Social Innovation หรือ นวัตกรรมสังคม คือการคิดค้นหรือพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น เพื่อทดแทนสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบเดิม ทั้งในรูปแบบของสิ่งของ การให้บริการ การปฏิบัติหรือกระบวนการ รวมถึงข้อกฎหมาย 

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ การเพิ่มการเข้าถึงและสร้างโอกาสทางการแข่งขันที่มีความเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่จำเป็น นวัตกรรมสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพิ่มทางเลือกให้แก่กลุ่มลูกค้าไมซ์  แนวคิดสำคัญที่วงการไมซ์ควรนำมาต่อยอดและพัฒนาเป็นพื้นฐานในการให้บริการแพลตฟอร์ม ก็คือ “แนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปันเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด “


ทุกวันนี้ทั่วโลกได้ให้ความสนใจกับนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมกิจกรรมของตนเอง การกระจายรายได้ให้คนในชุมชน รวมไปถึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชน

AIRBNB - นวัตกรรมเพื่อสังคมที่อาศัยแพลตฟอร์มดิจิทัล ช่วยให้นักเดินทางค้นหาที่พักราคาประหยัด พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตสไตล์คนท้องถิ่น ทำให้คนท้องถิ่นสามารถหารายได้พิเศษจากการเปิดให้เช่าที่พัก หรือนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย

CITIZENLAB - ประเทศเบลเยียม เปิดแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ภาครัฐได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมต่างๆ และให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัย สามารถโหวตลงคะแนน ตลอดจนลงเงินสนับสนุนโครงการได้ด้วย

FERROVIAL - ประเทศสเปน มีผลงานชนะเลิศจากโครงการ “Zuritanken” นำเสนอผลิตภัณฑ์ “FloorPower” ทางเดินที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานจลน์ ที่เกิดจากการก้าวเท้า และแปลงพลังงานดังกล่าวเป็นไฟฟ้า ปัจจุบันมีการใช้งานที่สนามบินฮีทโธรว์ในอังกฤษ


การทำธุรกิจในยุคนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการแก้ปัญหาสังคม เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไปในในทางที่ดีขึ้นด้วย โดยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยผลักดันในการแก้ปัญหาสังคม นั่นก็คือนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การเสริมภาพลักษณ์ เพิ่มความเชื่อมั่น ช่วยปรับตัวเพื่อรับมือกับทรัพยากรที่มีจำกัด และลดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมในยุคแห่งเทคโนโลยีความลํ้าสมัยนี้ มีการพัฒนานวัตกรรมสังคมแบบล้ำ ๆ ในรูปแบบ Platformization หรือ การใช้แพลตฟอร์มเพื่อช่วยเชื่อมต่อผู้ใช้งาน อุปกรณ์ และเครื่องมือเข้าด้วยกัน ผ่านแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไมเซอร์ควรสนใจ และควรนำมาประยุกต์ใช้ ตัวอย่าง Platformization ที่นำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น

Wrike แพลตฟอร์มเพื่อออร์แกไนเซอร์ ช่วยจัดการอีเวนต์ทุกรูปแบบ มีการแบ่งแผนการจัดงานออกเป็นระยะๆ กำหนดระยะเวลาของการจัดงานแต่ละอย่างได้ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดายผ่าน Visual Timeline

Eventbrite แพลตฟอร์มบริหารจัดการอีเวนต์ ที่ใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง โดยมีเครื่องมือช่วยดูแลงานแต่ละส่วน ดูภาพรวมของงาน พร้อมทั้งประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วย

EventMobi แพลตฟอร์มการจัดการงานอีเวนต์ ที่มาทั้งในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ทั้งบนมือถือ แท็ปเล็ต และแล็ปท็อป และในรูปแบบ Virtual Event Webinar แพลตฟอร์มการจัดการงานอีเวนต์ตัวนี้รวบรวมเครื่องมือมากมายที่ออร์แกไนเซอร์สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสะดวก ทั้งช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การทำเน็ตเวิร์กกิ้ง ป้ายดิจิทัล การลงทะเบียน เป็นต้น

ProjectManager แพลตฟอร์มบริหารจัดการอีเวนต์ ผสมผสานฟังก์ชั่นการวางแผนอีเวนต์ การบริหารจัดการโปรเจกต์เข้ากับเครื่องมือ สามารถจัดตารางเวลา จัดสรรทรัพยากร และ ติดตามสถานการณ์การทำงานในทุกส่วน พร้อมทั้งเปรียบเทียบความคืบหน้าของหน้างานกับแผนที่วางไว้ได้ด้วย

Gather โซลูชั่นบริหารจัดการอีเวนต์แบบเบ็ดเสร็จบนคลาวด์ มีเครื่องมือและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ครบครันในการบริหารจัดการอีเวนต์ ช่วยลดความผิดพลาด ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรของบริษัท


ในประเทศไทยได้มีการนำ Platformization มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์เช่นกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดงานอีเวนต์ อำนวยความสะดวก เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการจัดงาน เพื่อให้การจัดงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 10 หน่วยงาน จัดทำ Thai MICE Connect แพลตฟอร์มรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าและบริการทุกรูปแบบจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวก เป็นเวทีกลางที่ให้ผู้ประกอบการและผู้จัดงานมาเจอกันเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมทางธุรกิจของทุกฝ่าย

นอกจากนี้ยังมีการใช้แอปพลิเคชัน BizConnect เครื่องมือสำหรับการจัดงานอีเวนต์และงานแสดงสินค้าที่ TCEB ออกแบบมาเพื่องานไมซ์ไทย ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการจัดงาน และสามารถนำข้อมูลทั้งหมดในงานมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อๆ ไป

Trawell PASS แพลตฟอร์มที่เกิดจากแนวคิดการท่องเที่ยวมาพัฒนาเมือง เป็นธุรกิจเพื่อสังคม จัดการท่องเที่ยวแบบวันเดียวในเขตชุมชนนั้นๆ ให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ไมเซอร์สามารถนำเอาแฟลตฟอร์มต่าง ๆ นี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดงาน โดยอุตสาหกรรมไมซ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมมีส่วนช่วยในการส่งเสริมซึ่งกัน ธุรกิจไมซ์คือตัวสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมสังคมให้เกิดขึ้นได้จริง ด้วยการเป็นตัวกลางในการจัดงานเกี่ยวกับนวัตกรรมสังคม เพื่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเป็นตัวกลางในการจับคู่ผู้ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมสังคมร่วมกัน และเปิดโอกาสให้มีการเลือกซื้อสินค้าและบริการของนวัตกรรมเพื่อสังคมในอีกทาง 

นอกจากนี้นวัตกรรมเพื่อสังคมยังถือเป็นหนึ่งในตัวผลักดันและพัฒนาเมืองสู่ความเป็น Smart City หากเราเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการทรัพยากร นำพลังงานในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ก็จะสามารถนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล
https://elibrary.tceb.or.th/getattachment/15341240-89f9-401f-a4db-9d40255d617a/6065.aspx
intelligence.businesseventsthailand.com/th/insight/สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมสังคม

Recently Blog

Smart Venue…
The Next Solution for MICE
ยกระดับงานอีเวนต์ยุคดิจิทัล
ด้วยสถานที่จัดงานอัจฉริยะ

MICE Intelligence Team

Smart Venue นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและน่าดึงดูดใจให้แก่ผู้ร่วมงาน และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้จัดงานต้องคำนึงถึง

แนวคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชน
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
กับยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์

MICE Intelligence Team

“โครงการธนบุรีมีคลอง” คือ โครงการออกแบบพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในพื้นที่เขตธนบุรี ออกแบบโดยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มโมเดลเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่คลองธนบุรี

Social Innovation นวัตกรรม
ทางสังคม กับบทบาทที่กำลัง
มีอิทธิพลมากขึ้น
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในยุคดิจิทัล

MICE Intelligence Team

นวัตกรรมสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพิ่มทางเลือกให้แก่กลุ่มลูกค้าไมซ์