Greening Your Meetings เปลี่ยนการจัดงานประชุมสู่วิถีความยั่งยืน

Author : MICE Intelligence Team, MICE Sustainability Team
Views 4514 | 07 Jun 2022

เมื่อประเด็นเรื่อง “ความยั่งยืน” ไม่ใช่แค่เทรนด์ที่แต่ละภาคธุรกิจต้องตามให้ทัน แต่กลับกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกอุตสาหกรรมต้องหันมารับผิดชอบร่วมกันอย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างวิตกกังวล เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นวงกว้าง เช่นเดียวกับธุรกิจการจัดงานประชุมและสัมมนาที่ผู้จัดงานเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้นำแนวทางเรื่องความยั่งยืนมาใช้ในการจัดงานประชุมตามรูปแบบ Green Meeting โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกใช้สถานที่จัดประชุมสีเขียว หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ภายในงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

จากผลสำรวจผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาของ PromoLeaf พบว่า 85% ของผู้เข้าร่วมงานประชุมที่ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าการจัดงานประชุมควรมีแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน และ 58% ให้ความเห็นว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้พวกเขาคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดย MICE Outlook EP นี้ ได้นำตัวอย่างงานประชุมและสัมมนา รวมถึงสถานที่จัดงานประชุมจากทั่วโลกที่ได้นำแนวทางด้านความยั่งยืนมาปรับใช้ จะมีที่ไหนบ้างไปติดตามพร้อม ๆ กัน YOU ARE HERE นโยบายด้านความยั่งยืนของศูนย์การประชุม Salt Palace

Salt Palace Convention Center ศูนย์การประชุมแห่งเมือง Salt Lake รัฐ Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนมาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการภายในศูนย์การประชุม ค่านิยมหลักประการหนึ่งที่มุ่งเน้นคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านความยั่งยืนที่เรียกว่า YOU ARE HERE รวมทั้งหมด 17 ข้อ ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่มีต่อผู้เข้าร่วมงาน พนักงาน หุ้นส่วน และสังคมชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ตัวอย่างนโยบาย YOU ARE HERE ได้แก่ • FOOD RESCUE – ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผ่านโครงการช่วยเหลือด้านอาหารและลดเศษอาหาร • ZERO WASTE – มุ่งมั่นที่จะดำเนินการขยะเป็นศูนย์ ผ่านแนวทางที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เช่น การรีไซเคิล อัปไซคลิ่ง และการบริจาค • AIR QUALITY – มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในท้องถิ่นด้วยกลยุทธ์การลดคาร์บอน และ • GREEN SPACE  – เสนอให้อาคารและสถานที่มีการผสมผสานสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สวน และอื่น ๆ ในพื้นที่ทำงาน

www.visitsaltlake.com

Steve Greenwood

ทั้งนี้ ยังมีกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการลด การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล เช่น ลดการใช้กระดาษและใช้โปรแกรมบนเว็บไซต์ และจัดหาแท็บเล็ตสำหรับพนักงานในการแชร์เอกสารแทน รวมถึงมีโปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมวัสดุที่เหลือจากการประชุมนำไปรีไซเคิล และบริจาคให้กับ Habitat for Humanity's Re-Store นอกจากนี้ แผงโซลาร์เซลล์บนชั้นดาดฟ้าของอาคารยังได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ (SRECs) ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การประชุมเพียงไม่กี่แห่งในประเทศที่สามารถสร้างพลังงาน (Generate Energy) ได้ (สร้างพลังงานโดยตรงจาก Solar Array ขนาด 600,000 ตารางฟุต) ผู้จัดงานประชุมสามารถเลือกซื้อเครดิตเพื่อชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ โดย Salt Palace สามารถสร้างพลังงานหมุนเวียนได้ประมาณ 17% ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ 6,006 แผง ด้วยนโยบายด้านความยั่งยืนที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2565 Salt Palace ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ประชุมแห่งความยั่งยืนระดับ Gold จาก Industry Council Sustainable Event Standards Certifications (EIC SIS)

www.habitat.org


BMA House เนรมิตรสถานที่จัดงานให้เป็นมิตรกับโลก


www.facebook.com/BMAHouse

BMA House สถานที่จัดงานประชุมและอีเว้นท์ ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นหัวใจของการจัดงาน ตั้งแต่การจัดงานประชุมสัมมนาที่ไม่ใช้พลาสติกและกระดาษ ไปจนถึงการใช้ผลิตผลจากท้องถิ่น เพื่อให้สถานที่จัดงานเป็นมิตรกับโลกมากที่สุด BMA House มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้า ผู้เข้าร่วมงาน ซัพพลายเออร์ และพนักงานทุกคน ส่งเสริมสมดุลทางคาร์บอน ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 69% ในขณะที่ลดการใช้น้ำลง 5.4 ล้านลิตรต่อปี จนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ Gold จาก Green Tourism ส่วนรางวัลด้านความยั่งยืนอื่น ๆ ที่ได้รับ ได้แก่ รางรัล “Greenest Venue” โดย Hire Space ในปี 2561 และ 2562 และรางวัล Silver Award สำหรับ “Best CSR or Sustainability Initiative” ที่งาน London Venues Awards ประจำปี 2562

www.facebook.com/BMAHouse

www.facebook.com/BMAHouse

www.facebook.com/BMAHouse

ล่าสุดในเดือนเมษายน 2565 BMA House เปิดตัวเป็นพาร์ทเนอร์กับ The Sustainable Event Buyer’s Guide’s เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจและองค์กรในแวดวงไมซ์ได้มาแบ่งปันความรู้เพื่อหาแนวทางสร้างความยั่งยืนในการจัดงานประชุมสัมมนาและงานอีเว้นท์ในอนาคต ภายในงานจะพบกับแนวทางการจัดงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ระบบไฟแบบ PIR และ LED ป้ายบอกทางแบบดิจิทัล อุปกรณ์ประหยัดน้ำในห้องน้ำ วัตถุดิบในการทำอาหารที่มาจากท้องถิ่น และการใช้อุปกรณ์รีไซเคิลในห้องประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ BMA House ได้ร่วมมือกับ Cross River ส่งเสริมเส้นทางเดินอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Walking Route) เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้สัมผัสการเดินทางที่สะอาดมากขึ้น โดยเส้นทางนี้จะพาผู้เข้าร่วมประชุมออกจากถนนอันพลุกพล่านไปยังเส้นทางที่มีมลพิษทางอากาศน้อยกว่า 57% 


www.eventindustrynews.com


จัดงานประชุมแบบรักษ์โลกไปกับ Convening EMEA 2021

Convening EMEA 2021 งานประชุมของ PCMA ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านงานอีเว้นท์และครีเอทีฟโฆษณาจากยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กว่า 29 ประเทศ จัดขึ้นที่เมือง Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เลือกใช้ศูนย์ประชุม SwissTech Convention Center (STCC) ในการจัดงานที่เน้นด้านความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยได้เข้าร่วมโครงการ Net Zero Carbon Events และเข้าร่วมโปรแกรม Swiss Triple Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไป-กลับจากสนามบิน เนื่องจากศูนย์ประชุมอยู่ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่ง
 

www.pcma.org

Mattias Nutt


ทั้งนี้ ภายในงาน EMEA ยังมีการลดการใช้กระดาษ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทน เช่น กำหนดการและเอกสารประกอบการบรรยายสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชัน Swapcard ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานใช้งานถึง 91% หรือป้ายบอกทาง Handmade ภายในงานทำมาจากไม้รีไซเคิล ส่วนป้ายชื่อของผู้เข้าร่วมงานทำจากกระดาษรีไซเคิลที่เคลือบแบบปลอดสารพิษ ซึ่งทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงช้อนส้อม ขวด และถ้วย ถูกห้ามนำเข้ามาใช้ภายในงาน นอกจากนี้ อาหารและของว่างที่ใช้ในการจัดเลี้ยงจะนำมาจากท้องถิ่น ส่วนอาหารที่เหลือทั้งหมดจะนำไปบริจาคให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดวางต้นไม้ รอบ ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดโปร่งให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

www.eventproupdate.com


Jaime Bennett ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคของ PCMA ประจำงานประชุม EMEA กล่าวว่า "เราตระหนักดีว่า หลายคนไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเผชิญหน้ากันมานานเกือบสองปีแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องการสร้างพื้นที่ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกสะดวกสบายและได้แรงบันดาลใจ”


Oracle OpenWorld 2019 มุ่งจัดงานตามหลัก UN SDGs

Oracle OpenWorld 2019 งานประชุมทางธุรกิจและเทคโนโลยี จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม Moscone Convention Center เมือง San Francisco รัฐ California สหรัฐอเมริกา โดย Oracle OpenWorld มุ่งเน้นการพัฒนาด้านความยั่งยืนตามหลัก The United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีเป้าหมายแรกคือ การลดขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) ผ่านการใช้ 4Rs (Reduce, Reuse, Recover, Recycle) เช่น การนำพรมกลับมาใช้ซ้ำแบบหมุนเวียนแทนการซื้อใหม่ซึ่งสามารถประหยัดได้ถึง 199,601 ตารางฟุต หรือ 95% ของพรมภายในศูนย์การประชุม หรือการนำป้ายไวนิลมาใช้ซ้ำ (ป้ายไวนิลประกอบด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ถือเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ซึ่งสามารถลดการใช้ป้ายไวนิลภายในงานได้ถึง 13,799 ตารางฟุต
 

aragonresearch.com

เป้าหมายที่สองคือ การลดคาร์บอน (Carbon Reduction) ผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เกิดจากพลังน้ำ 709,169 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ของ Hetch Hetchy Power ทำให้การจัดงานประชุมปราศจากก๊าซเรือนกระจก หรือการใช้ Boxed Water บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสำหรับน้ำดื่ม ซึ่งลดการใช้พลาสติกได้ 80% ส่งผลให้ลดคาร์บอนได้ถึง 64% และเชื้อเพลิงฟอสซิลลดน้อยลง 43% 

เป้าหมายที่สามคือ การลดความยากจน (Reduce Poverty) ผ่านการบริจาคอาหารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆเช่น ปริมาณอาหารเหลือทิ้งจำนวน 1,621 ปอนด์ทั่วทั้งงาน ได้บริจาคให้กับองค์กรที่ต้องการในเขตพื้นที่ San Francisco หรือจำนวนเฟอร์นิเจอร์ของงานอีเว้นท์ที่สะสมไว้กว่า 1,135 ปอนด์ ได้นำไปบริจาคให้กับ Habitat for Humanity East Bay ส่วนเป้าหมายที่สี่คือ การสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ร่วมงานผ่านประสบการณ์ด้านความยั่งยืน (Engaging Sustainability Experiences) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

www.servethehome.com


มุ่งสู่การจัดประชุมแบบไร้คาร์บอน ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting)

ปัจจุบันงานประชุมองค์กรและการประชุมวิชาการในประเทศไทยต่างมีนโยบายจัดการประชุมแบบไร้คาร์บอน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน และงานประชุมของสมาคมต่าง ๆ โดยผ่านการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ตัวอย่างเช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ได้ทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 29.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tons CO2e) งานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564 ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 4.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และงานสัมมนาประจำปี Exponential Path to Net Zero ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจพลังงาน ได้ทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 3.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ สามารถดูการรับรองผลการชดเชยคาร์บอนของแต่ละงานประชุมจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ที่นี่ https://bit.ly/37Kw6wv

bangchak-annualseminar.com

ดังจะเห็นได้ว่าทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนนั้น ต่างให้ความสนใจสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Organization) โดยหนึ่งในวิธีการเดินทางสู่เป้าหมายดังกล่าว สามารถทำได้ด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานประชุมสัมมนาเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral)

นอกจากภาวะของโรคระบาดจะส่งผลให้ผู้คนตระหนักถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ผู้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วย การจัดประชุมสัมมนาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้จัดงานจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการจัดงานที่ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันไปพร้อม ๆ กับการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย แนวทางการจัดงานประชุมอย่างยั่งยืน เช่น การเลือกศูนย์ประชุมที่ได้มาตรฐานด้านความยั่งยืน หรือการปรับกระบวนการดำเนินงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ภายในงาน หรือเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม จะช่วยให้ผู้จัดงานบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาโลกใบนี้ไปพร้อมกันได้ 

สำหรับ MICE Outlook EP ถัดไป เตรียมพบกับแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ได้นำแนวคิดเรื่อง Eco-Friendly มาเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จะมีอะไรน่าสนใจบ้างต้องรอติดตาม...


อ้างอิง

• 8 Must-Know Tips for Sustainable Meetings and Events. https://www.cvent.com/en/blog/hospitality/sustainable-meetings-events
• BMA House partners with The Sustainable Event Buyer’s Guide. 
https://bit.ly/3xfWj0B
• Convening Sustainability. https://bit.ly/3E2LqRb
• Event Sustainability Report. https://bit.ly/3ugarEU
• Salt Lake Prepares to Welcome Back Attendees to Safe Venues. 
https://bit.ly/38s6owN
• Sustainability and BMA House. https://bmahouse.org.uk/sustainability/
• Sustainability Policy Summary. 
https://bit.ly/3JggGNu
• 
SUSTAINABILITY. https://www.visitsaltlake.com/salt-palace-convention-center/about/sustainabilityRating :