Boundless Possibilities: Discovering the Potential of MICE Virtual เพิ่มศักยภาพงานไมซ์ให้ไร้ขีดจำกัด บนพื้นที่แห่งจินตนาการ

Author : MICE Intelligence Team
Views 1984 | 01 Sep 2023
เทคโนโลยี Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) รวมไปถึง Metaverse ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการนำมาปรับใช้กับธุรกิจยุคดิจิทัล เพื่อเชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน ซึ่งทำให้เกิดโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ อาชีพใหม่ และเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจเดิม ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจได้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี การขยายฐานลูกค้า ตลอดจนเชื่อมต่อพื้นที่สังคมออนไลน์ให้เต็มไปด้วยความสนุกและน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีเสมือนจริงยังเป็นเส้นทางสู่การพัฒนาธุรกิจที่น่าสนใจในยุคดิจิทัล

โดยวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยไปกับ คุณพันธบัตร สันติมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ทรานสลูเซีย บริษัทในเครือ ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะพาทุกท่านเดินทางท่องโลกเสมือนที่สมจริง พร้อมค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมไมซ์บนโลกเมตาเวิร์ส


จากจุดเริ่มต้นของความต้องการ “สร้างความสุข” นำไปสู่การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์บนโลกเสมือน


“Translucia” เป็นบริษัทในเครือ ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากธุรกิจสายเอนเตอร์เทนเม้นท์ ที่ส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านแอนิเมชัน ภาพยนตร์ รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรรังสรรค์ผลงานด้านความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาผนวกกับการดำเนินงาน เพื่อนำเส้นทางแห่ง “ความสุข” จากทั่วทุกมุมโลกมาบรรจบกัน โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น เพศ อายุ หรืออาชีพ จากความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้ ที แอนด์ บี มีเดียฯ ต่อยอดด้านเทคโนโลยี และสร้างโลกเสมือนที่เต็มไปด้วยจินตนาการ ไร้ขอบเขตการเชื่อมต่อระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกเสมือนจริงทางดิจิทัล โดยมีคุณพันธบัตร ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาโลกเสมือนจริงแห่งนี้


“ทรานส์ลูเซีย” พื้นที่สร้างโอกาสในการทำธุรกิจที่ไม่มีที่สิ้นสุด


โครงการศูนย์รวมแห่งเมตาเวิร์สทรานส์ลูเซียดำเนินงานภายใต้คอนเซปต์ “Infinite Universe of Interconnected  Metaverses” เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งคุณพันธบัตรได้แชร์ถึงหัวใจสำคัญของทรานส์ลูเซียว่า “ทรานส์ลูเซียเป็นเหมือนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ เข้ามาสร้าง Virtual World ของตัวเองได้” และต้องการส่งมอบคุณค่า 3 ประการให้แก่ผู้ใช้งานคือ 1. สร้างผลลัพธ์เชิงบวก เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ ได้ รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม 2. การใช้งานมีความปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลในเรื่องของข้อมูลรั่วไหล 3. การเชื่อมประสบการณ์ระหว่างโลกจริง และโลกเสมือน
https://www.thairath.co.th/news/local/2500137

ภายในทรานส์ลูเซียถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของทุกคน ด้วยกิจกรรมที่รองรับในเรื่องของสุขภาพ การประชุม การศึกษา การจัดสัมมนา เป็นต้น เนื่องจากทรานส์ลูเซียไม่ได้มองว่าเมตาเวิร์สเป็นเรื่องของ Virtual World อย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องของการส่งต่อประสบการณ์ระหว่างสองโลกเข้าด้วยกัน และถือว่าเป็นรูปแบบสื่อประเภทหนึ่ง (Media Format) ที่สามารถสร้างความบันเทิง ความสนุกสนาน พร้อมกับสื่อสารไปยังโลกจริงได้

นอกจากนี้ คุณพันธ์บัตรยังได้แชร์เพิ่มเติมว่า “เมตาเวิร์สถูกสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ความต้องการที่อยากให้คนเข้ามาใช้เวลามากขึ้นในช่องทางนี้ เพราะฉะนั้น การสร้างความสนุกเป็นเรื่องที่ควรจะใส่เข้าไป ให้แทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราอยากจะนำเสนอในโลกดิจิทัล” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโลกเสมือนจริงแห่งนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานเต็มรูปแบบ แต่ทรานส์ลูเซียยังคงเดินหน้านำทีมพัฒนาสร้างสรรค์โลกเสมือนจริงให้สามารถพร้อมใช้งานได้ในปี 2569 ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่สนใจจะก้าวเข้าสู่เมตาเวิร์สได้เตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนา และออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อรอทรานส์ลูเซียเปิดใช้งานอย่างเต็มตัว และก้าวเข้าสู่โลกเสมือนแห่งนี้ไปพร้อม ๆ กัน

https://www.facebook.com/TransluciaMetaverse/photos

เทคโนโลยีเสมือนจริง ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด


หากลองมองถึงอุตสาหกรรมไมซ์ในวันนี้ อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปถ้าจะการเชื่อมโลกเสมือนกับโลกความจริงเข้าด้วยกัน คุณพันธบัตรได้ยกตัวอย่างการประยุกต์เมตาเวิร์สเข้ากับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจโรงแรม “สำหรับโรงแรมอาจเริ่มจากการมอบประสบการณ์ในโลกเสมือนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจองตั๋ว การเลือกห้อง หรือแม้กระทั่งการทำความรู้จักผู้คนที่มาพักในโรงแรม จากนั้นสามารถออกแบบกิจกรรมสนุก ๆ ผ่านการทำ ภารกิจบางอย่าง เพื่อแลกคูปองใช้จ่ายในโรงแรม ซึ่งสามารถต่อยอดกลายเป็น Community Member รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวอื่น ๆ ในการสร้างเครือข่ายและดึงดูดนักเดินทางให้กลับมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง”


การนำคุณประโยชน์ของโลกเสมือนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ สามารถสร้างพลังในการร่วมมือระหว่างบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีเสมือนที่สอดแทรกอยู่ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้คือ การเปลี่ยนแปลง และสะท้อนถึงปัญหาสังคมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) องค์การสหประชาชาติในหลากหลายด้าน

คุณพันธบัตรได้ยกตัวอย่างจาก Game for Change กิจกรรมบนโลกเสมือนที่สะท้อนถึงปัญหา และทำให้ทุกคนเข้าใจบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นผ่านรูปแบบของเกม โดยจะให้ผู้เล่นจำลองการสั่งงาน และควบคุมตัวละครผ่านเสียง โดยไม่มีภาพปรากฏขึ้นในหน้าจอ เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตอีกรูปแบบ จากกิจกรรมนี้นำไปสู่การหาแนวทางในการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาสามารถเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ในแบบที่คนทั่วไปสามารถทำได้ และยังแสดงให้เห็นศักยภาพของเมตาเวิร์สที่กลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงปัญหา พร้อมกับหาทางแก้ไขร่วมกันได้ เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี

https://www.facebook.com/TransluciaMetaverse

https://www.indiegamewebsite.com/2019/03/26/games-for-change-how-indies-enact-positive-social-change/


รับมือกับความท้าทายอย่างมีกลยุทธ์


ในขณะที่ผู้ประกอบการหลายคนอาจมองว่าการเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สหรือการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาผนวกกับการดำเนินธุรกิจอาจจะต้องเจอกับความท้าทายในเรื่องของเงินลงทุนที่สูง ในทางกลับกันคุณพันธบัตรกลับมองว่า “ความท้าทายของการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงคือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะออกแบบกิจกรรมโลกเสมือนจริงอย่างไรให้แตกต่างจากคนอื่น” เนื่องปัจจุบันเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถหยิบจับนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาออกแบบกิจกรรมได้อย่างไร้กังวล

https://www.facebook.com/TransluciaMetaverse/photos

แต่สิ่งที่น่าขบคิดคือ เราจะออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้แตกต่างอย่างสร้างสรรค์? คุณพันธบัตรได้แนะนำว่า “ผู้ประกอบการต้องย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ (Purpose Driven Innovation) เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย” ที่สำคัญผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจในบริบทของธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างกิจกรรมและมอบประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง ดังนั้น การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาปรับใช้กับธุรกิจข้อจำกัดอาจไม่ใช่แค่เรื่องการงบประมาณเท่านั้น แต่ความคิดสร้างสรรค์ และการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในโลกเมตาเวิร์สถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

https://www.facebook.com/TransluciaMetaverse/photos


เตรียมความพร้อม เพื่อเดินทางคว้าโอกาสใหม่บนโลกเสมือน


เมื่อถึงยุคเปลี่ยนผ่านที่ทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป ผู้ประกอบการไมซ์ไม่อาจอยู่เฉยได้ จึงต้องมองหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถเพิ่มประสบการณ์ที่แตกต่าง และสร้างการมีส่วนร่วมอันเป็นหัวใจสำคัญในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ซึ่งคุณพันธบัตรได้ให้มุมมองในส่วนนี้ว่า “เทคโนโลยีโลกเสมือนไม่เพียงแค่สร้างความแตกต่าง แต่ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ทำให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลินไปกับความสนุกสนาน น่าตื่นเต้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความเปลี่ยนแปลง” พร้อมได้แนะนำผู้ประกอบไมซ์ถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเตรียมความพร้อมในเส้นทางสู่โลกเมตาเวิร์ส


การสร้างธุรกิจในโลกเมตาเวิร์สเกิดจากการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในโลกดิจิทัลให้สามารถเชื่อมโยงกับโลกจริงได้อย่างราบรื่น โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบประสบการณ์ และกิจกรรมที่แตกต่าง เพื่อให้สามารถดึงผู้คนเข้ามายังโลกเสมือนจริงแห่งนี้ ซึ่งผู้ประกอบการไมซ์ หากสามารถปรับรูปการจัดงาน การประชุม โดยนำเทคโนโลยีเสมือนเข้ามาประยุกต์ใช้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการดึงผู้เข้าร่วมงานให้สามารถร่วมงานได้จากทุกที่ทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตขึ้นในอนาคต รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถมอบความสุขให้แก่ผู้ร่วมงานได้


Rating :