The Perfect Match – Case Studies of Successful Cooperation between Local and International Organisers

Author : MICE Intelligence Team
Views 57 | 13 Aug 2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม ทาง TCEB ได้จัดงานเพื่อให้ความรู้กับผู้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศภายใต้หัวข้อ “The Perfect Match – Case Studies of Successful Cooperation between Local and International Organisers” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ เเละผ่านการจัดงานในระดับประเทศมาเเล้วทั้งสิ้น 

โดยในช่วงเเรกจะเป็นการเสวนา เเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเเนวทางในการร่วมงานกับ International Organiser ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร เเละอะไรคือสิ่งที่เป็น Expectation จาก Partner ที่จะร่วมงานด้วย ซึ่งทางผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ สสปน. (คุณกนกพร ดำรงกุล) ได้กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนที่เน้นการยกระดับศักยภาพของผู้จัดงานในประเทศ เพื่อให้สามารถเเข่งขันได้ รวมถึงการดึงเอาพันธมิตรจากต่างประเทศมาร่วมกันจัดงานใหม่ๆ นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงโครงการ incubation ที่จะเป็นการเสริมความเเข็งเเกร่งให้กับผู้จัดงานในประเทศอีกด้วย
Download Slide Presentation: http://bit.ly/2Meoy96
Download Slide Presentation "TCEB Incubation Programme": http://bit.ly/2YTZdH

ใน Session ยังได้รับเกียรติจาก Local Organisers รายใหญ่ของไทยคือ (1) คุณภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Expolink Global Network Ltd. (2) คุณนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Exposis Co.,Ltd. ที่เคยผ่านประสบการณ์ในการดึง Partner จากต่างประเทศเข้ามาร่วมจัดงานในไทย ซึ่งทั้งสองท่านเห็นตรงกันว่าจะต้องสร้างจุดเด่นของ Oganiser เเต่ละรายให้ชัดเจนเเละนำเสนอโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับไปสู่การดึงงานเเละจัดงานในรูปแบบใหม่ๆ 

หัวข้อต่อมาเป็นการแชร์ประสบการณ์ เเละ Case Studies ที่ผ่านมาว่า Key Success Factors หรือ Lesson Learned ที่ควรทราบเพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมมีอะไรบ้าง โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ประธานกรรมการร่วมฝ่ายการตลาด สมาคมการแสดงสินค้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือความจริงใจในการร่วมมือกับพันธมิตรภายใต้จุดประสงค์เดียวกัน เเละการสื่อสารจะต้องมีความชัดเจนเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจกัน สามารถ Deliver งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้ 
Download Slide Presentation "Perfect Match > Collaboration Local VS International Organizer": http://bit.ly/2ZYuKVT

เมื่อเราเติบโตในระดับหนึ่งเเล้ว หัวใจสำคัญอีกอย่างที่จะเข้ามาช่วยในการผลักดันให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้คือ Mergers and acquisitions (M&A) กับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับการเติบโตเเบบเก้ากระโดด เเต่สิ่งที่แลกมาคือ การเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างมากมาย Mr. Bjoern Kempe, Managing Director จาก Expos Asia Pte. Ltd. ได้มาร่วมแชร์ให้เห็นถึง Case Studies ที่เกิดขึ้นว่าต้องมีการปรับตัวอย่างไร เตรียมความพร้อมขนาดไหน 
Download Slide Presentation “M&A Advice for Potential Sellers”: http://bit.ly/31A8nq6

นอกจากนั้น ยังมี Checklist สำหรับกระบวนการ M&A มาฝากด้วย "Checklist M&A": http://bit.ly/33yG6SW

ปิดท้ายด้วยการอัพเดทข้อมูลอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่กำลังเป็นกระเเสหลักในปัจจุบันของรัฐบาล นั้นก็คือ อุตสาหกรรม S-Curve ว่ามีนัยสำคัญอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่า อุตสาหกรรม Exhibition จะได้รับผลกระทบจากกระเเสการเปลี่ยนเเปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
Download Slide Presentation: http://bit.ly/2YJoHI9

สามารถอ่านรายงานของ 10 อุตสาหกรรม S-curve ได้ที่ https://intelligence.businesseventsthailand.com/th/industry

Rating :