E-Library

 • Infographic - พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเมืองนั้น ๆ ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชม สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่พึงพอใจและยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองนั้น ๆ อีกด้วย แต่ละประเทศจึงมีการยกระดับเมือง ให้เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ซึ่งหมายถึงเมืองที่มีการปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบจัดการต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ช่วยตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศ การจัดการพลังงานอัจฉริยะ ระบบจัดการขยะและของเสีย รวมถึง ระบบป้องกันและเตือนภัยธรรมชาติอัจฉริยะ

 • Infographic - สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมสังคม

  นวัตกรรมสังคมเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแทนที่วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ มันสามารถอยู่ในรูปของสิ่งของ บริการ วิธีการ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคม เนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่มาก นวัตกรรมสังคมหลายสิ่งจึงอยู่ในรูปแบบของ Platformization ซึ่งมันคือพื้นที่ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ใช้งาน อุปกรณ์ และเครื่องมือเข้าด้วยกันผ่านระบบปฏิบัติการ (Platform) ที่เป็นได้ทั้งแอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอุตสาหกรรมไมซ์การใช้งาน Platformization ก็สามารถช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม Thai MICE Connect ที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึง และสร้างโอกาสทางการแข่งขันที่เท่าเทียมในอุตสาหกรรมไมซ์ หรืออย่างการใช้งาน Trawell PASS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแนะนำและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถช่วยกระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ดังนั้นการใช้งานแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมสังคมไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ แต่ยังช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมอีกด้วย

 • Infographic - การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประสบการณ์ธรรมชาติสำหรับนักเดินทางไมซ์

  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism) คือประเภทของการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวไปยังฟาร์มการเกษตรหรือฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสัมผัสกับธรรมชาติและท่องเที่ยวไปในตัว อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น การเก็บผลไม้ การขี่ม้า การศึกษากระบวนการทำไวน์ การร่วมงานเทศกาลเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลและอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมเหล่านี้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวหลายๆ กลุ่มเป็นเหตุให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรในหลายๆ รูปแบบ ด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้จึงทำให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อเวลาผ่านไปด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมหลายๆ แห่งได้ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งพื้นที่บางแห่งได้แบ่งพื้นที่ออกไปทำธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงไมซ์ ยกตัวอย่างเช่น สวนสามพรานที่มีพื้นที่สำหรับรองรับการประชุมและงานกิจกรรมของบริษัทด้วยห้องประชุมที่มีอุปกรณ์ครับครัน หรือด้วยพื้นที่จัดประชุมนอกอาคารท่ามกลางธรรมชาติ

 • Infographic - เพิ่มการเข้าถึงทั่วโลกด้วย VIRTUAL EVENT

  Virtual event เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นจริงแล้วย้ายขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งมันอาจเป็นส่วนขยายของอีเว้นท์ที่เกิดขึ้นจริงหรือจัดขึ้นเป็นแบบอีเว้นท์เดี่ยวๆ ก็ได้ Virtual event ถูกพัฒนามาจากรูปแบบไลฟ์สตรีมที่เรียบง่ายสู่รูปแบบการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ โดย Virtual event เหมาะทั้งการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้ร่วมงานจากหลายๆ ประเทศ หรืองานขนาดเล็กที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่จริงในการจัดงาน ซึ่งประโยชน์หลักของ Virtual event คือ เพิ่มการเข้าถึงของผู้เข้าร่วมงานและการสัมผัสประสบการณ์ของงานได้อย่างใกล้ชิด แต่ก็มีข้อเสียบางเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณา ได้แก่ การขาดการสื่อสารแบบตัวต่อตัวและสิ่งรบกวนที่ดึงความสนใจออกจากงานอีเว้นท์ อย่างไรก็ตามการใช้งาน Virtual event เพื่อเป็นส่วนขยายของงานที่ถูกจัดขึ้นบนโลกจริง จะช่วยชดเชยข้อเสียเปรียบของแต่ละแบบและทำให้เกิดงานอีเว้นท์ที่เหมาะสมให้แก่ทุกคน ยกตัวอย่างเช่น งานประชุม South by Southwest (SXSW) ได้ใช้ประโยชน์จากไลฟ์สตรีม (Live streaming) เพื่อเชื่อมโยงสถานที่จัดงานหลายๆ แห่งเข้าด้วยกัน และถ่ายทอดงานอีเว้นท์ให้กับผู้คนทั่วโลกได้รับชม

 • Infographic - สร้างงานอีเว้นท์ที่น่าจดจำในยุค EXPERIENCE ECONOMY

  Experience economy คือสถานะทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในแบบใหม่ๆ ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่ลูกค้าได้ โดยลูกค้ากลุ่ม Millennials ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เป็นกลุ่มผู้ผลักดันกระแสสังคมให้เข้าสู่ยุค Experience economy เนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายให้กับประสบการณ์ที่ตนเองต้องการมากกว่าสิ่งของที่จับต้องได้ พฤติกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายๆ อุตสาหกรรมรวมถึงไมซ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้จัดงานไมซ์ควรมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ซึ่งการออกแบบประสบการณ์จะมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมไมซ์ให้ประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น BlizzCon 2018 ได้จัดกิจกรรมแบบเน้นไปที่การเอาความต้องการของชุมชนผู้เล่นเกมเป็นศูนย์กลาง และมอบความรู้สึกพิเศษโดยทำให้ผู้เข้าร่วมงานเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้สัมผัสกับเนื้อหาใหม่ล่าสุดต่างๆ ของเกม เช่น การทดลองเล่นเกมภาคต่อที่ยังไม่เปิดให้บริการ เป็นต้น

 • Infographic - Sustainable Materials and Long-term Benefits

 • Infographic - Rise of Smart Government

  Governments are transforming through digitalization to develop SMART services. Three significant trends of innovations that many recent governments have focused on are interconnected system and sharing economy of public value. Many governments have successfully adopted these trends in implementing innovative services including national single window in Korea, e-Conference visa in India and sharing economy of government spaces in Netherland. With innovative services, all MICE stakeholders are being supported in terms of facilitation, higher trading and cost reduction that they can submit all required documents about trading and accessing the immigration system through online one stop service.

 • Infographic - ก้าวไปด้วยกันกับ EEC

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ภาคอุตสาหกรรมเองก็จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยในแผนการดังกล่าวโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์  นอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวยังมีข้อได้เปรียบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและและการท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นผลให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมพร้อมกับการสนับสนุนจากแผนการพัฒนาของรัฐบาลซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนศักยภาพการเติบโตในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรพลาดโอกาสเหล่านี้ในการสร้างกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์ให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน