Be More Sustained เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าเพื่อโลกของเรา

Author : MICE Intelligence Team, MICE Sustainability Team
Views 2502 | 21 Jun 2022

ในยุคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้คำนึงถึงภาวะโลกร้อนเช่นกัน เนื่องจากการจัดงานอีเว้นท์มีการใช้พลังงานด้านต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่ การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การใช้พลังงานในการปรุงอาหาร ตลอดจนปัญหาอาหารเหลือทิ้ง ล้วนเป็นสาเหตุก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้จัดงานแสดงสินค้าจึงได้เริ่มมองหาวิธีการลดปัญหาดังกล่าว เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้การจัดงานเป็นไปอย่างยั่งยืน

www.facebook.com/singapore.gbc


Sands Expo สถานที่จัดงานไมซ์ปราศจากคาร์บอนแห่งแรกในสิงคโปร์

Sands Expo and Convention Centre ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใน Marina Bay Sands กลายเป็นสถานที่จัดงานไมซ์ที่ปราศจากคาร์บอนแห่งแรกในสิงคโปร์ เดิมทีนั้น Sands Expo เป็นสถานที่จัดงานสีเขียวชั้นนำตามมาตรฐาน Leed Platinum ผ่านเกณฑ์ประเมินการก่อสร้างอางคารสีเขียว และ ISO 20121 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน

www.facebook.com/singapore.gbc

โดยนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา Marina Bay Sands สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 33% ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพให้ Sands Expo มีความเป็นกลางทางคาร์บอน 100% จะเป็นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และแสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของโลกในการจัดงานอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา Sands Expo ได้ลงทุนนำระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ (Intelligent Building Management System) มาใช้ ทำให้ประหยัดพลังงานได้ปีละกว่า 7.4 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง รวมถึงการนำมิเตอร์ย่อยมาติดตั้งตามชั้นต่าง ๆ ในสถานที่จัดงานไมซ์ เพื่อช่วยให้ผู้จัดงานสามารถติดตามดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพwww.visitsingapore.com

ปัจจุบัน Sands Expo ได้จัดสรรงบซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) จาก Sembcorp บริษัทพัฒนาพลังงานและเมือง พร้อมจัดซื้อคาร์บอนเครดิตสนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม เพื่อชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ประชุมฯ ซึ่งมีสัดส่วนครอบคลุมถึง 100%


Edmonton EXPO Centre มุ่งสู่ Zero Waste Certified ลดขยะเป็นศูนย์

Edmonton EXPO Centre ศูนย์จัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันตก มีขนาดกว่า 522,000 ตารางฟุต ได้กลายเป็นธุรกิจ Climate Smart Venue ที่สามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในศูนย์แสดงสินค้าฯ มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

dmontonexpocentre.com

Edmonton EXPO Centre มีโปรแกรมการจัดการขยะอย่างครอบคลุม พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนที่จะช่วยให้ผู้จัดแสดงสินค้า (Exhibitor) พัฒนาแผนการลดของเสียที่เกิดขึ้นในงานได้ เช่น ลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง กำจัดถุงขยะ หรือใช้โปรแกรมและการสื่อสารแบบดิจิทัล เป็นต้น

dmontonexpocentre.com

นอกจากนี้ ทางศูนย์แสดงสินค้าฯ ได้สนับสนุนซัพพลายเออร์ในเมือง Edmonton และลดการปล่อยมลพิษในการขนส่ง โดยนำผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นมาไว้ในเมนูสำหรับการจัดงาน และได้ทำงานร่วมกับโครงการช่วยเหลือสังคม Edmonton Food Bank เพื่อบริจาคอาหารส่วนเกินจากกิจกรรมในศูนย์แสดงสินค้าฯ ให้ประชากรกลุ่มเปราะบางของเมือง Edmonton

www.edmontonconventioncentre.com

ล่าสุด Edmonton EXPO Centre กำลังเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเป็น Zero Waste Certified คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งหมดด้วยวิธีการผลิต การบริโภค การใช้ซ้ำ และการนำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่มีการนำไปเผาไหม้และไม่มีการปล่อยทิ้งสู่พื้นดิน น้ำ หรืออากาศ ที่คุกคามสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์


Eco Expo Asia ส่งเสริมการฟื้นฟูสีเขียวเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน

Eco Expo Asia 2021 งานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแห่งเอเชีย ที่จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดเป็นครั้งแรก โดยสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและสำนักสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธีม “การส่งเสริมการฟื้นฟูสีเขียวเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน” เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่กำลังเผชิญ ทั้งการระบาดของโควิด-19 และสภาวะอากาศแปรปรวน

www.hkila.com

www.info.gov.hk

ภายในงาน ผู้นำทางการเมือง นักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ จะมาแบ่งปันกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเป็นกลางของคาร์บอน ประกอบด้วย 4 โซน ได้แก่ Climate Action Zone แนะนำแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของฮ่องกง ภายใต้วิสัยทัศน์ “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ · เมืองน่าอยู่ · การพัฒนาที่ยั่งยืน”, Clean Air Zone เน้นย้ำแผนอากาศสะอาดสำหรับฮ่องกง โดยมีทูตหุ่นยนต์บรรยายสรุปให้ผู้เยี่ยมชมในพื้นที่, Electric Vehicles Zone จัดแสดงโรดแมปฮ่องกงเรื่องความนิยมรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในเกมเสมือนจริงเพื่อดูเมืองที่มียานพาหนะไฟฟ้าได้ และ Waste Blueprint Zone นำเสนอการลดขยะ การแยกขยะ การศึกษา การประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ รวมถึงผู้เข้าชมสามารถลองใช้ตู้จำหน่ายอัตโนมัติแบบย้อนกลับ เพื่อรวบรวมภาชนะเครื่องดื่มพลาสติกในโซนมาคืนที่ตู้ดังกล่าวได้

www.info.gov.hk

นอกจากนี้ ผู้จัดแสดงสินค้าได้หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์และการตกแต่งที่มากเกินไปในบูธต่าง ๆ โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โลโก้ Carbon Neutral@HK ที่ทำจากไม้ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดเอกสารการพิมพ์ ส่งเสริมให้นำถ้วยหรือขวดน้ำมาเอง และหลีกเลี่ยงการแจกของที่ระลึก เป็นต้น

www.info.gov.hk


Eco Life Scandinavia ลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

Eco Life Scandinavia งานแสดงสินค้าด้านสุขภาพ ความงาม และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคนอร์ดิก มีกำหนดการจัดขึ้นที่ MalmöMässan ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ในเมือง Malmö ประเทศสวีเดน วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 โดยศูนย์แสดงสินค้าฯ ได้ลงทุนในโซลูชันที่หลากหลายตั้งแต่ขั้นตอนสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เยี่ยมชม

www.premiumbeautynews.com

www.facebook.com/ecolifescandi

ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดแสดงสินค้าต้องใช้การตลาดทางดิจิทัลเป็นหลัก ยกเว้นหากต้องพิมพ์เอกสาร ต้องใช้กระดาษรีไซเคิล FSC 100% บรรจุภัณฑ์ อาทิ จาน ถ้วย แก้ว ช้อนส้อม ต้องเลือกใช้แบบย่อยสลายได้ทางชีวภาพและสามารถนำไปรีไซเคิลได้ อาหารที่ขายไม่หมดจะต้องถูกนำกลับบ้านหรือมอบให้องค์กรการกุศลเพื่อรวบรวมไปแจกจ่ายให้ผู้ยากไร้ ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ได้นำอาหารเหลือทิ้งกว่า 7 ตัน ไปแจกจ่ายให้กับประชากรยากไร้ในพื้นที่รอบ ๆ เมือง Malmö เป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ ขยะทั้งหมดภายในงานต้องถูกคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิล รวมถึงสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ งดแจกของรางวัล ถุงพลาสติก และสิ่งของอื่น ๆ ภายในงาน

www.facebook.com/ecolifescandi


ประเทศไทยมุ่งสู่การจัดงานแสดงสินค้าอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เตรียมจัดงาน ProPak Asia 2022 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยการจัดกิจกรรมภายในงานได้คำนึงถึงความยั่งยืน เช่น การปรับเปลี่ยนลดการใช้กระดาษและนำดิจิทัลมาใช้ การประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและการจัดรถรับส่ง การร่วมมือกับทางสถานที่จัดงานในการลดใช้ขวดพลาสติก การลดใช้อุปกรณ์ F&B ที่ใช้แล้ว การทำความร่วมมือด้านการประหยัดพลังงาน และการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ด้านความยั่งยืนในด้านการจัดงาน เป็นต้น ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าจะมีขึ้นในวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

www.aripplc.com

นอกจากนี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าและ ICT ได้รับรับประกาศนียบัตร “การรับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral” ประเภทอีเว้นท์ จากการดำเนินงานจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า ICT Commart Joy 2019 ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิได้เท่ากับศูนย์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่อจากนี้ จะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบของผู้จัดงานที่มากขึ้น ทั้งการคำนึงถึงสุขอนามัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้จัดงานต้องมีความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอน และลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาจนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการ เช่น การลงทุนด้านอาคาร การใช้พลังงานหมุนเวียน การนำระบบตู้อัตโนมัติมารับคืนขวดพลาสติก รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลเพื่อนำอาหารเหลือทิ้งหลังจบงานไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ ทั้งหมดนี้ จะเป็นแนวทางส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไมซ์มีความสามารถในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแบบยั่งยืนได้

สัปดาห์หน้า เตรียมพบกับตัวอย่างของการจัดงานเมกะอีเว้นท์ทั่วโลกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จะมีแนวทางการจัดงานอย่างไร ติดตามได้ใน MICE Outlook EP.25


อ้างอิง
• Eco Expo Asia promotes green recovery for carbon neutrality. https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/27/P2021102700317p.htm
• Sands Expo and Convention Centre is now a carbon neutral venue. https://www.marinabaysands.com/content/dam/singapore/marinabaysands/master/main/home/company-information/media-centre/Sep2020/sands-expo-and-convention-centre-is-now-a-carbon-neutral-venue-8-sep.pdf
• Sustainability at Eco Life Scandinavia. https://www.ecolifeshow.com/sustainability/
• SUSTAINABLE EVENT PLANNING. https://edmontonexpocentre.com/sustainable-event-planning/
• งาน Commart โดย เออาร์ไอพี รับประกาศนียบัตร การรับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral. https://www.aripplc.com/commart_carbon_neutral/

Rating :