Elevate Your Business, Embrace Wellness: สุขภาพ และการจัดงานไมซ์ต้องเดินไปด้วยกัน กับ นพ. พลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล แห่ง BDMS Wellness Clinic

Author : MICE Intelligence Team
Views 2662 | 24 Apr 2023

การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เพราะร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง คือต้นทุนความสุขของชีวิตที่ควรค่าแก่การลงทุน ทั้งนี้ ปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเหตุปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และยากต่อการรับมือ ซึ่งล้วนเป็นผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่ “โอกาส” ให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดบริการเกี่ยวกับ “Ambient Wellness” หรือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้

โดยวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับ นายแพทย์พลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู BDMS Wellness Clinic ที่จะมาร่วมแชร์ข้อมูลพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาการนำ Wellness เข้ามาผนวกกับบริการของธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไมซ์สามารถต่อยอดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมให้นักเดินทาง และผู้เข้าร่วมงานไมซ์มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน


Wellness & MICE โอกาสใหม่กับกระแสรักสุขภาพ

ในอดีตภาพจำของหลายคนมองว่าการไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์นั้นเป็นเรื่องใหญ่ และต้องรอให้เกิดการเจ็บป่วยก่อนเท่านั้น แต่ปัจจุบันภาพจำเหล่านั้นค่อย ๆ เปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาหลังเกิดอาการป่วย มาเป็นการดูแลในเชิงป้องกันก่อนการเจ็บป่วยอย่างถูกหลัก เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นเหตุได้

BDMS Wellness Clinic จึงตั้งเป้าในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการเจ็บป่วยของคนไทย และคนทั่วโลก ด้วยจุดแข็งด้านบริการ และการรักษาที่ทันสมัย บวกกับความตั้งใจในการนำเสนอบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์
เหล่านักเดินทาง และผู้เข้าร่วมงานไมซ์จากทั่วทุกมุมโลกที่เข้ามาประชุมหรือท่องเที่ยวในประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=-WUIreYKe88&t=7s


โดยนายแพทย์พลวัฒน์ แชร์ข้อมูลกับเราว่า “ในอนาคตอันใกล้การเป็น Medical Hub ของไทยจะก้าวไปสู่ Wellness Hub” เพื่อรองรับเทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น อีกทั้งยังสอดรับกับแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อยอดธุรกิจ และพัฒนาบริการให้ “นักเดินทางที่มาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนสามารถดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กันได้”เมื่อสุขภาพที่ดี และธุรกิจไมซ์ต้องเดินไปด้วยกัน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งของประเทศไทย และเป็นจุดหมายของนักเดินทางทั่วโลก เนื่องจากมีข้อได้เปรียบหลาย ๆ ด้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม เอกลักษณ์ทางด้านอาหาร และวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อ รวมถึงชื่อเสียงทางการแพทย์ของไทยขึ้นแท่นผู้นำในอุตสาหกรรมการแพทย์จนกลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งสร้างแรงจูงใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อน ทำกิจกรรมและใช้จ่ายภายในประเทศมากยิ่งขึ้น


https://www.facebook.com/bwtanantara

ในขณะที่การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงป้องกัน ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น เปิดโอกาสให้หลาย ๆ ธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการไมซ์สามารถพัฒนารูปแบบบริการ และการจัดงานให้สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพได้ 

นายแพทย์พลวัฒน์ให้มุมมองเกี่ยวกับองค์ประกอบของ Wellness Tourism เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์เตรียมความพร้อมในการปรับตัว และสามารถออกแบบบริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น ห้า ประการ ได้แก่ “หนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวต้องทำให้รู้สึกถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง สอง อาหาร นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วต้องมีประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถต่อยอดไปสู่การออกแบบอาหารเฉพาะบุคคล เพื่อให้แต่ละคนได้รับสารอาหารที่เหมาะสม สาม การส่งเสริมด้านพฤติกรรม และองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สี่ การมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้จริงและ ห้า การมีใจรักบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เรามีความสามารถโดดเด่นในด้านนี้อย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว”

Wellness Destination

BDMS Wellness Clinic ได้ร่วมมือกับ Anantara Siam Bangkok Hotel และ Celes Samui เปิดให้บริการ “BDMS Wellness Clinic Retreat at Anantara Riverside Bangkok Resort” และ “BDMS Wellness Clinic Retreat at Celes Samui” เพื่อให้คลินิกตรวจสุขภาพเชิงป้องกันใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นในฐานะ Wellness Destination ด้วยบริการทางการแพทย์ และโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลรวมไปถึงการดูแลโภชนาการ และการออกกำลังกาย ท่ามกลางบรรยากาศการพักผ่อนในพื้นที่โรงแรม และห้องพักที่ส่งเสริมการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของบริการสุขภาพที่น่าจับตามอง

th-th.facebook.com BDMS Wellness Clinic Retreat at Anantara Riverside Bangkok Resort


การบริการดังกล่าวสามารถรองรับนักเดินทางทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เช่น จีน ญี่ปุ่น รวมถึงนักเดินทางจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่ต้องการมาท่องเที่ยว และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่ดี “เป็นโอกาสให้ธุรกิจสามารถขยายฐานลูกค้าด้วยบริการที่แตกต่าง รวมถึงมีกิจกรรมที่สามารถเพิ่มระยะเวลาการเข้าพักได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย”

th-th.facebook.com Celes Samui

นอกเหนือจากบริการด้านสุขภาพโดยตรงแล้ว องค์ความรู้ด้านสุขภาพ การแพทย์ที่ทันสมัยและการแพทย์เชิงภูมิปัญญาของไทย เช่น การนวดแผนโบราณ สมุนไพรสำหรับประกอบอาหาร และยา ยังสามารถต่อยอดไปสู่การจัดงานหรือกิจกรรมเชิงสุขภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยนายแพทย์พลวัฒน์ กล่าวว่า “การจัด Workshop, Meeting, Conference สามารถสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการดูแลสุขภาพทั่วไปให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เข้ามาใช้โรงแรม เพื่อให้เขารู้แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และนำองค์ความรู้กลับไปใช้ต่อได้” ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการจัดงานอบรมที่หลาย ๆ หน่วยงานให้การสนับสนุน และได้รับความสนใจจำนวนมากจากผู้ร่วมงาน

th-th.facebook.com BDMS Wellness Clinic

MICE Care ออกแบบธุรกิจไมซ์อย่างใส่ใจสุขภาพ

ก่อนที่จะจากกันไป นายแพทย์พลวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า “หลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมา ทุกคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และหากเราทำให้บริการ Wellness เข้าถึงทุกคนได้ง่าย โอกาสในการเติบโตของธุรกิจจะเยอะขึ้น” แล้วในมุมของผู้ประกอบการไมซ์จะออกแบบกิจกรรมเชิงสุขภาพอย่างไรได้บ้าง ?

https://www.facebook.com/BDMSWellnessClinic/photos/pb.100071051454253.-2207520000./484385168966328/?type=3
https://www.facebook.com/AnantaraRiversideBangkok/photos/2433126970168671?locale=th_TH

การดูแลสุขภาพกลายมาเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งต่อยอดได้กับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์ซึ่งมี Venue ที่หลากหลาย และสามารถเสนอบริการ Wellness ได้ในหลายรูปแบบ เช่น ผู้ประกอบการที่พัก และโรงแรมสามารถขยายกลุ่มนักเดินทางให้กลายเป็น Long Stay ออกแบบการเข้าพักระยะยาว 5 - 7 วัน โดยเพิ่มเติมโปรแกรมการดูแลสุขภาพต่าง ๆ เป็นตัวเลือกเสริมให้ผู้เข้าพัก ซึ่งในอนาคต กลุ่มนักเดินทางเหล่านี้มีโอกาสพัฒนาเป็นลูกค้าประจำ และกลับมาใช้บริการซ้ำได้, Community Mall สถานที่จัดงานประชุมหรือกิจกรรมไมซ์ต่าง ๆ สามารถจัดเตรียมให้บรรยากาศภายในงานทั้งแสง สี เสียง และกลิ่นต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้ผู้เข้าร่วมงาน หรือมีมุมสุขภาพภายในงาน, ร้านอาหารสามารถออกแบบ Wellness Menu ชูจุดเด่นเรื่องสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือแม้แต่การมอบของขวัญ และให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานซึ่งจากเดิมอาจจะเป็นสิ่งของมีค่าหรือเงินรางวัล สามารถเปลี่ยนมาเป็นแพ็คเกจการดูแลสุขภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความห่วงใย และให้ความสำคัญกับสุขภาพพนักงานมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับการบริการ และการจัดงานไมซ์แบบเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ได้


Rating :