Caring Communities, Inspiring MICE Experiences จุดประกายความสำเร็จงานไมซ์ ร่วมดูแล และใส่ใจชุมชน

Author : MICE Intelligence Team
Views 1928 | 03 Jul 2023

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐและเอกชนได้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งหวังให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของนักเดินทาง และผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อพื้นที่ชุมชน จากการบริโภคที่มากเกินความจำเป็น รวมถึงการกระจุกตัวของแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่จัดงานไมซ์ในเมืองหลัก ส่งผลให้ไม่สามารถกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงยังขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากร

MICE Outlook ฉบับเดือน กรกฎาคม นี้ จะพาทุกคนมาร่วมเจาะลึกเทรนด์ Community Care แนวคิดการจัดงานไมซ์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น


key takeaway

- "Community Care" แนวคิดการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ผ่านการร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชนกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

- นักเดินทางรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตท้องถิ่น โดยผลสำรวจจาก American Express Travel's เผยว่า กว่า 78% นักเดินทางสนใจพักผ่อนในสถานที่ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 69% ยินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้นหากสามารถช่วยเหลือชุมชนนั้นได้

- ผู้ประกอบการไมซ์สามารถส่งเสริม และสนับสนุนชุมชนได้หลายรูปแบบ เช่น การผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้เรียนรู้วัฒนธรรม และร่วมกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ชุมชนในระยะยาว“Community Care” สร้างสรรค์ และใส่ใจชุมชน

"Community Care" เป็นแนวคิดการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เน้นการรับผิดชอบ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยสามารถทำได้ตั้งแต่การสนับสนุนการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพที่ดี การสนับสนุนอาชีพ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม การร่วมกันป้องกันและฟื้นฟูการเสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และอื่น ๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของชุมชนตนเอง

"Community Care" ยังสอดรับกับแนวโน้มการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เมื่อนักเดินทางรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตท้องถิ่น และยินดีที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของชุมชนเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านการซื้อสินค้าและบริการท้องถิ่น เพิ่มโอกาสในการจัดตั้งกิจการใหม่ ๆ ของชุมชนให้เกิดการสร้างงานที่เกี่ยวข้อง และมีการกระจายรายได้ในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ได้ในระยะยาว

“Travel with Purpose” ให้ทุกการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบสังคม

การท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุ่งสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับนักเดินทาง รวมถึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สอยทรัพยากรในพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของคนในชุมชน หรือที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นฐาน” ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อพักผ่อนและแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิต ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนักเดินทางต่างมองหากิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ร่วมที่มีคุณค่ามากกว่าเพียงแค่การเยี่ยมชมเท่านั้น

แล้วการท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างไรบ้าง? หนึ่งในวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักของสายการบินซึ่งมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมนอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้นักเดินทางอย่างเต็มที่ สายการบินยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศตนเอง อย่างเช่น

https://www.traveldailymedia.com/emirates-highlights-its-history-of-community-collaboration-and-local-business-support-in-the-uae/

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ สายการบินประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ได้ร่วมมือกับธุรกิจในท้องถิ่นหลายแห่ง เช่น บริษัทผู้ผลิตกาแฟ Coffee Planet บนคาบสมุทรอาหรับที่ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟมาอย่างยาวนาน ผู้ประกอบการอาหารและขนมแฮนด์เมดแบบดั้งเดิม ถั่วคั่ว อินทผาลัม ผลไม้แห้งแปลกใหม่ เพทตีโฟร์ส์ ตังเมนิ่ม ถั่วอบอบเชย และถั่วเคลือบน้ำผึ้ง เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นรายเล็กมีโอกาสสร้างรายได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้นักเดินทางทั่วโลกได้รู้จักอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย


https://www.bangkokair.com/press-release/view/Bangkok-Airways-to-launch-two-new-routes-Bangkok-Hat-Yai-and-Samui-Hat-Yai 
https://www.ryt9.com/s/prg/3389699

ในขณะที่สายการบินสัญชาติไทยอย่างบางกอกแอร์เวย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยในปี 2566 ได้จัดเสิร์ฟมันเหลืองแผ่นรสหวานทอดกรอบและเผือกแผ่นรสหวานทอดกรอบ จากอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งรังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่น และพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ทุกภูมิภาค ให้นักเดินทางทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสลิ้มรสชาติของทานเล่นท้องถิ่นของไทย

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000023012
https://www.thaipr.net/travel/3291219

คืนความสุขให้ชุมชนผ่านกิจกรรม และการจัดงานไมซ์ 

การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ส่งผลดีต่อมิติด้านเศรษฐกิจ แต่ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การทำลายเอกลักษณ์และเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่คํานึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น การก่อสร้างถนน ปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับบริการที่พักหรือการจัดงาน ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชนของโรงแรมและสถานที่จัดงานไมซ์จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ( Social Impact) ควบคู่กันไป

https://stories.hilton.com/emea/releases/hilton-reaffirms-commitment-to-supporting-communities-and-celebrating-diversity-africa-day-2023

โรงแรมเครือฮิลตันในทวีปแอฟริกา มีความพยายามในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและให้ความสำคัญกับการนำเสนอวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านงานศิลปะสร้างสรรค์ โดยได้จัดงานฉลองวันแอฟริกาประจำปี 2566 ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮิลตันในการให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมท่องถิ่นของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินท้องถิ่นได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล นำมาจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจของชาวแอฟริกัน เพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในพื้นที่ชุมชนที่ให้บริการ

https://stories.hilton.com/emea/releases/hilton-reaffirms-commitment-to-supporting-communities-and-celebrating-diversity-africa-day-2023

ในประเทศเวียดนาม โรงแรมในเครือ IHG Hotels & Resorts ได้ร่วมมือกับ VietHarvest ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมในการจัดการกับอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste) และสนับสนุนชุมชนผ่านโครงการ Food Rescue ซึ่งมีเป้าหมายในการนำเอาเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากโรงแรม นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผ่านเครือข่ายการกุศล นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยด้านการขนส่งและการดำเนินงานจัดหาอาหารมากกว่า 10,000 มื้อให้กับชุมชนที่ด้อยโอกาส

https://www.ihgplc.com/en/news-and-media/news-releases/2022/ihg-hotels-and-resorts-teams-up-with-vietharvest-to-cut-food-waste-and-hunger-in-vietnam

การท่องเที่ยวไม่เพียงแค่นำความสุขให้แก่นักเดินทางเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้ด้วย โดยโรงแรมเครือ Marriott ในประเทศไทย จัดโครงการ “Good Travel with Marriott Bonvoy” เสนอการเดินทางที่มีความหมาย เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

https://www.cvent.com/venues/hua-hin/hotel/hua-hin-marriott-resort-spa/venue-7d767da3-29fc-4e6e-af11-0f93c2698623
https://www.bangkokbiznews.com/news/prnews/1068886

นักเดินทางสามารถเข้าร่วมโครงการเมื่อเข้าพักกับโรงแรมในเครือแมริออท 9 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และเชียงราย โดยกิจกรรมมีทั้งการเยี่ยมชมศูนย์พักพิงช้าง การช่วยอนุบาลปูม้าก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ และส่งเสริมการสวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเดินทางและแหล่งชุมชนในพื้นที่

https://image.bangkokbiznews.com/uploads/images/contents/w1024/2023/05/eRgKkfKB37F1uCcnOk5Y.webp

“Connecting Travelers and Locals” เชื่อมโยงนักเดินทางไมซ์กับชุมชนท้องถิ่นบนแพลตฟอร์ม

ปัจจุบันแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวมีการพัฒนาและนำเสนอกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนท้องถิ่น อย่างเช่น Slow Adventure บริษัทท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจากประเทศไอร์แลนด์ ได้เปิดตัวทริปเชิงอนุรักษ์สู่สวีเดนและสกอตแลนด์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเดินทาง โดยร่วมมือกับผู้คนในท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวให้นักเดินทางได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

https://www.facebook.com/slowadventuring/photos/pb.100072354167652.-2207520000./159667293114473/?type=3
https://www.slow-adventure.com/

เมื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม Slow Adventure จะพบกับโปรแกรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทางทะเลในชุมชนท้องถิ่นของประเทศสกอตแลนด์ที่สามารถเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอยู่กลางธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังได้ร่วมสนับสนุนชุมชน โดยรายได้ 5% ของยอดการจองจะถูกบริจาคให้กับ Slow Adventure Impact Fund ที่สามารถเลือกโครงการที่ต้องการสนับสนุนได้ เช่น การบริจาคให้กับ Arisaig Community Trust (ACT) เพื่อเช่าสนามเด็กเล่นให้กับชุมชน เป็นต้น ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์มนี้มีบทบาทอย่างมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=254783660276771&set=pb.100072354167652.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/slowadventuring/photos/pb.100072354167652.-2207520000./160927659655103/?type=3

เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันสัญชาติไทยอย่าง TAGTHAi ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชน ร่วมนำเสนอประสบการณ์การเดินทางแบบ “Digital Pass” เพื่อให้การเดินทางในประเทศไทยเป็นเรื่องง่าย สะดวก พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Local ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้กับโครงการ Happy Model บอกเล่าเรื่องราวหรือ Story Telling อัตลักษณ์ชุมชนของแต่ละจังหวัดผ่านรูปแบบการแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและนานาชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น
 

https://www.tourismthailand.org/Articles/tagthai-pass

นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้นักเดินทางได้เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งโดย Dondoo บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เข้าใจถึงความยากลำบากเมื่อนักเดินทางต้องการสื่อสารและทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงได้สร้างแพลตฟอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนของแต่ละพื้นที่

https://www.dondoo.com/

โดยนักเดินทางสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และข้อห้ามต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นทั่วโลก โดยสามารถสืบค้นประเทศที่จะเดินทางไป จากนั้นจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวเมื่อมาเยือนต่างถิ่นปรากฏขึ้นเช่น ประเทศญี่ปุ่น มีวัฒนธรรมในการดื่ม คือ คุณไม่ควรเริ่มดื่มจนกว่าทุกคนบนโต๊ะจะได้รับเครื่องดื่มจนครบ หรือในประเทศกรีซ ไม่ควรทำท่าทางหยุดโดยกางมือและนิ้วออกเพราะจะแสดงถึงการดูหมิ่นนั่นเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเดินทางมีความเข้าใจ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กัน

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยการจัดงานไมซ์อย่างสร้างสรรค์

อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ คือ การนำเสนอกิจกรรม หรือการจัดงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ซึ่งล้วนมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว หรือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักเดินทางไมซ์และช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้พื้นที่ชุมชนควบคู่ไปด้วย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=630961202410488&set=pcb.630981819075093

สถานที่จัดงานไมซ์อย่างศูนย์การประชุมและจัดแสดงสินค้าในแต่ละพื้นที่จึงมีความพยายามสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเล็กในชุมชนได้มีโอกาสแข่งขันในตลาดที่ใหญ่ขึ้น โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายใต้การร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หรือ International Convention Centre Hat Yai (ICCH) ได้จัดโครงการ "แชร์นาแชร์ไร่" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมปลูก “ข้าวหอมปากรอ” ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองภาคใต้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา และนำผลเก็บเกี่ยวส่งมอบให้กับพันธมิตร ตลอดจนสนับสนุนให้ข้าวหอมปากรอได้รับรองพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนในอนาคต

https://www.cticc.co.za/whats_on_events/ports-customs-week-and-border-security-week/
https://twitter.com/CTICC_Official/status/1200414690771378176

อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่นำความโดดเด่นของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในท้องถิ่นมาจัดแสดง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเดินทางทั่วโลกได้สัมผัสกับของดีจากแหล่งชุมชน โดยศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าแอฟริกาใต้ หรือ Cape Town International Convention Centre (CTICC) จัดงาน TICC Gift Fair และ Ultimate Beverage Show CTICC เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ใช้พื้นที่ในศูนย์ประชุมฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงาม เครื่องประดับ และผลงานศิลปะ รวมทั้งได้ร่วมมือกับ Musgrave Spirits ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแอฟริกาใต้ และ Schweppes ผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม เพื่อดึงผู้ผลิตรายย่อยแบรนด์ท้องถิ่นในแอฟริกาใต้มาจัดแสดงเครื่องดื่มบูติกระดับพรีเมียม ซึ่งการจัดงานส่งเสริมท้องถิ่นไม่เพียงเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้ แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอีกด้วย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=552658256919830&set=pcb.552658290253160
https://www.facebook.com/photo/?fbid=552564756929180&set=pcb.552564870262502

Community Care ยังแสดงถึงความใส่ใจและความตั้งใจที่ต้องการให้ชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งการนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมไมซ์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานไมซ์มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และผลักดันให้ชุมชนเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

 

แหล่งอ้างอิง

ผลสำรวจนักท่องเที่ยว: https://www.americanexpress.com/en-us/travel/discover/img/gtt2023/AmericanExpress2023GlobalTravelTrends.pdf

กรณีศึกษาสายการบิน Emirates:  https://www.traveldailymedia.com/emirates-highlights-its-history-of-community-collaboration-and-local-business-support-in-the-uae/

กรณีศึกษาสายการบิน Bangkok Airway: https://www.ryt9.com/s/prg/3389699

กรณีศึกษาโรงแรม Hilton: https://www.africa.com/hilton-reaffirms-commitment-to-supporting-communities-and-celebrating-diversity-as-part-of-africa-day-2023/

กรณีศึกษา IHG Hotels & Resorts: https://www.ihgplc.com/en/news-and-media/news-releases/2022/ihg-hotels-and-resorts-teams-up-with-vietharvest-to-cut-food-waste-and-hunger-in-vietnam

กรณีศึกษาโรงแรม Marriott:  https://www.bangkokbiznews.com/news/prnews/1068886

https://www.cticc.co.za/cticc-commences-on-an-exciting-local-show-season-for-summer-2022/

กรณีศึกษา Slow Adventure: https://www.slow-adventure.com/

กรณีศึกษา Tagthai  : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60698 และhttps://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/pfbid02xBmPJkFubRqXBUSA8iqeHriQFfJiSGJ5Z19zWYn9dSzXrMvJjBcs5H4fLeHj6vjUl

กรณีศึกษา THE CTICC: https://crushmag-online.com/the-cticc-hosts-the-2022-ultimate-beverage-show/

 กรณีศึกษา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐: https://www.facebook.com/100064898401955/posts/pfbid0nqfLTmyofmyMYPC4EWsumgNtYK1S7aVP25wQKe6ySMWuCRPfLvmsuMTjiAftmsTMl/?mibextid=cr9u03 

 


Rating :