Venue with Value มุมมองต่อ
Smart Venue จากภูมิสถาปนิก
‘กชกร วรอาคม’

Author : MICE Intelligence Team
Views 173 | 28 Sep 2020
กชกร วรอาคม หญิงไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ อย่าง TedTalk ที่สหรัฐอเมริกา เธออยู่ในลิสต์ Women Leading the Fight Against Climate Change ของนิตยสาร TIME หลายคนรู้จักเธอในบทบาทนัก ‘ภูมิสถาปนิก’ (ผู้ออกแบบและวางแผนพื้นที่บริเวณรอบ ๆ อาคาร) เธอคือเจ้าของผู้ก่อตั้งบริษัท Landprocess ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม เธอสร้างพื้นที่สาธารณะที่ตอบโจทย์การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง และช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้วยผลงานสวนออร์แกนิกฟาร์มลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สวนสุขวนา สวนบำบัดโรงพยาบาลรามาธิบดี และสวนเกษตรลอยฟ้า ‘Siam Green Sky’ ใจกลางสยามสแควร์

โครงการพระปกเกล้าแลนด์สกายปาร์ค’ โปรเจกต์ที่ Landprocess ทำร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) และกรุงเทพมหานคร ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่สร้างไม่เสร็จ ให้กลายเป็นทางเดินเท้าและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งรัตนโกสินทร์ให้ผู้คนมีทางเลือกในการสัญจรท่ามกลางสีเขียวของต้นไม้แทนการใช้รถยนต์ เป็นโครงการพื้นที่สาธารณะที่สร้างประโยชน์กับคนหมู่มากและมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

“ถ้าเราไม่ปรับไม่ประยุกต์เราก็จะตายแน่ อย่างที่เขาว่า adapt or die เพราะทุกวงการต่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงจากการถูก Disrupt” จากประสบการณ์ของคุณกชกรที่ได้ไปร่วมประชุมสัมมนาในที่ต่างๆ ได้พบกับเครื่องมือมากมายในรูปแบบใหม่ที่ไมเซอร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็น การเลือกสถานที่จัดงานสุดสร้างสรรค์ (Unconventional Venue) แทนการเลือกหอประชุม การลงทะเบียนเข้างานด้วย QR Code หรืออีเมล การประชุมโดยมีเน็ตเวิร์กที่สร้างการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ การเปิดโหวตออนไลน์ การจัดทำแบบสอบถามแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้เปลี่ยนรูปแบบไปทุกปีอย่างรวดเร็ว ผู้คนเรียกหาอะไรใหม่ ๆ มากขึ้น การจัดงานในรูปแบบเดิม ๆ อาจไปไม่รอด โดยเทรนด์ในทุกวันนี้อาจเพิ่มในเรื่องของประเด็นสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปด้วย ฉะนั้นจึงจำเป็นที่ทุกวงการไม่เพียงแค่ธุรกิจไมซ์เท่านั้น ยังต้องปรับตัว คิดหาแนวทางใหม่ๆ หรือคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจนั้นๆอยู่รอดในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง


สำหรับการจัดงานในยุควิกฤตินี้ Smart Venue เป็นหนึ่งในหลักสำคัญที่ไมเซอร์ควรยึดที่ทำให้การจัดงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าที่สุดพร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน 

คุณ กชกร ให้มุมมองเกี่ยวกับ Smart Venue ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจไมซ์ ดังนี้ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สมดุลและเหมาะสมกับเมืองนั้น ๆ ไม่ใช่แต่จะสร้างอาคารอย่างเดียว แต่ควรมองอีกมุมหนึ่งว่า ไมซ์จะใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด “คิดโดยสร้างเมืองที่เกิดจากคนภายใน ไม่ใช่เมืองเพื่อคนภายนอก” ต้องเข้าใจบริบทของเมืองว่ามีโครงสร้างพื้นฐานอะไรอยู่ จะจัดสรรพื้นที่อย่างไรให้น่าสนใจ และรู้จักใช้ความหลากหลายในการหาพื้นที่ใหม่ ๆ อย่างชาญฉลาด

นอกจากนี้การจัดงานอาจสร้างธีม หรือ พื้นที่ที่เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นเพื่อให้งานมีความน่าสนใจ พร้อมทั้งลดการใช้ทรัพยากรควบคู่ไปด้วย ก็จะสามารถช่วยพัฒนาให้เมืองนั้นดีขึ้น ทั้งยังช่วยกระจายรายได้และสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่นั้น ๆ

รู้จักใช้เทคโนโลยี การจัดงานควรมีอุปกรณ์และเครื่องมือรองรับการสื่อสารที่ดี มีเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนการจัดงาน เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน โดยสมัยนี้ไม่เพียงแต่จัดงานโดยนำคนมาประชุมรวมกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจเพิ่มรูปแบบการจัดในลักษณะของ ออนไลน์ หรือ การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ อาจมีเพิ่มขึ้น เช่น การประชุมผ่าน Zoom การใช้ Projection Mapping มี Interactive Multimedia การฉายแสงจำลองสามมิติ (Hologram) อาจเข้ามาแทนที่มากขึ้น

ใส่ใจโลกมากขึ้น เมืองไมซ์ควรรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตระหนักถึงการลดการใช้ขวดพลาสติกภายในงาน มีการแยกขยะอย่างจริงจัง คำนึงถึงการรักษ์โลกและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด อย่างเช่น งาน Movin’On Summit หรือ งานประชุมนานาชาติว่าด้วยการสัญจรที่ยั่งยืน จัดที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ที่ใช้โรงงานซ่อมรถไฟซึ่งถูกทิ้งร้างมาเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคมเพื่อความยั่งยืน ได้อย่างกลมกลืน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Smart Venue มีประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจไมซ์เป็นอย่างมาก โดยหากไมเซอร์จะทำ Smart Venue ที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชน สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ การคำนึงถึงคนภายในเมือง และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับเมืองนั้น ๆ มากที่สุดรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความหลากหลายในการสรรหาพื้นที่ ประกอบกับการใช้กิมมิกลูกเล่นทางเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดันให้บรรลุเป้าหมายโครงการ นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นสิ่งที่ไมเซอร์ในยุคนี้ไม่คำนึงถึงไม่ได้ โดยจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความยั่งยืนได้ด้วย 

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับมือและก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ต้องปรับมุมมองเปลี่ยนความคิด และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้การจัดงานออกมามีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้ร่วมงานที่สุด

แหล่งข้อมูล

https://elibrary.tceb.or.th/getattachment/d5b3e5ce-6924-415e-93c2-ae711c57a6ef/6118.aspx 

Rating :