Meeting for Everyone จัดงานประชุมเพื่อเข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

Author : MICE Intelligence Team
Views 3010 | 22 Nov 2022

Omnibility คือเทรนด์การจัดงานไมซ์ที่รองรับผู้ร่วมงานทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยผู้จัดงานประชุมสัมมนาได้คำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับผู้เข้าร่วมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายในด้านต่าง ๆ ทั้งผู้พิการ เด็ก คนชรา หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว ตลอดจนผู้มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

MICE Outlook ชวนผู้อ่านไปพบกับตัวอย่างของการจัดงานประชุมสัมมนาทั่วโลก ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานที่มีความแตกต่างสามารถร่วมงานได้อย่างเท่าเทียม


CTC 2022 ครั้งแรกของงานประชุมในประเทศไทย รองรับผู้พิการหลากหลายมิติ


www.creativetalkconference.com

AP-SEAC presents Creative Talk Conference 2022 (CTC 2022) งานสัมมนาอัปเดตเทรนด์โลกเพื่อคนทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มในสังคมได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงเยาวชนผู้พิการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 240 คน


www.facebook.com APthaiwww.home.co.th


การจัดงานดังกล่าว มีการดีไซน์พื้นที่เป็นพิเศษในรูปแบบ Universal Access ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงาน CTC เพื่อรองรับผู้พิการได้อย่างครอบคลุมที่สุด ทั้งผู้พิการทางสายตา ทางการเคลื่อนไหว และทางการได้ยิน ให้สามารถร่วมงานและรับองค์ความรู้ได้เต็มที่ อาทิ การพิมพ์อักษรเบรลล์ในบัตรเข้าร่วมงาน ช่องลงทะเบียนที่มีความกว้างเป็นพิเศษเพื่อรองรับผู้พิการที่นั่งรถเข็น ล่ามภาษามือบนเวทีเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่วิทยากรบรรยาย ตลอดจนกิจกรรมในบูทต่าง ๆ ที่ผู้พิการสามารถร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน AP Thailand ที่รองรับระบบ Accessible ของโทรศัพท์มือถือ ทำให้สามารถเปิดประสบการณ์ที่ดีให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม และมีโอกาสได้ฟังประสบการณ์และไอเดียจากวิทยากร เพื่อเข้าถึงเทรนด์ต่าง ๆ และสานฝันอาชีพในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น YouTuber, Content Creator, Interior Designer และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น


www.everydaymarketing.co


ความสำเร็จครั้งนี้ มาจากพาร์ตเนอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 4 องค์กร ได้แก่ SEAC ผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรและองค์กร VULCAN COALITION องค์กรที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีภารกิจหลักในการสร้างงานและรายได้ให้กับผู้พิการ CREATIVE TALK ผู้ริเริ่มจัดงาน Creative Talk Conference ขึ้นในไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ซึ่งสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพและลดช่องว่างของการจ้างงาน รวมถึงอาสาสมัครกว่า 200 คน

งานประชุมของกลุ่ม Pagan ผู้นับถือศาสนาอิสลามและคนไร้ศาสนา


paganphoenixsw.com

Pagan Phoenix Southwest องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานโดยคนในท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดงาน Spring Pagan Conference การประชุมที่นำเสนอนักพูด ศิลปิน และนักดนตรี ของผู้นับถือศาสนาอิสลามและคนไร้ศาสนา ซึ่งทีมงานเป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้รับค่าจ้าง อีกทั้งเงินส่วนที่เหลือจากการจัดงานจะนำไปบริจาคเพื่อการกุศลอีกด้วย


paganphoenixsw.compaganphoenixsw.com


สถานที่จัดประชุมคือ Parkhouse Center ในเมือง Bude ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นอาคารใหม่และรองรับผู้พิการให้สามารถเข้าถึงได้ เจ้าหน้าที่ของ Pagan Phoenix จะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือได้ตามต้องการ มีที่จอดรถสำหรับผู้ที่ถือบัตร Blue Badge หรือป้ายสีน้ำเงินที่ออกให้สำหรับผู้พิการ โดยเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือในการพาผู้เข้าร่วมงานไปยังสถานที่จัดประชุม ยิ่งไปกว่านั้น Pagan Phoenix SW ได้ระบุไว้ใน Code of Practice ว่า การประชุมของที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนนอกศาสนาหรือบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างที่สามารถมาเฉลิมฉลองและเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยผู้จัดงานจะดูแลไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ต่างศาสนาและผู้ทุพพลภาพ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสม ผู้กระทำผิดจะถูกเชิญให้ออกจากงานทันที


Palais des congrès de Montréal ศูนย์การประชุมสำหรับการเข้าถึงคนทุกกลุ่ม


congresmtl.com


Palais des congrès de Montréal ศูนย์การประชุมในรัฐมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานประชุมที่คำนึงถึง Universal Accessibility ซึ่งได้รับคะแนน “การเข้าถึงทั้งหมด (Total Access)” จาก Kéroul องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ โดยวัดจากมุมมองของผู้เข้าร่วมงานในการเข้าถึงอุปกรณ์แต่ละประเภท ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้เป็นผลมาจากประสบการณ์และการปรึกษาหารือของ Kéroul ตลอดหลายปีที่ผ่านมากับสมาคมผู้ทุพพลภาพ เช่น สถานประกอบการเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว อาทิ ทางลาดชัน หรือมีความกว้างเป็นพิเศษ ห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก เป็นต้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และกิจกรรมที่เหมาะกับความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา


www.mtl.org


โดยศูนย์ประชุมฯ ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานทุกกล่ม เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็น อุปกรณ์ยกรถเข็น เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ห้องน้ำที่มีประตูไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและหาง่าย สัญญาณฉุกเฉินที่อยู่ในจุดที่มองเห็นได้และมีการกระจายเสียงเตือนภัยอย่างทั่วถึง รวมไปถึงโรงจอดรถที่สงวนไว้สำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่ต้องการจองเก้าอี้รถเข็น ทางศูนย์ประชุมฯ มีให้บริการ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์จองล่วงหน้าได้ทาง https://congresmtl.com/en/visitors/universal-accessibility/wheelchair-reservation/


congresmtl.com


ที่ผ่านมา ศูนย์การประชุม Palais des congrès de Montréal มีประสบการณ์ในการจัดงานประชุมต่าง ๆ ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ทุกกลุ่ม เช่น การประชุมนานาชาติว่าด้วยการเคลื่อนไหวและการขนส่งสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled People) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2551 และการประชุมนานาชาติ Low Vision (The 9th International Conference on Low Vision) ครั้งที่ 9 ปี 2551 เป็นต้น


เข้าร่วมงานอย่างเท่าเทียม ที่ศูนย์ประชุม Harrogate Convention Centre 


www.facebook.com HarrogateConventionCentre

Harrogate Convention Centre ศูนย์ประชุมนานาชาติฮาร์โรเกต ประเทศอังกฤษ เป็นสถานที่จัดงานอิเวนต์ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ทุกกลุ่ม ภายในหอประชุมจัดให้มีทางเฉพาะสำหรับผู้ใช้รถเข็น ซึ่งทางเดินจะมีขนาดกว้างขึ้นกว่าปกติ ด้านเสียง มีเครื่องช่วยฟังให้บริการที่แผนกต้อนรับหลัก ส่วนใน Royal Hall ได้ติดตั้งระบบการสื่อสารไร้สายแบบอินฟราเรดที่สามารถส่งเสียงไปยังเครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยิน และยังสามารถติดตั้งระบบชั่วคราวได้ในพื้นที่อื่น ๆ ตามคำขอของผู้จัดงานด้วย ด้านห้องน้ำ ได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับผู้พิการหลายแห่ง และจัดทางเดินให้กว้างเป็นพิเศษ ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนเป็นผู้พิการ จะมีสิทธิ์ได้รับตั๋วสำหรับผู้ดูแลในการเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


www.eventindustrynews.comwww.facebook.com HarrogateConventionCentre


นอกจากนี้ ในระหว่างกิจกรรมหากผู้เข้าร่วมงานต้องการความช่วยเหลือ จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น The Knitting & Stitching Shows งานจัดแสดงเกี่ยวกับการถักนิตติ้งและการเย็บปักถักร้อย ที่รองรับคนทุกกลุ่ม โดยผู้จัดงานเลือกใช้ห้องโถงที่ 6 แห่งศูนย์การประชุมฮาร์โรเกต ซึ่งมีลิฟต์สำหรับรถเข็นเพื่อเข้าสู่โถงจัดงานโดยเฉพาะwww.facebook.com knittingandstitchingshowswww.facebook.com knittingandstitchingshows


นอกเหนือจากการคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่รองรับผู้คนได้ทุกกลุ่มแล้ว สิ่งสำคัญที่ผู้จัดงานต้องให้ความใส่ใจคือความเข้าใจและการปฏิบัติต่อผู้คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผู้พิการที่มีความแตกต่าง รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในระหว่างงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้ติดตามรู้สึกสบายใจและปลอดภัยที่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว
สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว พลาดไม่ได้กับตัวอย่างของธุรกิจที่ดำเนินงานโดยตระหนักถึงความต้องการของนักเดินทางทุกกลุ่ม เพื่อให้เข้าถึงประสบการณ์ได้อย่างเท่าเทียม ติดตามได้ในสัปดาห์หน้า

อ้างอิง
• ‘เอพี ไทยแลนด์’ เผยความสำเร็จโครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’ จุดเริ่มต้นเอ็มพาวเวอร์ผู้พิการ มอบโอกาสการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด. https://www.matichonweekly.com/publicize/article_572362
• A remarkable meeting place for everyone — with no exceptions. https://congresmtl.com/en/visitors/universal-accessibility/
• DISABLED FACILITIES.  https://www.theknittingandstitchingshow.com/harrogate/disabled-facilities/
• Pagan Phoenix Southwest. https://paganphoenixsw.com/conference-information/disability-access-and-support-at-our-penstowe-conferences/
•  ACCESSIBILITY CRITERIA. 
https://www.keroul.qc.ca/en/criterias.html

Rating :