Blog

MICE Intelligence Talk #4
ไมซ์ทั่วไทย: ปลุกตลาดในประเทศ
ด้วยประสบการณ์พิเศษ
และความคิดสร้างสรรค์

MICE intelligence Team

เตรียมพบกันอีกครั้งกับซีรีส์เว็บบินาร์จาก TCEB โดย MICE Intelligence Center ในหัวข้อ “ไมซ์ทั่วไทย” กับการสร้างความพร้อมให้กับไมซ์ในประเทศเพื่อรองรับการกลับมาของเหล่าผู้คนที่คิดถึงจุดหมายปลายทาง

“การสร้าง Empathy
สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์”
ดูแล “หัวใจ”
ตลอดเส้นทางประสบการณ์

MICE intelligence Team

ในยุค New Normal ความรู้สึกทาง “ใจ” สำคัญไม่แพ้ความปลอดภัยทางกาย ความเข้าอกเข้าใจ หรือ Empathy จึงกลายเป็นแนวคิดสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับนโยบาย ไปจนถึงผู้ให้บริการ ไมซ์ไทยจะสร้างความเข้าอกเข้าใจให้กับนักเดินทางได้อย่างไร มาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Empathic Communication กัน

Festival Economy
ยกระดับเมืองไมซ์ภูมิภาค
ผ่านเทศกาล

MICE Intelligence Team

หลากหลายเมืองในโลกยกระดับตนเองสำหรับการเป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางต้องไปผ่านการจัดงาน “เทศกาล” สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของโลก เมื่อมองลึกลงไปในระดับเมือง นอกจากกรุงเทพฯ แล้วยังมีเมืองไมซ์อื่น ๆ ที่มีศักยภาพเช่นกัน โอกาสของเมืองไมซ์ภูมิภาคคือคอนเทนต์ทางวัฒนธรรมของตนเองที่ปรับใช้ได้ไม่รู้จบ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ยกระดับเมืองได้ด้วยเทศกาลแห่เทียนฯ ที่เป็นประเพณีของคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน เหมือนคาร์นิวัลในบราซิลที่ยกระดับมาจากเทศกาลทางศาสนา หรืออ็อกโทเบอร์เฟสในเยอรมนีที่ชูโรงอาหารประจำชาติสู่เทศกาลระดับโลก

“หรูหราอย่างยั่งยืน”
ประสบการณ์ท้องถิ่นที่ดีต่อใจ
ในยุค New Normal

MICE Intelligence Team

ความหรูหราอย่างยั่งยืน คือสิ่งที่นักเดินทางระดับ Luxury ในยุค New Normal มองหา ประสบการณ์ท้องถิ่นที่จับใจนักเดินทางและสร้างความยั่งยืนให้พื้นที่จะเป็นอย่างไรมาลองดูกัน

ไมซ์ทั่วไทย:
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย
ด้วยไมซ์ในประเทศ

MICE Intelligence Team

เมื่อการเดินทางในประเทศคือเป้าหมายแรก ไมซ์ไทยในแต่ละภูมิภาคจะปรับตัวกับโอกาสนี้อย่างไร ภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริมใดบ้าง มาติดตามบทสัมภาษณ์จากคุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

Recap: Webinar
‘AVIATION NEW PROTOCOL:
When We Fly Again’

MICE Intelligence Team

สัมมนาออนไลน์ ‘AVIATION NEW PROTOCOL: When We Fly Again’ อัดแน่นด้วยข้อมูลจาก 3 วิทยากรในแวดวงการบินที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญ ทั้งมาตรการการบินที่จะเปลี่ยนไปหลังจากนี้ แนวโน้มธุรกิจการบิน ธุรกิจการบินจะปรับตัวรับ New Normal อย่างไร และโอกาสที่ธุรกิจการบินต้องคว้าไว้ในสถานการณ์ตอนนี้ อ่านเต็ม ๆ ได้ที่นี่

Recap
MICE Intelligence Talk #3
VIRTUAL EVENTS:
สร้างโอกาสไมซ์ไทยผ่านโลกดิจิทัล 

MICE Intelligence Team

ผ่านพ้นไปแล้วกับซีรีส์เว็บบินาร์ครั้งที่สามจาก TCEB โดย MICE Intelligence Center ในหัวข้อ VIRTUAL EVENTS: สร้างโอกาสไมซ์ไทยผ่านโลกดิจิทัล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผ่านมุมมองและประสบการณ์จริงจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน

Recap: งาน Post COVID-19
"ไมซ์ไทย" กับ "ชีวิตวิถีใหม่"
การจัดระเบียบและขับเคลื่อน
สร้างความพร้อมกรุงเทพ
และเมืองหลักเพื่อการจัดงาน

MICE Intelligence Team

ทีเส็บจัดสัมมนาออนไลน์ “Post COVID-19 "ไมซ์ไทย" กับ "ชีวิตวิถีใหม่" การจัดระเบียบและขับเคลื่อนสร้างความพร้อมกรุงเทพและเมืองหลักเพื่อการจัดงาน” ประกาศแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ เปิดสำนักงานภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดในประเทศ

“Travel Bubbles”
นโยบายจับคู่ประเทศ
ปลอดโควิด
ที่ไมซ์ไทยต้องรู้จัก

MICE Intelligence Team

ทราเวลบับเบิล (Travel Bubbles) หรือระเบียงท่องเที่ยว คือข้อตกลงที่อนุญาตให้ประเทศที่ปลอดโควิด-19 สามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน มาติดตามกันว่าประเทศใดเริ่มทำทราเวลบับเบิลแล้วบ้าง และไมซ์ไทยจะปรับตัวอย่างไรกับโอกาสนี้

ถอดบทเรียนจากงาน SITE Talk:
ทรรศนะจากจีนและอินเดีย
สองตลาดไมซ์
ที่จะกลับมาอันดับต้น ๆ

MICE Intelligence Team

จีนและอินเดียคือสองตลาดไมซ์ที่จะกลับมาก่อนตลาดอื่น ๆ หลังสถานการณ์โควิด 19 ชวนอ่านทรรศนะที่น่าสนใจจาก Nitin Sachdeva จาก SITE India และ Alicia Yao จาก SITE China ที่มีประสบการณ์ในตลาดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พร้อมแนวทางจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ หลังจากนี้

ตลาดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
หลังโควิด-19: 3 ประเด็นสำคัญ
จาก SITE Talk: The Brave
New World โดย Jennifer Glynn
President of SITE Global

MICE Intelligence Center

3 ประเด็นสำคัญที่อุตสาหกรรมเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต้องเตรียมพร้อมรับมือโลกใหม่หลังโควิด-19 ถอดบทเรียนจาก Jennifer Glynn แห่ง SITE Global ในเว็บบินาร์ SITE Talk: The Brave New World

MICE Intelligence Talk #3:
“VIRTUAL EVENTS:
สร้างโอกาสไมซ์ไทยผ่านโลกดิจิทัล”
แนะนำสองวิทยากร
ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์จริง
ในการจัด Virtual Events

MICE Intelligence Team

มาทำความรู้จัก “คุณจก เสริมคุณ คุณาวงศ์” CEO จาก CMO Group และ “คุณเอ็ม สุภนิตย์ สุรชัยกุลวัฒนา” Creative Director จาก Thailand Toy Expo สองวิทยากรที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการทำ Virtual Events ในงานทอล์กครั้งที่ 3 ของเรา