MaxiMICE with AI เพิ่มประสิทธิภาพงานไมซ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

Author : mice intelligence team
Views 868 | 20 May 2024

การใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี Generative AI ในอุตสาหกรรมไมซ์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในหลายด้าน ตั้งแต่การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารไปจนถึงออกแบบกิจกรรมใหม่ๆ ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ จะช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมไมซ์ในหลากหลายมิติ


MICE Outlook สัปดาห์นี้ จะพาผู้อ่านร่วมศึกษาประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อมอบไอเดีย และจุดประกายการจัดงานอย่างสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการไมซ์ เพื่อนำไปต่อยอดการจัดงาน และส่งมอบความประทับใจให้แก่นักเดินทาง และผู้เข้าร่วมงานไมซ์Key takeaways

  • ● ผลสำรวจของ The Hague & Partners Convention Bureau and Ottawa Tourism ในปี 2023 ชี้ให้เห็นว่าผู้จัดงานตระหนักถึงประโยชน์ของ AI และนำเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้มาใช้ในด้านการตลาด ด้านวิเคราะห์ข้อมูล ระบุกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการสร้างเนื้อหาที่ตรงใจผู้เข้าร่วมงาน
  • ● การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมบริการ (Service Sector) ที่พบบ่อยคือ ระบบช่วยแชทแบบสนทนา (Conversational Chat Assistant) ในการช่วยตอบคำถาม การเช็กอิน การลงทะเบียนที่พัก ในขณะเดียวกันการจัดมหกรรมกีฬา เช่น กีฬาโอลิมปิก ณ กรุงปารีส 2024 ได้นำระบบ AI มาใช้ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนตรวจสอบความปลอดภัยในการจัดงาน
  • ● เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต้องพึ่งพาการจัดเก็บ “ข้อมูลขนาดใหญ่” ซึ่งทางภาครัฐได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตในยุค AI และคลาวด์ ผ่านการร่วมมือกับทางไมโครซอฟท์ในการตั้งฐาน DATA Center แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

https://amimagazine.global/Meetings/Technology/Majority-of-associations-using-AI-in-event-planning-report-suggests


ก้าวข้ามขีดจำกัดของการจัดงานไมซ์ สู่ความสำเร็จด้วย AI”
จากผลสำรวจของ The Hague & Partners Convention Bureau and Ottawa Tourism ในปี 2023 ชี้ให้เห็นว่าผู้จัดงานตระหนักถึงประโยชน์ของ AI และนำเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้มาใช้ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานและขับเคลื่อนธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ด้านการตลาด ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การระบุกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการออกแบบเนื้อหาที่ตรงใจผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทำให้ทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมไมซ์ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยปัจจัยสำคัญประการแรกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การลงทุนในความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนยังมีความเข้าใจในเรื่อง AI เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ทางด้านความรู้ในการใช้เทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม สาเหตุการขาดความรู้เกิดจากการขาดงบประมาณ เพื่อนำไปสร้างเสริมทักษะ ซึ่งข้อจำกัดและความท้าทายที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้ประกอบการไมซ์ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ดังนั้น การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะและให้ความรู้ด้าน AI แก่ผู้ประกอบการไมซ์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และก้าวข้ามอุปสรรคในวันที่ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดงานยุคดิจิทัล


https://news.microsoft.com/th-th/2024/04/30/aseanaiskills-th/

AI และ Generative AI กับศักยภาพในการยกระดับงานไมซ์


การใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้มีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อทุกอุตสาหกรรม จากรายงานของ YouGov ในปี 2023 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งาน Generative AI ในประเทศไทยกว่า 63% มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ในการใช้เทคโนโลยี AI ผ่านแอปพลิเคชันเชิงสนทนาสำหรับการซื้อบริการท่องเที่ยวและการพักผ่อน จึงนับได้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการช่วยการบริหารจัดการธุรกิจ และตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักเดินทาง

ตัวอย่างการใช้งานของระบบ AI ในอุตสาหกรรมบริการ (Service Sector) ที่พบบ่อยคือ ระบบช่วยแชทแบบสนทนา (Conversational Chat Assistant) สามารถช่วยทำงานรูปแบบเดิม ๆ เช่น การตอบคำถาม การเช็กอิน การลงทะเบียน โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บเข้าไปยังฐานข้อมูล (Data base) ผู้ประกอบการไมซ์สามารถต่อยอดการใช้ข้อมูลที่ได้ ผนวกกับเครื่องมือ Generative AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเดินทาง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personalization) การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด นอกจากนี้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถนำมาปรับใช้กับการจัดมหกรรมกีฬาได้อีกด้วย เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ กรุงปารีส ที่นำระบบ AI มายกระดับประสบการณ์ของนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนการตรวจสอบความปลอดภัยในการจัดงาน


https://blog.10times.com/ways-to-use-artificial-intelligence-in-events/

https://media.assettype.com/cdomagazine%2F2024-03%2F2d34e64c-1707-43fa-81b6-6e1918bd9635%2Fai_surveillance.avif?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max

https://elblog.pl/wp-content/uploads/2024/04/compressed_img-0sdTtpXg6QDX6Fvzreb0M8OP.png


ในขณะเดียวกันคนไทยต้องการให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี Generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ในการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของ Gen Z และ Millennials ที่มีการใช้เทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปตามการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ตอบโจทย์นักเดินทางไมซ์ได้หลายรูปแบบ ทั้งในด้านการโต้ตอบอัจฉริยะ (Smart Interactions) อย่างเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อให้บริการเช็คอิน ลงทะเบียนที่รวดเร็วและปลอดภัย การแปลภาษาและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ (Language Translation and Communication) ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์จึงถือเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังและมีศักยภาพสูง ที่จะช่วยยกระดับการจัดกิจกรรมไมซ์ให้ก้าวไปสู่มิติใหม่ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะมีศักยภาพที่สูงมาก แต่จะขาดประสิทธิภาพทันทีหากไม่มีการจัดเก็บ "ข้อมูล" อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ข้อเท็จจริงนี้กระตุ้นให้เกิดคำถามสำคัญแก่อุตสาหกรรมไมซ์ว่าปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใด? มีการวางโครงสร้าง กลไก และเครื่องมือ เพื่อรองรับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? คำตอบต่อคำถามเหล่านี้ ล้วนเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การร่วมมือของผู้ประกอบการไมซ์ทุกภาคส่วนในการสร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_4467915#google_vignette


ในขณะที่ภาครัฐผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลเปิด มีความมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) ของภูมิภาค ได้ประกาศจับมือร่วมกับ ไมโครซอฟท์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบการเก็บข้อมูลในประเทศไทย ที่จะช่วยขยายการเข้าถึงบริการคลาวด์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพิ่มเสถียรภาพและสมรรถนะ รวมทั้งวางแผนที่จะพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนไทยกว่า 100,000 คน ถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญในการขับเคลื่อนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้แก่ประเทศไทย ซึ่งจะเอื้อผลประโยชน์ให้ธุรกิจอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนอุตสาหกรรมไมซ์

https://www.thaipbs.or.th/now/content/1114


ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า Generative AI จะเป็นหัวใจสำคัญของทุกการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยีอื่น ๆ สิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์ เดินหน้าสู่ความสำเร็จ และก้าวทันต่อเหตุการณ์คือ การปรับตัว เรียนรู้ตลอดเวลา และการริเริ่มนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จำเป็นต้องคำนึงถึงจริยธรรม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบ เพื่อให้มนุษย์และ AI สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน สร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

MICE Outlook สัปดาห์หน้า เราจะพาทุกท่านไปพบกันเนื้อหาเจาะลึกเกี่ยวกับจริยธรรมของ Generative AI ในบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้รับรู้ถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ ต้องไม่พลาดที่จะพบกับเนื้อหาที่เข้มเข้ม!

แหล่งที่มา

● ผลสำรวจ Ottawa Tourism’s :https://amimagazine.global/Meetings/Technology/Majority-of-associations-using-AI-in-event-planning-report-suggests, https://meetings.skift.com/ai-training-needed-for-association-planners/, https://www.ttnworldwide.com/Article/355461/-AI-builds-better-events-but--caution-needed, https://ottawatourism.ca/sites/default/files/media/documents/2023-Whitepaper-AI.pdf
● ประโยชน์ของ AI: https://saceos.org.sg/is-artificial-intelligence-a-game-changer-for-the-mice-industry/https://convention.visitberlin.de/en/blog/artificial-intelligence-ai-chatgpt-mice-industry-valuable-asset-can-not-be-replaced
● ผลสำรวจของคนไทยที่ใช้งาน AI: https://thestandard.co/thai-1-of-3-uses-ai-both-personal-and-work/https://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1098409
● ผลสำรวจของ YouGov: https://www.publicissapient.com/content/dam/guide-to-next/2024/pdf/GenAI-Infographic-PR.pdf
● Microsoft ประกาศ ตั้งฐาน DATA Center: https://www.thaipbs.or.th/now/content/1114
Rating :