Wellness Wisdom: Enhancing Attendee Well-Being in MICE ยกระดับประสบการณ์แห่งการมีสุขภาพดีให้ผู้ร่วมงาน ผ่านการจัดงานไมซ์อย่างสร้างสรรค์

Author : MICE Intelligence Team
Views 3177 | 02 Nov 2023
การจัดงานไมซ์ในปัจจุบันได้ปรับรูปแบบการจัดงานโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีไม่เพียงแค่เป็นการสร้างความสุข แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานไมซ์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ 3 "Good Health and Well-being" หรือ "ชีวิตที่มีสุขภาพดี" เพราะการมีสุขภาพดีไม่เพียงแค่การป้องกันการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังสื่อถือถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางการจัดงานไมซ์ที่เน้นเรื่องสุขภาพ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ที่ใส่ใจสุขภาพอีกด้วย

MICE Outlook ฉบับเดือน พฤศจิกายนนี้ เราจะขอพาทุกท่านไปร่วมค้นหาไอเดียในการนำเทรนด์ “Ambient Wellness” ที่นำมาออกแบบกิจกรรมไมซ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีใน 4 มิติ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขในทุกๆ มิติของชีวิต

Key takeaways

• หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรขนาดเล็กได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม และทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเรื่อง “Good Health and Well-being” ให้เป็นวาระการพัฒนาระดับโลกที่ต้องบรรลุให้ได้ภายในปี 2030 เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานแสดงความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
• นักเดินทางทั่วโลกมองว่าสุขภาพเป็น "สิ่งสำคัญ" และพร้อมที่จะใช้จ่ายเงินไปกับการเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเริ่มตั้งแต่การเดินทาง การเลือกรับประทานอาหาร ที่พัก ตลอดจนการเลือกจุดหมายปลายทางที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเอง
• การสร้างสรรค์กิจกรรมไมซ์ที่ส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้เข้าร่วมงานครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม  และสุขภาวะทางปัญญา จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์แห่งความสุขอย่างแท้จริง และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นสถานที่จัดงานต่อผู้เข้าร่วมงานไมซ์ทั่วโลก

 

ผลสำรวจแนวโน้มของนักเดินทางทั่วโลก

ปัจจุบันนักเดินทางเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอย่างคึกคักอีกครั้ง ด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการพักผ่อน ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมไปถึงมองหาการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีอย่างแท้จริง ซึ่งนักเดินทางกลุ่มนี้ มองว่าสุขภาพเป็น "สิ่งสำคัญ" และพร้อมที่จะใช้จ่ายเงินไปกับการเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเริ่มตั้งแต่การเดินทาง การเลือกอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายได้รับโภชนาการที่เพียงพอ ที่พักซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุน การฟื้นฟูร่างกายจากการพักผ่อน ตลอดจนการเลือกจุดหมายปลายทางที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเอง ซึ่งประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประกอบกับมีบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครบวงจร ทั้งการนวดแผนไทย โยคะ การฝึกสมาธิ การออกกำลังกายกลางแจ้ง ไปจนถึงการเข้ารับบริการทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพที่ครบครัน ทำให้นักเดินทางต่างปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการ รวมทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้สามารถรองรับความต้องการของนักเดินทางทั่วโลกได้

“Physical Wellbeing” สุขภาพกายที่ดีนำพาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นักเดินทางยุคใหม่ต่างมองหากิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพดีระหว่างการเดินทาง  ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่สามารถเสริมความคล่องตัวและแข็งแรงบนเครื่องบิน ถือเป็นแนวทางที่จะช่วยให้นักเดินทางไมซ์มีสุขภาพดี และยังได้เพลิดเพลินไปกับการเดินทาง ดังตัวอย่างของ สายการบินเดลต้าที่ร่วมมือกับ Peloton บริษัทสื่อและอุปกรณ์ออกกำลังกายสัญชาติอเมริกัน นำเสนอความบันเทิงรูปแบบใหม่บนเครื่องบินกับโปรแกรม "Classes in the Clouds" คอร์สสอนออกกำลังกายบนเครื่องบิน

https://www.nerdwallet.com/article/travel/delta-air-lines-skymiles-program-the-complete-guide
https://travelnoire.com/delta-air-lines-peloton-classes-in-the-clouds

สายการบินเดลต้าเล็งเห็นว่า “การยืดกล้ามเนื้อและการทำสมาธิมีความสำคัญต่อกิจวัตรด้านสุขภาพของทุกคน" จึงเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถรับชมคอร์สออกกำลังกายในรูปแบบวิดีโอ มีความยาวตั้งแต่ 5-20 นาที เช่น คอร์สการยืดเส้นและคอร์สการทำสมาธิ เป็นต้น นำสอนโดย Peloton Anna Greenberg, Chelsea Jackson-Roberts, Ross Rayburn, Matty Maggiacomo และ Adrian Williams นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวโปรแกรม "Made for Travel" ออกแบบมาเพื่อแนะนำวิธีการออกกำลังกายในระหว่างและหลังการเดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่พิเศษและสามารถดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสมในทุกครั้งของการเดินทาง
https://www.onepeloton.com/delta
https://www.shape.com/lifestyle/mind-and-body/peloton-delta-air-lines

แต่ถ้านักเดินทางธุรกิจที่ต้องเดินทางเป็นประจำ ผู้ประกอบการไมซ์จะทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีระหว่างการเดินทาง? เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีระหว่างการเดินทาง อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจจาก Sanctifly บริษัทที่มุ่งเน้นให้บริการด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางทั่วโลกที่ต้องใช้เวลารอต่อเครื่องนาน ๆ หรือไฟล์ดีเลย์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยการรวบรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพภายในสนามบิน หรือบริเวณใกล้เคียง ทั้งห้องยิม สระว่ายน้ำ สปา และห้องรับรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเดินทางทุกคน

https://www.sanctifly.club/
https://www.sanctifly.club/flightdelaybenefit
https://www.sanctifly.club/current-locations

“Mental Wellbeing” สุขภาพที่ดีเกิดขึ้นจากความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ
การจัดกิจกรรมไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม งานอีเวนต์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ อาจทำให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกเครียด และเกิดอาการเหนื่อยล้าได้เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันหรือต้องพบเจอกับผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกผ่อนคลาย และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข โดยงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอย่าง “IMEX America” แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพใจ ของผู้เข้าร่วมงานทุกคนผ่านการจัดสรรพื้นที่ในงานให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถพักผ่อนระหว่างการเข้าชมงานได้ อย่างสบายใจและผ่อนคลาย
https://www.meetings-incentives.com/the-imexperience-insights-from-imex-america-2022/
https://www.smartmeetings.com/magazine_article/to-your-health-on-every-level
https://ccconferencecentre.co.za/century-city-conference-centre-and-hotels-attends-imex-las-vegas-2022/

“IMEX America” ได้จัดพื้นที่ “Be Well Lounge” สำหรับเป็นจุดพักผ่อน และจัดกิจกรรมที่ช่วยเยียวยาจิตใจ เช่น ห้องทำสมาธิ และโยคะ ซึ่งจะมีนักพูดและผู้ฝึกสอนด้านการทำสมาธิมาบรรยายและสอนการทำสมาธิอย่างถูกวิธี เป้าหมายของกิจกรรมนี้ไม่เพียงแค่เพิ่มการมีสุขภาพร่างกายที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาสุขภาพจิตใจให้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์การพักผ่อนที่มีความหมาย พร้อมกับเติมพลังให้สามารถร่วมงานได้อย่างมีความสุข
https://kcparent.com/locations/overland-park-convention-center/

การจัดงานไมซ์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ที่มีภาวะด้านประสาทสัมผัส ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักรู้และการเปิดกว้างของผู้จัดงานไมซ์ในปัจจุบัน ที่ห่วงใยและต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานไมซ์สามารถทำกิจกรรมภายในงานได้อย่างราบรื่น ดังกรณีศึกษาจากศูนย์การประชุม Overland Park Convention Center ที่ร่วมมือกับ KultureCity องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สร้างห้อง "Sensory Room" สำหรับผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล หรือสภาวะอื่นที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส โดยมีการจัดเตรียมกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างสภาวะผ่อนคลายเช่น ที่นั่งบีนแบ็ก แสงไฟและภาพผนังที่เป็นฟองสบู่ หูฟังตัดเสียงรบกวน งานศิลปะแบบสัมผัส นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งการจัดห้อง Sensory Room ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม ให้ผู้ที่มีภาวะด้านประสาทสัมผัสสามารถเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น

https://www.bizbash.com/meetings-trade-shows/strategy/article/22017895/accommodating-neurodiverse-attendees-at-events
https://opconventioncenter.com/sensory-inclusive-certified/

“Social Wellbeing” สร้างสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน
การวางแผนก่อนการเดินทางทุกครั้งนักเดินทางมักเริ่มต้นด้วยการเลือกที่พักที่สะดวกสบายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของแต่ละบุคคล แต่รู้หรือไม่ว่า? ในเวลาเดียวกันนั้น นักเดินทางต่างก็คาดหวังที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนจากบริเวณรอบ ๆ ที่พัก ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น และใกล้ชิดแหล่งชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้การเดินทางมีความหมายและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น ดังกรณีศึกษาจากทาง โรงแรม ดุสิตธานี ที่ได้เปิดตัวโรงแรม "อาศัย กรุงเทพฯ สาทร" มุ่งเน้นให้เป็นที่พักที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบการณ์เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น และบรรยากาศแบบแท้จริงในกรุงเทพฯ

https://mgronline.com/celebonline/detail/9630000092525#google_vignette

"อาศัย" มอบประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และพิเศษในกรุงเทพฯ ด้วยเสน่ห์ของบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้สัมผัสเส้นทางของวัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ โดยวางวัตถุประสงค์หลักไว้ 4 ประการ ได้แก่ การออกแบบพื้นที่ใช้สอยด้วยความใส่ใจในรายละเอียดและองค์ประกอบต่าง ๆ การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางสำหรับแขก และลูกค้าในท้องถิ่นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน การสร้างแนวคิดสถานที่คือแรงบันดาลใจเพื่อสร้างการเข้าถึงความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริง และการเชื่อมต่อผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดความยั่งยืนของการดำเนินงานธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์โลก

https://thestandard.co/the-hamlet-for-good-at-asai-bangkok-chinatown/
https://myenjoylifestyle.com/2023/05/30/asai-bangkok-sathorn/

กิจกรรมไมซ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถผสานผู้คนซึ่งอาจจะมีความหลากหลายทั้งอายุ แนวคิด และอื่น ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาวะด้านสังคมที่ดี ท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่านการขยายเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน อาจทำให้คนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ามี "ความเห็นต่าง" ซึ่งการผสานรอยต่อช่วงยุคสมัยให้คนในพื้นเข้าใจกันมากขึ้น สามารถทำได้ผ่านการจัดกิจกรรมไมซ์ที่ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยคนรุ่นเก่าก็มีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์และสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างกัน

เช่นเดียวกับทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ที่ดำเนินงานภายใต้แนวคิดหลักครอบคลุมทั้งสามมิติ ได้แก่ City & Living, Well-Being & Gastronomy, Creative Business ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดนิทรรศการ “Bangkok Design Week” สานต่อ “คุณค่า” วัฒนธรรมชุมชนตลาดพลู-วงเวียนใหญ่ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สัมผัสวัฒนธรรมย่านตลาดพลู-วงเวียนใหญ่ ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอป เช่น การจัดกิจกรรมระบายสีหัวสิงโต กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการทำว่าว และการเปิดพื้นที่โรงสีเพื่อให้เรียนรู้เรื่องเส้นทางการค้าข้าวในอดีต รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในย่านที่อยู่อาศัย กิจกรรมนี้ถือเป็นการผลักดันให้เข้าสู่สุขภาวะที่ดีทางด้านสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่า สามารถมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกัน สร้างพื้นที่ที่ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในย่านตลาดพลู-วงเวียนใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
https://www.bltbangkok.com/bangkok-update/40859/

“Spiritual Wellness” เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้เส้นทางวัฒนธรรม
การมีสุขภาพที่ดียังรวมไปถึงเรื่องการมีความสมดุลระหว่างด้านจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) ซึ่งนักเดินทางไมซ์ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการหาความสุขของชีวิตผ่านรูปแบบ “การท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและจิตวิญญาณ” เนื่องจากการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ช่วยให้สามารถผ่อนคลายจากความเครียด ค้นหาความหมายของชีวิต และเติมเต็มจิตวิญญาณของตนเอง โดย Spirit Tours บริษัททัวร์แห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เชื่อว่าการเดินทางสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยให้ผู้คนเติบโตทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณได้และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ช่วยให้สามารถค้นพบมุมมองใหม่ ๆ

https://spirit.tours/

Spirit Tours บริษัทท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์การเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจสู่จุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางที่ต้องการฟื้นฟู และพัฒนาจิตวิญญาณ โดยนักเดินทางสามารถเข้าเว็บไซต์ Spirit Tours และเลือกสถานที่ที่ต้องการไปผจญภัย แต่ละโปรแกรมจะมีระยะเวลาการเดินทางที่ต่างกัน เช่น เยี่ยมชมมาชูปิกชูประเทศเปรู 9 วัน 8 คืน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกที่นักเดินทางต่างต้องไปเยือน และจะมีผู้เชี่ยวชาญนำเที่ยวอย่าง Dr. Mark Vierra และ Rev. Karen Fry เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและปรัชญาของชาวอินคาอย่างแท้จริง พร้อมกับมีส่วนร่วมในพิธีพิเศษ และการฝึกปฏิบัติจิตวิญญาณ เพื่อสัมผัสบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยวัฒนธรรม

https://www.eatchillwander.com/review/hotel/four-seasons-resort-chiang-mai/
https://mgronline.com/travel/detail/9650000101233

นอกจากการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและจิตวิญญาณจะเป็นที่รับรู้ในหมู่นักเดินทาง และบริษัททัวร์ ในฝั่งผู้ประกอบการโรงแรม ที่ถือเป็นสายพานสำคัญในการรองรับนักเดินทางทั่วโลก อย่างโฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างสรรค์บริการรองรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนและเติมพลังอย่างแท้จริง ผ่านการนำเสนอกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสิติปัญหา และคุณค่าทางจิตใจ เช่น เยี่ยมชมวัดป่าดาราภิรมย์รับบุญตามความเชื่อไทยแท้ เยี่ยมชมตลาดอาหารท้องถิ่นและชมงานฝีมือ ควบคุมประสาทสัมผัสด้วยการฝึกโยคะจากผู้เชี่ยวชาญ การฟื้นฟูทางจิตวิญญาณ เชื่อมต่อกับความสงบสุขที่เกิดจากความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่ง เป็นต้น ทำให้เห็นถึงวิธีการสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เติมเต็มสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และปัญญา ซึ่งการปรับตัวของผู้ประกอบการโรงแรมที่ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางรุ่นใหม่ที่อยากได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ เติบโต และสัมผัสกับสิ่งสวยงามของโลกใบนี้ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

https://www.facebook.com/FourSeasonsResortChiangMai

“Ambient Wellness” เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหลาย ๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรขนาดเล็กได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม ตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ สังคม ตลอดจนการมีสติปัญญาที่ดี จิตวิญญาณที่สงบ และทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเรื่อง “Good Health and Well-being” ให้เป็นวาระการพัฒนาระดับโลกที่ต้องบรรลุให้ได้ภายในปี 2030 ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงาน ได้ออกมาแสดงความสามารถเชิงรุกในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งโรงพยาบาลมากขึ้น โดยทำการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของการมีสุขภาพดีในทุกช่วงวัย

MICE Outlook ฉบับหน้า เตรียมพบกับเทรนด์ “Sustainability on Display” แนวทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะ และผู้คนต่างตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนมากขึ้น อย่าลืมติดตามไปพร้อม ๆ กัน

แหล่งอ้างอิง
ผลสำรวจ Hilton 2023 Trends Report: https://view.ceros.com/hilton/hilton-2023-trends-report/p/8
ผลสำรวจ American Express Travel 2023 Global Travel Trends Report: https://www.americanexpress.com/en-us/travel/discover/get-inspired/Global-Travel-Trends
กรณีศึกษา Peloton and Delta Airlines: https://people.com/travel/peloton-delta-airlines-offering-classes-new-inflightpartnership/#:~:text=The%20airline%20has%20partnered%20with,from%20November%20until%20early%202022.
กรณีศึกษา Sanctifly: https://frequentmiler.com/sanctifly-access-airport-gyms-pools-spa-treatments-lounges-more-free-with-chase-offer/
กรณีศึกษา IMEX 2022: https://www.smartmeetings.com/news/145409/imex-2022-pathways-to-clarity-showcased-sustainability-and-mental-wellness
กรณีศึกษา: https://www.bizbash.com/meetings-trade-shows/strategy/article/22017895/accommodating-neurodiverse-attendees-at-events
กรณีศึกษา โรงแรมอาศัย: https://mgronline.com/celebonline/detail/9630000092525#google_vignette
กรณีศึกษา Bangkok Design week: https://www.bltbangkok.com/bangkok-update/40859/
กรณีศึกษา Spirit Tours: https://spirit.tours/
กรณีศึกษา Four Seasons Resort Chiang Mai : https://www.fourseasons.com/chiangmai/
Rating :