Local Love ค้นหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน


ปัจจุบัน ผู้ประกอบการนำเที่ยวและชุมชน ได้ทำงานร่วมกันในการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นให้นักเดินทางมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น เพราะผู้คนเริ่มมองหาประสบการณ์อันน่าประทับใจจากการเดินทางมากกว่าเดิม ไม่ใช่เพียงค้นหาจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ เท่านั้น แต่เป็นการออกเดินทางเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

Local Love คือเทรนด์การทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นหันมาให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น เพื่อโปรโมทอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีความน่าสนใจและเป็นที่รู้จักของคนภายนอก เช่น กิจกรรมประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัตถุดิบและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น รวมไปถึงการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนให้เติบโต ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โควิด-19

MICE Trend Report ฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับแนวทางการส่งเสริมกิจการท้องถิ่นให้โดดเด่นน่าค้นหายิ่งกว่าเดิม ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษของคุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม หรือนายกตุ้ย นายกเทศมนตรีแห่งเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ผู้พัฒนาบางแสนให้กลายเป็นเมืองไมซ์ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากยิ่งขึ้น

DOWNLOAD รายงานฉบับเต็มได้ที่มุมบนขวามือ