แหล่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ

ประเทศไทยทะยานสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ รองรับคนไข้ข้ามพรมเเดน

จากข้อมูลดัชนีย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism Index 2016-2017) ปี 2559-2560 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 18 ในการจัดอันดับการท่องเที่ยวสุขภาพโลก (Global MTI Ranking) ปัจจัยสำคัญที่ใช้จัดอันดับ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีอยู่เดิม และคุณภาพของการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จากข้อมูล International Healthcare Research Center (IHRC) ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตถึง 14% ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโต 12% ต่อปีของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย

สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ