The Era of Big Data ยุคสมัยของการจัดงานแสดงสินค้าด้วยข้อมูล

Author : MICE Intelligence Team
Views 2947 | 05 Apr 2022

ในยุคที่โลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลจำนวนมากถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกวัน ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากต่อภาคธุรกิจในการทำการตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เช่นเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ที่ได้นำข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าร่วมงานมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


3D Exhibits เข้าถึงเป้าหมายได้ตรงจุดด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี

3D Exhibits บริษัทจัดงานแสดงสินค้าด้านการออกแบบในชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาแพลตฟอร์ม Exhibit Assessments ที่รวบรวมข้อมูลเข้ากับโปรแกรมการตลาดสำหรับงานแสดงสินค้า โดยใช้วิธีการวัดผล Exhibit Effectiveness Score (EES) ที่นำคะแนนความพึงพอใจจากประสบการณ์การเข้าร่วมงานของผู้เยี่ยมชมบูธ รวมถึงประสิทธิภาพของพนักงาน มาวิเคราะห์ว่าการจัดงานแสดงสินค้ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดงานสามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดแสดง เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป รวมถึงยังสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแบรนด์คู่แข่งได้ด้วย โดยเพิ่มการอัปเกรดโปรแกรม

www.3dexhibits.com

ยกตัวอย่างบริษัท Huber Engineered Woods สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมายเป็นสองเท่า และปรับปรุงการดำเนินงาน ลดต้นทุน รวมถึงผสานงานกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้อย่างราบรื่น จากการใช้เทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลของ 3D Exhibits โดยบริษัทฯ ได้จัดหาอุปกรณ์สแกนมือถือให้พนักงานทุกคนใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ทำให้พนักงานสามารถอัปโหลดข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์ เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละราย เช่น ปริมาณการซื้อ หรือโปรโมชันที่ต้องการ ซึ่งบริษัทฯ ได้จำกัดคำถามให้แคบลงเหลือเพียงข้อมูลที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการติดตามผลและการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อคำนวณปริมาณการขายในครั้งต่อไปได้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อผู้เข้าร่วมงานกลับมาเยี่ยมชมบูธเป็นครั้งที่สองหรือสาม พนักงานจะทราบทันทีว่าบทสนทนาก่อนหน้าคืออะไร เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมงานได้อย่างตรงจุด

www.3dexhibits.com


www.3dexhibits.com


Sweets and Snacks Expo ใช้แพลตฟอร์ม Bear IQ วิเคราะห์การจัดงานให้ตรงใจผู้เข้าร่วมงาน

สมาคมการค้าอเมริกา (National Confectioners Association - NCA) ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลของ Bear IQ https://www.bearanalytics.com/products/for-event-organizers ในการสร้างแบบจำลองการจัดงาน Sweets and Snacks Expo ปี 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก นักลงทุน ผู้แสดงสินค้า และผู้ร่วมงาน ก่อนเข้าร่วมงานจริงในสถานการณ์โควิด-19

www.bearanalytics.com

โดยแพลตฟอร์ม Bear IQ จะรวบรวมข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของ NCA จากนั้นจึงจับคู่ข้อมูลการติดตามแบบเรียลไทม์จากการลงทะเบียนและแอปพลิเคชันทางการตลาด เช่น Google Analytics เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนของประเภทธุรกิจและจำนวนประชากรที่จะเข้าร่วมงานว่ามีแนวโน้มอยู่ในสัดส่วนเดียวกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดงาน Sweets and Snacks Expo คาดการณ์ว่าผู้เข้าร่วมงานจะลดลงเหลือ 4,000 คนจาก 7,000 คนก่อนเกิดโรคระบาด เมื่อใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลของ Bear IQ ที่เข้ามาทำหน้าที่ติดตามแนวโน้มของผู้เข้าร่วมงานทันทีหลังจากเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อคาดการณ์ว่าสถานที่จัดงานแบบใดที่ผู้เข้าร่วมงานคาดหวังให้เกิดขึ้น หรือจำนวนหน้ากากอนามัยที่ผู้แสดงสินค้าต้องเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมงาน ส่งผลให้ทีมงานสามารถวางแผนใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้วย

www.confectioneryproduction.com

www.facebook.com/SWEETSandSNACKS

นอกจากนี้ ประโยชน์จากฟังก์ชันการรายงานของ Bear IQ ซึ่งสรุปข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังงาน ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของ NCA สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของมหกรรมงานแสดงสินค้า Sweets and Snacks Expo ได้จากการมองเห็นภาพรวมของงานและประเภทของผู้เข้าร่วมงาน


งานแสดงสินค้ามอเตอร์โชว์ระดับโลก ทำการตลาดด้วยการขับเคลื่อนข้อมูล

ผู้แสดงสินค้าในงาน IAA Mobility 2021 งานมอเตอร์โชว์ระดับโลกที่จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ณ นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี ใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท Insidery ในการทำการตลาดด้วยการขับเคลื่อนข้อมูล โดยคุณ Daniel Bissinger ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Insidery ระบุว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้ช่องทางการสื่อสารทางดิจิทัล ข้อมูลจำนวนมหาศาลจะถูกสร้างขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ผู้แสดงสินค้าในงาน IAA Mobility 2021 เลือกใช้การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

www.autofutures.tv

Insidery จะวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่การลงทะเบียน การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานกับผู้แสดงสินค้าอันเป็นผลมาจากการสื่อสารทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงาน รวมทั้งยังได้วิเคราะห์ข้อมูลในมิติอื่น ๆ เช่น การเข้าถึงออนไลน์และออฟไลน์ของผู้เข้าร่วมงาน ประเภทของผู้เข้าร่วมงานและประสบการณ์การเข้าร่วมงาน ฟังก์ชันการเดินทาง รวมถึงการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การทำจัดงานแสดงสินค้าครั้งต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

www.eventindustrynews.com


นอกจากนี้ ผู้แสดงสินค้าในงาน IAA Mobility 2021 ยังได้ใช้บริการ KPI (Key Performance Indicator) หรือดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานของ Insidery https://insidery.net/cases/omni-channel-kpi-model/ ในการประเมินประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบความสำเร็จของงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุก ๆ การลงทุนไปจะบรรลุเป้าหมายและสามารถคืนทุนได้


IAEE ใช้ข้อมูลทางสาธารณสุขสร้างแบบจำลองผลกระทบโควิด-19

สมาคมการค้างานแสดงสินค้าและนิทรรศการระหว่างประเทศ (International Association of Exhibitions and Events - IAEE) ร่วมมือกับ Epistemix บริษัทซอฟต์แวร์ที่สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จำนวนประชากร แนวปฏิบัติทางสาธารณสุข อาทิ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคม และระดับของการฉีดวัคซีน ซึ่งเมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จะสามารถคาดการณ์ผลกระทบของโควิด-19 ทั้งความเสี่ยงในการติดเชื้อ และผลกระทบต่อท้องถิ่นหรือสถานที่จัดงาน ทำให้ผู้จัดงานวางแผนกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ

www.iaee.com

www.iaee.com

จากงานวิจัยและการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ที่ทำร่วมกับ Freeman ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับโลก แสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแบบตัวต่อตัวมีความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคน้อยกว่ากิจกรรมประจำวันอื่น ๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ธุรกิจงานแสดงสินค้าและอีเว้นท์ต่าง ๆ สามารถกลับมาจัดกิจกรรมเพื่อการค้า และสร้างเครือข่ายได้ต่อไปภายใต้มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางสาธารณสุขการนำข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าร่วมงานมาวิเคราะห์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้ผู้จัดงานแสดงสินค้าและเจ้าของสถานที่จัดงานเข้าใจถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน เช่น โปรโมชันที่ต้องการ หรือสถานที่จัดงานในครั้งต่อไป เพื่อผู้จัดงานจะได้พัฒนาและปรับปรุงงานแสดงสินค้าให้ตรงใจผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด ขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้จัดงานสามารถวางแผนการจัดงาน การลงทุน และการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนต่อการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งต่อไปได้เช่นกัน

สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ในกลุ่มเมกะอีเว้นท์ เตรียมพบกับกลยุทธ์การนำข้อมูลมาใช้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการจัดงาน อดใจรออ่านได้เลยในสัปดาห์หน้า!


อ้างอิง

• 7 Ways that Data Analytics is Empowering the Events Industry Transition Back to In-Person. https://www.bearanalytics.com/blog/7-ways-that-data-analytics-is-empowering-the-events-industry-transition-back-to-in-person
• Amid Uncertainty of the Delta Variant, Research Shows Attending In-Person Business Events Safer Than Daily Activities Like Going to the Grocery Store. https://www.freeman.com/about/press/amid-uncertainty-of-the-delta-variant-research-shows-attending-in-person-business-events-safer-than-daily-activities-like-going-to-the-grocery-store/
• How companies evaluate the success of their trade show performance at IAA Mobility in 2021. https://insidery.net/news-insights/trade-show-performance-measurement-iaa-mobility-2021/
• Huber Shares How Its Custom Trade Show Lead Generation System Doubled Results. https://www.3dexhibits.com/tips-and-trends/huber-shares-how-its-custom-trade-show-lead-generation-system-doubled-results
• IAEE TEAMS UP WITH EPISTEMIX TO MAKE ITS DATA-DRIVEN DECISION SUPPORT TOOL MORE ACCESSIBLE FOR EVENT ORGANIZERS. https://www.tsnn.com/news/iaee-teams-epistemix-make-its-datadriven-decision-support-tool-more-accessible-event


Rating :