Reassure Your Attendee จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการอย่างไร? ให้ผู้เข้าร่วมงานมั่นใจเรื่อง Hygiene

Author : MICE Intelligence Team
Views 3319 | 10 May 2022

ปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทั้งผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และผู้เข้าร่วมงานทั่วโลกต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ และให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบที่ต่อเนื่องยาวนานของสถานการณ์โรคระบาด ดังนั้น ผู้จัดงานจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้จัดแสดงสินค้า (Exhibitor) ทีมงาน รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน ผ่านการจัดงานที่มีความพร้อมของระบบ Hygiene ที่ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย ให้พร้อมรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที มาดูตัวอย่างการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจากทั่วโลกกันว่า แต่ละแห่งมีการจัดการเรื่องสุขอนามัยอย่างไรบ้าง?

Thailand International Health Expo 2022


Exhibition Centre Liverpool สร้างความเชื่อมั่นผ่าน A-Z of Covid Secure Operations” 

www.exhibitioncentreliverpool.com

Exhibition Centre Liverpool ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการรูปแบบใหม่ที่เน้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เข้มข้นมากกว่าเดิม โดยมีแนวคิดในการปรับปรุงศูนย์จัดแสดงสินค้าผ่าน 5 RE ได้แก่ Rediscover, Reassure, Reimagine, Reenergise และ Reengage พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงาน ด้วยการปรับ Key Touch Points เพิ่มกลยุทธ์สำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัย สู่การใช้ A-Z of Covid Secure Operations เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาเยือนว่าจะปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตัวอย่างวิธีปฏิบัติจาก A-Z เช่น

  • ACCOMMODATION – ONSITE AND WALKABLE CITY OFFER ศูนย์จัดแสดงสินค้าฯ ร่วมมือกับ Liverpool Convention Bureau และ The Liverpool Hoteliers Association นำเสนอและจัดหาที่พักซึ่งอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้จากศูนย์จัดแสดงสินค้าฯ และเป็นที่พักที่ได้รับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดการพบปะผู้คนจำนวนมาก ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้
  • ALL SECURE STANDARD ศูนย์จัดแสดงสินค้าฯ เป็นสมาชิกของ AEV (Association of Event Venues) และร่วมกับ AEO (Association of Event Organisers) และ ESSA (Event Supplier and Services Association) เพื่อร่วมกันพัฒนา “All Secure Standard” กำหนดมาตรการป้องกันโควิด-19 และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ
  • BUILDING SYSTEMS มีการระบายอากาศภายในศูนย์แสดงสินค้าฯ พร้อมตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในอาคาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
  • DELIVERIES AND LOADING BAY สำหรับผู้จัดแสดงสินค้าที่ต้องส่งสินค้ามาเพื่อเตรียมจัดแสดง สินค้าทั้งหมดจะถูกส่งผ่านช่องโหลดสินค้า เพื่อให้ทางศูนย์จัดแสดงสินค้าฯ ตรวจสอบและจัดการเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งทีมงานจะทำงานร่วมกับผู้จัดแสดงสินค้าในการจัดการ และการขนส่งโลจิสติกส์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

www.exhibitioncentreliverpool.com


ยกระดับ Hygiene Concept ในงาน CARAVAN SALON Düsseldorf

www.caravan-salon.com

www.caravan-salon.com


CARAVAN SALON Düsseldorf งานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการชั้นนำของโลกเกี่ยวกับคาราวานและรถบ้านเคลื่อนที่ จัดโดย Messe Düsseldorf ซึ่งเป็น Organizer และหนึ่งในสถานที่จัดงาน Trade Fair แห่งเมือง Düsseldorf ของประเทศเยอรมนี ได้ปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าโดยให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องสุขอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาด โดยใช้มาตรการ Hygiene Concept ผ่านคู่มือ PROTaction – Back to Business” ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

eTicket - เปิดให้บริการจองตั๋วเฉพาะทางออนไลน์ และนำมาใช้สแกนเข้างานแบบวันต่อวัน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการเดินทางจากระบบขนส่งสาธารณะ หรือหากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจองตั๋วที่จอดรถออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การใช้ตั๋วออนไลน์ยังเป็นวิธีการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมสถานที่ และติดตามความเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย โดยภายในงาน CARAVAN SALON จำกัดผู้เยี่ยมชมได้สูงสุด 20,000 คนต่อวัน

www.caravan-salon.com

www.caravan-salon.com


Booth Concepts – ผู้จัดแสดงสินค้าปรับรูปแบบบูธให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดและเตรียมพร้อมด้านสุขอนามัยมากขึ้น เช่น จัดบูธให้มีความเรียบง่ายขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด มีการจัดพื้นที่พักผ่อนให้กับทั้งผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานสามารถถอดหน้ากากและพักหายใจได้ ซึ่งภายในอาคารจะมีระบบระบายอากาศช่วยหมุนเวียนอากาศให้ถ่ายเท นอกจากนี้ ได้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1.5 เมตร ตามมาตรการของภาครัฐ และทีมพนักงานทำความสะอาดจะหมั่นใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ เช่น ราวจับบันไดเลื่อน และมือจับประตู เป็นต้น

Messe Düsseldorf/ctillmann

รับชมแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยได้ที่นี่ https://www.caravan-salon.com/en/Visitors/Services_for_Visitors/Hygiene_concept_PROTaction


HKCEC รักษามาตรฐาน Hygiene & Safety ในการจัดงานอย่างเข้มงวด 

Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง ออกมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อให้ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน รวมไปถึงพนักงาน อุ่นใจในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย ด้วยมาตรการป้องกันช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้มงวด สถานประกอบการจึงต้องสะอาดและถูกสุขอนามัยตลอดเวลา จนได้รับการยอมรับในงาน Exhibition News Awards 2021 ในด้าน “แผนความปลอดภัยของสถานที่จัดงานที่ดีที่สุด” (หมวดโควิด-19) และยังได้รับรางวัลจาก “Business Resilience & Community Contribution Awards 2021” เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านอาหารทั้งหมด สามารถปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่

www.hkcec.com


สำหรับแนวปฏิบัติด้าน Hygiene & Safety ของ HKCEC แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวด (Strict Access Control) การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (Cleaning and Disinfecting) การบริการลูกค้า (Customer Care) และสุขอนามัยด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Hygienic F&B) ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง พร้อมสแกนรหัส QR Code “LeaveHomeSafe” เพื่อให้สามารถบันทึกการเยี่ยมชมและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการฆ่าเชื้อไวรัสในสถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะตลอดเวลา

www.hkcec.com

www.hkcec.com

และร้านอาหารของ HKCEC ทุกร้านต่างได้รับการรับรองจาก Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัย พร้อมมีตัวเลือกการชำระเงินแบบไร้สัมผัสที่ร้านอาหาร เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้คน เป็นต้น

รับชมวิดีโอการจัดการเรื่องสุขอนามัยได้ที่นี่ 


มหกรรมสุขภาพใหญ่ที่สุดแห่งปี มาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

Thailand International Health Expo 2022 งานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขของไทย และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก

Thailand International Health Expo 2022


ภายในงานมีการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพฟรี อาทิ การให้คำปรึกษาเรื่องการฝังเข็ม และยาจีน จากแพทย์แผนจีน การบริการตรวจสุขภาพตา และการให้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทย เป็นต้น รวมถึงมีการนำสุดยอดนวัตกรรมทางด้านสุขภาพของไทย (Smart Healthcare Innovation) มาจัดแสดงในงานนี้ด้วย

Thailand International Health Expo 2022

Thailand International Health Expo 2022


ทั้งนี้ การจัดงานจัดแสดงสินค้าฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมั่นใจเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมเช็กอินก่อนเข้างาน และเช็กเอาท์หลังออกจากงาน มีการจำกัดจำนวนคนเข้างาน โดยตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ มีการจัดเตรียมพื้นที่นั่งรอ สำหรับผู้ชมงานแสดงสินค้าที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ โดยจัดเรียงเก้าอี้พักคอยและจัดเว้นระยะห่าง นอกจากนี้ ยังให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก และวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ฟรี 1,000 โดสต่อวัน โดยลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QUEQ ทั้งนี้ งาน Thailand International Health Expo 2022 ได้จัดเป็นรูปแบบไฮบริด คือ มีทั้งแบบออนกราวน์ควบคู่กับออนไลน์ ให้ผู้ร่วมงานเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย

Thailand International Health Expo 2022

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการได้ที่นี่ https://www.thailandhealthexpo.com/information


มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ สิ่งที่ผู้จัดงานควรคำนึงถึง คือ จะทำอย่างไรให้ทั้งตัวผู้จัดงาน พนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าร่วมงาน สามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้อย่างมั่นใจ คลายความกังวลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย การกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัย หรือ Hygiene อย่างชัดเจนและเข้มงวด พร้อมใส่ใจและอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอภายในงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เข้ามาจัดการและดูแลเรื่องความสะอาดและปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน หรือการนำเทคโนโลยี หรือสื่อดิจิทัลมาใช้ เพื่อลดการเผชิญหน้าโดยตรงและลดการสัมผัส รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำความสะอาด ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี

สำหรับสัปดาห์หน้า เราจะพาผู้อ่านทุกท่านไปดูตัวอย่างงานเมกะอีเว้นท์จากทั่วโลก ว่ามีการใช้ Health & Safety หรือมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างไร เพื่อให้อุตสาหกรรมกลับมาคึกคักอีกครั้ง!


อ้างอิง
• “อนุทิน” เปิดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ปักหมุดไทยศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก https://mgronline.com/politics/detail/9650000026327
• FEEL SAFE. MESSE DÜSSELDORF HYGIENE GUIDELINES. https://www.caravan-salon.com/en/Visitors/Services_for_Visitors/Hygiene_concept_PROTaction
• Preventive Measures in response to COVID-19. https://www.hkcec.com/en/preventive-measures-response-covid-19
• Rediscover Events. https://www.exhibitioncentreliverpool.com/media/4166975/rediscover-events-ecl.pdf
• SAFE AND PERSONAL: EXHIBITION PLANNING AND PHYSICAL VISITOR CONTACT AT IN-PERSON TRADE SHOWS. https://mag.euroshop.de/en/2020/09/the-new-normal-trade-fairs-are-finally-back-again/.

Rating :