ยานยนต์สมัยใหม่: ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศไทย

ยานยนต์สมัยใหม่: ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศไทย

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามียอดขายถึง 1.2 ล้านคัน เป็นครั้งแรกในปี 2560 โดยจากผลการศึกษาของ Frost & Sullivan พบว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า มีศักยภาพที่จะทำยอดขายได้ถึง 25 ล้านคันภายในปี 2560 ทั้งนี้ ประเทศจีนและประเทศในฝั่งยุโรปเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก


สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ