การฟื้นฟูและส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในยุคความปกติใหม่ (New Normal) ผู้ประกอบการไมซ์ต้องทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้อุตสาหกรรมเดินหน้าอย่างแข็งแรงพร้อม ๆ กับยกระดับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของคนทั้งประเทศ   สมาคมการแสดงสินค้าโลกหรือ UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) ได้จัดเสวนาหัวข้อ “UFI Connects - What is the role of government in the recovery of the exhibition industry in Asia?” เพื่ออัปเดตแผนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าในภูมิภาคเอเชีย มาติดตามกันว่าคุณนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ (TCEB) ตัวแทนจากทางภาครัฐของไทยในการเสวนาครั้งนี้ กล่าวถึงแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 ว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง


คุณนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์หลังสถานการณ์โควิด-19 
“ทีเส็บเริ่มใช้แผนรองรับสถานการณ์โควิด-19 มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยออกมาตรการหลัก 3 ด้านได้แก่ มาตรการ Response (ตอบสนอง) Recovery (ฟื้นฟู) และ Restoration (บูรณะ) ในระยะแรกทีเส็บจะใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาอุตสาหกรรมไมซ์จำนวน 127,360,000 บาท  ตั้งศูนย์ข้อมูลอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ สนับสนุนการจัดทำแผนการด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการไมซ์ จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ภายในประเทศผ่านบริการ Virtual Meeting Space เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์จัดงานเสวนาแบบออนไลน์ รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ E-Learning เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์ทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะ  นอกจากนี้ทีเส็บยังทำงานใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น เพื่อเข้าใจข้อมูลเชิงลึก ประเมินสถานการณ์ประสานความร่วมมือในภาคส่วนต่าง ๆ สร้างแนวทางพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละงานไมซ์”

“ในปีนี้ทีเส็บสนับสนุนงานแสดงสินค้าจากนานาชาติกว่า 56 งาน มีงานแสดงสินค้า 51 งานที่ยืนยันการจัดในครึ่งปีหลัง ขณะนี้รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ส่งผลให้ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้ากลับมาดำเนินการด้วยมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด หากสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีเส็บจะผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์กลับมาดำเนินการได้ในลำดับต่อไป คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้”

หลังจากนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยจะมีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากกิจกรรมการรวมตัวฝูงชน (Mass Gathering) อื่น ๆ หรือไม่ ?
“ประเทศไทยแบ่งประเภทการจัดงานระหว่างงานไมซ์ (MICE) และงานเทศกาล (Festival) ออกจากกันอย่างชัดเจน เราทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลเพื่อให้งานไมซ์ทุกกลุ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้ง โดยสร้างมาตรฐานใหม่ด้านสุขอนามัยสำหรับงานไมซ์ ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่างานไมซ์จะบริหารจัดการด้านสุขอนามัยอย่างมีมาตรฐาน เราจะเริ่มผลักดันงานไมซ์ก่อน และงานเทศกาลต่าง ๆ จะพัฒนามาตามลำดับ”


ทีเส็บจะส่งเสริมการจัดงานอีเวนท์ระดับนานาชาติในประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรบ้าง?
“ทีเส็บมีนโยบายส่งเสริมการจัดงานระดับนานาชาติในประเทศไทยตลอดทั้งเส้นทางการจัดงาน ตั้งแต่ศูนย์ประชุม ผู้จัดงาน จนถึงธุรกิจออแกไนซ์เซอร์ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้จัดงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศในหลายด้าน เช่น อำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและการเดินทางของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เรามีโครงการที่ร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น โครงการ One Sector One Big Expo สนับสนุนการดึงงานนิทรรศการขนาดใหญ่ของแต่ละอุตสาหกรรมเข้ามาจัดในประเทศ  นำเสนองานไมซ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษ ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละงานไมซ์”


แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ระยะ 3 ปี จะเกิดการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง ?
“อุตสาหกรรมไมซ์อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อกลับมาสู่ภาวะปกติ หรือก้าวสู่ความปกติใหม่ ในเวลานี้ทีเส็บจะสร้างความมั่นคง และสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้อุตสาหกรรมไมซ์สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อโอกาสจัดงานกลับมา โดยแผนฟื้นฟูจะเน้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบนิเวศการจัดงานแสดงสินค้าเป็นสำคัญ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. ส่งเสริมผ่านนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ 2. สนับสนุนภาคเอกชน โดยภาครัฐจะมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แผนฟื้นฟูระยะ 3 ปีจะครอบคลุมทั้งเรื่องการเงิน ความร่วมมือของไมซ์ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสิทธิพิเศษในการลงทุนและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย”

ในยุคความปกติใหม่ อุตสาหกรรมไมซ์ต้องร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ความร่วมมือจากภาคเอกชน และการส่งเสริมจากภาครัฐจะช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไมซ์กลับมาเดินหน้าได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน  คุณสามารถติดตามข่าวสารและแผนฟื้นฟูจากภาครัฐได้ทาง เว็บไซต์ ของทีเส็บ  อัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดไมซ์ทั่วโลกเพื่อปูทางสู่ความปกติใหม่ได้ที่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ของ MICE Intelligence Center

Recently Blog

Festival Economy
ยกระดับเมืองไมซ์ภูมิภาค
ผ่านเทศกาล

MICE Intelligence Team

หลากหลายเมืองในโลกยกระดับตนเองสำหรับการเป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางต้องไปผ่านการจัดงาน “เทศกาล” สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของโลก เมื่อมองลึกลงไปในระดับเมือง นอกจากกรุงเทพฯ แล้วยังมีเมืองไมซ์อื่น ๆ ที่มีศักยภาพเช่นกัน โอกาสของเมืองไมซ์ภูมิภาคคือคอนเทนต์ทางวัฒนธรรมของตนเองที่ปรับใช้ได้ไม่รู้จบ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ยกระดับเมืองได้ด้วยเทศกาลแห่เทียนฯ ที่เป็นประเพณีของคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน เหมือนคาร์นิวัลในบราซิลที่ยกระดับมาจากเทศกาลทางศาสนา หรืออ็อกโทเบอร์เฟสในเยอรมนีที่ชูโรงอาหารประจำชาติสู่เทศกาลระดับโลก

“หรูหราอย่างยั่งยืน”
ประสบการณ์ท้องถิ่นที่ดีต่อใจ
ในยุค New Normal

MICE Intelligence Team

ความหรูหราอย่างยั่งยืน คือสิ่งที่นักเดินทางระดับ Luxury ในยุค New Normal มองหา ประสบการณ์ท้องถิ่นที่จับใจนักเดินทางและสร้างความยั่งยืนให้พื้นที่จะเป็นอย่างไรมาลองดูกัน

ไมซ์ทั่วไทย:
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย
ด้วยไมซ์ในประเทศ

MICE Intelligence Team

เมื่อการเดินทางในประเทศคือเป้าหมายแรก ไมซ์ไทยในแต่ละภูมิภาคจะปรับตัวกับโอกาสนี้อย่างไร ภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริมใดบ้าง มาติดตามบทสัมภาษณ์จากคุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ