อุตสหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ: เสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IOT) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขับเคลื่อนการเติบโต ของอุปกรณ์อัจฉริยะ

การเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ IOT เป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้เพิ่มขึ้น ในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างในปัจจุบัน ปรากฏการณ์นี้ก่อกำเนิดอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชาญฉลาดที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกหนทุกแห่งและประหยัด พลังงาน อตุสาหกรรมนี้หมายถึงการผสมผสานเซนเซอร์กับขีดความสามารถอัจฉริยะ เช่น การตรวจจับ การขับเคลื่อน และการควบคุม


สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ