Responsible Travel การท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน

Author : MICE Intelligence Team, MICE Sustainability Team
Views 3066 | 14 Jun 2022

การดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ความเคารพในธรรมชาติถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้นำแนวคิด Eco-Friendly มาเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน


snohetta.com

Svart Resort กับแนวคิดเพื่อธรรมชาติ

Svart Resort โรงแรมด้านพลังงานแห่งแรกของโลกตามมาตรฐาน Plus Energy แห่งประเทศนอร์เวย์ มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีสุดล้ำที่เป็นมิตรต่อโลก ออกแบบโดยสำนักงานสถาปัตยกรรมสัญชาตินอร์เวย์ Snøhetta เริ่มตั้งแต่ตัวอาคารที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นทรงกลม เพื่อให้อากาศปลอดโปร่ง ตัวหลังคามีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 85% อีกทั้งโรงแรมยังลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตอาหารด้วยตัวเอง โดยใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าของโรงแรม ในการปลูกผักตามแนวคิดไมโครกรีน (Microgreen) อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารหลากชนิด ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

snohetta.com

snohetta.com

www.ubm-development.com

Svart Resort เอาใจนักเดินทางสายสุขภาพด้วย Svart Spa Health and Wellness Clinic สปาสมุนไพรอันเป็นเอกลักษณ์จากชุมชนท้องถิ่น ผสานกับเทคโนโลยีการบำบัดสมัยใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน และมีเป้าหมายสำคัญในการผลิตพลังงานหมุนเวียนใช้เอง ภายในเวลา 60 ปี โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการวางรากฐานด้วย Green Finance Framework องค์กรจัดหาเงินทุนในด้านการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

snohetta.com


Garonga Safari Camp ขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม

Garonga Safari Camp โรงแรมชื่อดังในประเทศแอฟริกาใต้ ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีเป้าหมายสำคัญในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์การใช้พลังงานไฟฟ้า และประสบความสำเร็จด้วยการออกแบบห้องพักที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% ภายในห้องมีระบบปั๊มฮีตเตอร์แบบไกเซอร์เทอร์โมไดนามิก (Thermodynamic Geyser) สามารถเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้ ซึ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 80%

www.garonga.com

www.garonga.com

www.garonga.com

เพื่อลดปริมาณขยะ ทางโรงแรมหันมาใช้ขวดน้ำโลหะแบบใช้ซ้ำได้ มีการปรับเปลี่ยนการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์ในทุกด้าน อาทิ การเลือกใช้ถุงขยะที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เศษอาหารและน้ำที่ใช้แล้วจะได้รับการคัดกรองและทำความสะอาดเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาหารสำหรับสัตว์ป่าได้ ในส่วนของการใช้น้ำมีนโยบายลดการใช้น้ำบาดาล โดยสร้างโรงผลิตและโรงบำบัดน้ำเสียขึ้น เพื่อทำความสะอาดน้ำที่ใช้แล้วให้นำมากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง รวมถึงยานพาหนะสำหรับการเดินทางทั้งหมดภายในโรงแรมมีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไม่เพิ่มมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

www.garonga.com

Garonga Safari Camp ยังได้ร่วมมือกับกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) จัดทำโครงการอนุรักษ์แรดภายในเขตสงวนแห่งชาติ Greater Makalali โดยมีเป้าหมายในการย้ายถิ่นฐานของแรด และต่อสู้กับการลักลอบค้าแรดจากมนุษย์ ซึ่งไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ประชากรแรดให้ไม่สูญพันธุ์ แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสมดุลทางระบบนิเวศของโลก

www.garonga.com

www.garonga.com


Intrepid Travel กับวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัททัวร์ระดับโลกอย่าง Intrepid Travel ประเทศออสเตรเลีย ยังคงยึดถือแนวคิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวคิดการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ และจัดทำโครงการชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่โลก อาทิ การปลูกป่าในเกาะบอร์เนียว การติดตั้งกังหันลมในประเทศตุรกีและประเทศอินเดีย การป้องกันการลักลอบตัดไม้ในประเทศเปรู และลดการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศมาลาวี ในส่วนของรูปแบบทัวร์ Intrepid Travel ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มกิจกรรมการเดินและการปั่นจักรยาน มุ่งเน้นการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นเมือง พร้อมกับยุติการท่องเที่ยวที่แสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม กระทั่งในปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก B Corp Certification (B Corp.) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีมาตรฐานสูงสุดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก

Pat O'Naill

www.intrepidtravel.com

และในปี 2564 ที่ผ่านมา Intrepid Travel ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสภาพอากาศ โดยการร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง Tourism Declares ซึ่งได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี 2573 พร้อมทั้งได้จัดทำมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้ชื่อ “Intrepid Foundation” เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยว

www.intrepidtravel.com

www.intrepidtravel.com

www.intrepidtravel.com


Audley Travel สร้างความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งด้านความยั่งยืน

Audley Travel บริษัทนำเที่ยวแห่งสหราชอาณาจักร มีเป้าหมายในการสร้างความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำทัวร์ที่คำนึงถึงชุมชนและสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนธุรกิจที่ดําเนินการโดยคนในท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบทัวร์โดยงดการเยี่ยมชมโรงเรียนของชนเผ่าท้องถิ่น และการขออนุญาตก่อนถ่ายภาพบุคคลเสมอ เช่นเดียวกัน Audley Travel ที่กำลังดำเนินการนำภาพถ่ายของเด็ก ๆ ออกจากสื่อการตลาดทั้งหมด ภายในปี 2565 นี้ ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะลดและบรรเทาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ธรรมชาติ เริ่มจากการลดการใช้พลาสติก และลดการใช้พลังงานลง และให้ความสำคัญกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมทางเลือกการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

www.facebook.com/AudleyTravelUS

www.audleytravel.com

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงของ Audley Travel ในปี 2563 จึงได้รับรางวัล Travelife Partner จากคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับสากลในธุรกิจการท่องเที่ยว Audley Travel ยังได้การสร้างกองทุน Audley Travel for Good เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ African Parks โครงการริเริ่มการอนุรักษ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครอง การฟื้นฟู และการจัดการอุทยานแห่งชาติ 19 แห่ง และพื้นที่คุ้มครองทั่วทั้งทวีปแอฟริกาในระยะยาว นอกจากการอนุรักษ์สัตว์ป่าและภูมิทัศน์แล้ว African Parks ยังมุ่งหวังที่จะลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนอีกด้วย 


www.audleytravel.com

www.audleytravel.com


ในปัจจุบัน แนวคิด Eco-Friendly กลายเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การหันไปใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านระบบโซลาร์เซลล์ การจัดการปริมาณขยะให้ได้ประโยชน์สูงสุด และการตอบแทนระบบนิเวศด้วยการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าและชุมชนในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการลดคาร์บอนในระบบนิเวศให้เหลือน้อยที่สุด


สำหรับ MICE Outlook สัปดาห์หน้า ผู้อ่านจะได้พบการนำแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นไปในทิศทางใดบ้าง ห้ามพลาด!


อ้างอิง

• Svart – Norway’s Newest Eco-Friendly Hotel. https://clearlifeinc.com/svart-norways-newest-eco-friendly-hotel/
• Powerhouse hotel in the High North. https://www.ubm-development.com/magazin/en/svart-powerhouse-hotel-in-the-high-north/
• Svart. 
https://www.svart.no/awareness/
• Garonga Safari Co. 
https://www.garonga.com/green-actions
• Why Intrepid Travel is the eco-conscious travel company to know. 
https://www.standard.co.uk/escapist/travel/sustainable-travel-company-intrepid-travel-a4193266.html
• Intrepid's Purpose & Mission. 
https://www.intrepidtravel.com/uk/purpose
• Intrepid Travel. 
https://www.betterfutures.org.au/intrepid_travel
• Responsible travel.
 https://www.audleytravel.com/about-us/responsible-travel
• The best eco hotels and lodges in the world. 
https://www.wanderlust.co.uk/content/best-eco-hotels-in-the-world/
• 
5 eco-friendly tour operators (for your future adventures). https://www.wanderlust.co.uk/content/best-eco-friendly-tour-companies/

Rating :