AI and The Future of MICE อนาคตของงานไมซ์ที่ไร้ขีดจำกัด

Author : mice intelligence team
Views 2313 | 13 May 2024

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ Generative AI มาเป็นเครื่องมือในการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนมีการบูรณาการ AI เข้ากับกลยุทธ์เชิงรุกของภาคธุรกิจ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทันสมัยและแปลกใหม่ให้กับนักเดินทางและผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในอนาคต


MICE Outlook สัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ AI (Artificial Intelligence) โดยเจาะลึกไปยัง Generative AI กับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการจัดงานไมซ์ให้สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงขึ้นKey takeaways

● ทาง THE STANDARD WEALTH ได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า “จากการคาดการณ์อัตราการเติบโตของตลาด AI ในประเทศไทยรายปีจะอยู่ที่ 23.46% ซึ่งส่งผลให้มูลค่าตลาดอยู่ที่ 1,084 ล้านดอลลาร์ หรือ ประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมากกว่า 1 ใน 3 หรือ 35% ของผู้บริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ AI และ 99% ของคนไทยเคยใช้ Generative AI ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
● “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI ไม่ได้ถูกจำกัดบทบาทเพียงแค่เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ทั่วโลก
● สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์สามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยปรับปรุงการดำเนินงาน ไปจนถึงการยกระดับประสบการณ์ในงานไมซ์ได้ในหลายรูปแบบ เช่น การแนะนำกิจกรรม ที่พัก สถานที่จัดงาน สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผนจัดงานให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น


https://www.linkedin.com/pulse/microsoft-ai-tour-san-francisco-2024-logan-reynolds-snu3c/ 

ปัญญาประดิษฐ์ “Generative AI” พลังใหม่ขับเคลื่อนนวัตกรรมงานไมซ์


เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ครอบคลุมการทำงานอัจฉริยะที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบทำงานอัตโนมัติ ไปจนถึงระบบจำลองกระบวนการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์ โดยอาศัยการฝึกฝนโมเดล Machine Learning กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์สามารถนำมาช่วยปรับปรุงการดำเนินงานไปจนถึงการยกระดับประสบการณ์ในงานไมซ์ได้ในหลายรูปแบบ เช่น การแนะนำกิจกรรมที่พัก สถานที่จัดงาน สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผนจัดงานให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่ Generative AI ซึ่งถือว่าเป็น Next Generation ของ AI จะมีความสามารถที่ต่างออกไปโดยมีความพิเศษในการออกแบบหรือ "สร้างสรรค์สิ่งใหม่" จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยปลดล็อกศักยภาพการสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดในกิจกรรมไมซ์ และพัฒนารูปแบบของงานไมซ์ให้มีมิติที่ล้ำลึก และน่าประทับใจยิ่งขึ้น เช่น AI Text-to-image ที่สามารถสร้างภาพจากคำสั่ง (Prompt) โดยแต่ละภาพจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือ AI Chatbot ที่สามารถตอบคำถามอย่างเป็นธรรมชาติและลื่นไหล เป็นต้น

https://www.cnbc.com/2023/02/17/jasper-generative-ai-conference-in-san-francisco-what-was-it-like.html


เทคโนโลยี Generative AI ได้พลิกโฉมภูมิทัศน์และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมาย ก่อให้เกิดการก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่ผลิตเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มากกว่า 160 รายการทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Generative AI ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ จึงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันได้มีการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เช่น การจัดงาน Techsauce Global Summit Bangkok 2024 ในธีม The World of Tomorrow With AI, AI ASIA EXPO Thailand 2024, Asia Tech x Singapore เป็นต้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างประสบการณ์ร่วม และสร้างเครือข่ายสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ AI

เพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพในงานไมซ์ ผ่านเทคโนโลยี AI” 

ย้อนกลับไปช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัท Open AI ได้เปิดตัว “ChatGPT” เครื่องมือที่ทำให้วงการธุรกิจ และหลาย ๆ อุตสาหกรรมได้มีมุมมองต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงไป จากการเกิดข้อกังวลในการใช้งาน และข้อจำกัดทางด้านความรู้ของการป้อนคำสั่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม เนื่องจากประสิทธิภาพอันน่าทึ่งจากการตอบโต้ที่คล้ายคลึงมนุษย์ สามารถแนะนำ และตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมถึงองค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมไมซ์ ทำให้ในปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง


ทาง THE STANDARD WEALTH ได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ตลาด AI ทั่วโลกจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี พ.. 2575 ซึ่ง Chat GPT ยังคงมีผู้ใช้มากกว่า 180.5 ล้านคน หากเจาะลึกมายังประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตรายปีอยู่ที่ 23.46% ซึ่งส่งผลให้มูลค่าตลาดอยู่ที่ 1,084 ล้านดอลลาร์ หรือราว 3.8 หมื่นล้านบาท ภายในปี พ.. 2573 โดยมากกว่า 1 ใน 3 หรือ 35% ของผู้บริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ AI ทั้งใช้กับชีวิตส่วนตัวและใช้เกี่ยวกับการทำงาน ยังมีข้อมูลอีกว่า 99% ของคนไทยเคยใช้ Generative AI ซึ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

https://www.gitex.com/ai  https://www.wired.com/story/ces-2024-preview-a-tsunami-of-ai/


นอกจากนี้ ผลสำรวจจาก ResumeBuilder 2023 พบว่าองค์กรชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ได้นำเครื่องมือ ChatGPT มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำงาน เช่น ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์อย่าง Expedia และ Kayak ได้นำ ChatGPT เข้ามาเป็น Assistant Chatbot เพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถเสนอและเปรียบเทียบราคาได้อีกด้วย นอกจากนั้น ทาง ChatGPT ได้มีการพัฒนาโมเดลการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการพัฒนาโมเดล DALL-E ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างรูปภาพด้วย AI โดยมีการนำมาใส่ใน ChatGPT Plus และ Enterprise เพื่อให้สามารถสร้างภาพจากคำสั่งข้อความ (Text to Image) รวมทั้ง Voice Engine ที่สามารถเลียนแบบเสียงของบุคคล และการแปลงข้อความเป็นเสียงพูด (Text to Voice) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดงานได้ เช่น การคิดไอเดียหรือแนวทางในการออกแบบการจัดงาน สร้างสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่าง Artwork และการเป็นผู้ช่วยระหว่างงานในการตอบคำถาม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ


https://aiello.ai/th/blog-th/chatgpt-powered-tools-hotel-travel/


เช่นเดียวกับเครื่องมือจากบริษัท Microsoft ที่ได้พัฒนา “Copilot for Microsoft 365 “ โดยนำ Generative AI อย่าง GPT-4 มาผนวกและทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิม อาทิ Word, Excel, PowerPoint, Power BI, Teams เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถป้อนคำสั่งลงบน Copilot เพื่อออกคำสั่งและบอกสิ่งที่ต้องการ เช่น การป้อนคำสั่งใน PowerPoint เพื่อให้สร้างสไลด์และสร้างภาพ, ป้อนคำสั่งใน Power BI เพื่อให้ AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงาน และสร้างกราฟรายงาน ซึ่ง Copilot สามารถยกระดับการทำงานของผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานไมซ์ให้สามารถจัดการงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานประชุมและสัมมนาให้ดียิ่งขึ้น


https://www.ithinkdiff.com/microsoft-new-copilot-for-office-apps/


นอกจากนี้ OpenAI ยังได้พัฒนาโมเดล AI ที่คาดว่าจะสามารถเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ภายในปีนี้อย่าง Sora ที่มีความสามารถสร้างวิดีโอจากการป้อนข้อความ (Text to Video) ที่สามารถปรับแต่งและลงรายละเอียดของวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นมุมกล้อง ความละเอียด การปรับแต่งฟุตเทจและอื่น ๆ โดยมีความยาวสูงสุดถึง 60 วินาที ซึ่งผู้จัดงานสามารถนำมาช่วยในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ออกแบบวิดีโอนำเสนอกิจกรรม และตัวอย่างบรรยากาศภายในงาน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และยังช่วยในการคิดไอเดียและนำเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ในการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้

https://www.youtube.com/watch?v=TU1gMloI0kc

ในส่วนของประเทศไทย OpenThaiGPT เป็นโมเดลแชท AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) เพื่อให้บริการและส่งเสริมการใช้งาน AI ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล แปลภาษา และสร้างข้อมูลอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการดำเนินงานที่หลากหลาย เช่น การให้บริการ Call Center, การอบรม AI และให้คำปรึกษาพนักงาน เป็นต้น การพัฒนา OpenThaiGPT สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม AI ซึ่งในอนาคตอาจจะกลายเป็นโอกาสใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในการต่อยอดข้อมูลจากงานไมซ์แต่ละครั้งมาสร้างฐานข้อมูล และเชื่อมต่อกับ OpenThaiGPT เพื่อส่งเสริมให้เกิด Ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่เข้มแข็ง ให้ผู้ประกอบการไมซ์สามารถเข้าถึงข้อมูล ค้นหาคำตอบ วิเคราะห์แนวโน้ม วางแผนกลยุทธ์และพัฒนางานไมซ์ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRazVRWxcm5WGHHhHvQgwSuCGmHtQ95kUfOLYLVZ5bJ2Q&s 

https://www.appdisqus.com/how-to-th-openthaigpt-1-0-0-beta/


อนาคตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานไมซ์ งานอีเวนต์ รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงาน

MICE Outlook สัปดาห์หน้า เราจะขอพาทุกคนไปร่วมศึกษาถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไมซ์ก้าวข้ามขีดจำกัดในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ต้องไม่พลาดที่จะพบเนื้อหาที่เข้มข้น!

แหล่งอ้างอิง

● Generative AI landscape https://mactores.com/blog/navigating-the-generative-ai-landscape-to-transform-your-business

● AI และ Generative AI https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/07/24/the-difference-between-generative-ai-and-traditional-ai-an-easy-explanation-for-anyone/?sh=45a27b9c508a

● THE STANDARD WEALTH: https://thestandard.co/thai-1-of-3-uses-ai-both-personal-and-work/

● Dall-e https://openai.com/dall-e-3

● ตัวอย่างของวิดีโอจาก Sora https://openai.com/sora

● Sora https://www.openaisora.video/ ,https://openaisora.com/sora-video-input/ , https://favtutor.com/articles/sora-images-videos-input-prompts/

● Application ของ Copilot https://accessorange.com/5-benefits-of-using-microsoft-365-copilot/

● Copilot https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/845397

● ความต้องการวิทยากรด้าน AI https://meetings.skift.com/new-bureau-launches-to-meet-high-...

● โกลด์แมน แซคส์ https://hbr.org/2023/10/4-forces-that-are-fundamentally-changing-how-we-work

● Future Job https://www.weforum.org/press/2023/04/future-of-jobs-report-2023-up-to-a-quarter-of-jobs-expected-to-change-in-next-five-years/

● Chatgpt in travel industry https://en-us.ticketinghub.com/blog/chatgpt-in-travel-industry

● AI Asia Expo https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/aiasiaexpoth2023.html

● ResumeBuilder stat https://masterofcode.com/blog/statistics-of-chatgpt-generative-ai-in-business-2023-report

● Saleforce https://www.thansettakij.com/technology/technology/589425Rating :