Smart Venue หรือ “สถานที่จัดงานอัจฉริยะ” คืออีกหนึ่งการสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการสร้างความแปลกใหม่ที่น่าจดจำและน่าประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน มีการรวบรวมเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง ที่ทันสมัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์การเข้าคิว การปรับสถานที่ให้เป็นมิตรต่อผู้พิการ หรือการป้องกันผู้ร่วมงานและสถานที่จัดงานจากเหตุการณ์อันตรายด้วยการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยมาใช้

Smart Venue นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและน่าดึงดูดใจให้แก่ผู้ร่วมงาน และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้จัดงานต้องคำนึงถึง โดยเรื่องหลัก ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญได้แก่ ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความยั่งยืน


เพื่อให้การจัดงานสามารถสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการแพร่กระจายข่าวของการจัดงานเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ในยุคนี้ เมื่อมาร่วมงานมักมีพฤติกรรมที่ต้องการอัปเดต มีการแชร์ภาพและวิดีโอขณะร่วมงานผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ให้คนอื่นรับรู้ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงาน จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สถานที่จัดงานอัจฉริยะจึงต้องมีระบบ Wi-Fi ที่เร็ว แรง และถ้าจะให้ดีต้องฟรีด้วย ยกตัวอย่างเช่น

Golden 1 Center ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ สนามกีฬาในร่มที่ใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาและคอนเสิร์ตต่าง ๆ ได้จับมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง Wi-Fi ฟรี ให้ผู้ร่วมงานอีเวนต์ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งทำแอปพลิเคชันให้เข้าใจความต้องการของผู้เข้าร่วมอีเวนต์ และนำเสนอบริการที่ช่วยให้ผู้ร่วมงานสะดวกสบายขึ้น 

นอกจากนี้ ประเด็นในเรื่องของความรวดเร็วหรือการช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ร่วมงานก็เป็นสิ่งสำคัญ หากสถานที่จัดงานอัจฉริยะสามารถช่วยให้ผู้ร่วมงานคำนวนและวางแผนบริหารเวลาในการเยี่ยมชมงาน หรือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานได้ทันเวลา ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่สถานจัดงานควรนำมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น

Sydney Cricket Ground สนามกีฬาในออสเตรเลีย ได้ติดตั้ง ‘เทคโนโลยี WaitTime’ วิเคราะห์ระยะเวลาการเข้าคิวของคนที่ใช้บริการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมใช้ระบบ AI และเทคโนโลยีอัลกอริทึม ช่วยให้ผู้ร่วมงานเช็คคิวที่สั้นที่สุด และตรวจสอบเวลาเข้าคิวผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน หรือผ่านทางหน้าจอที่ติดตั้งไว้รอบสนามกีฬาก็ได้ ให้ผู้ร่วมงานได้วางแผนบริหารเวลาไปชมการแข่งขันได้ทัน อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ร้านยอดนิยม เพื่อการวางแผนการเลือกร้านเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสนามกีฬาอีกทางหนึ่งด้วย


ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน คืออีกหนึ่งมาตรฐานสำคัญที่ผู้จัดงานจำเป็นต้องคำนึงถึง เพราะหากเราสามารถทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการมาร่วมงาน ก็จะสามารถสร้างความประทับใจ และดึงดูดให้ผู้ร่วมงานกลับมาร่วมงานอีกครั้ง สถานที่จัดงานอัจฉริยะจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดี ตัวอย่างการจัดการที่คำนึงถึงความปลอดภัย มีดังนี้

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า - Shanghai National Exhibition and Convention Center ติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีจดจำใบหน้าไว้บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อช่วยระบุตัวตนผู้ร่วมงาน ตั้งแต่ลงทะเบียนไปจนถึงออกจากงานแบบ  
เรียลไทม์ ช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่จัดงาน มีกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ รอบนอกศูนย์การประชุม เพื่อตรวจรถเข้า-ออก ป้องกันเหตุร้าย และจัดการจราจรได้ดียิ่งขึ้น 

ระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Security) การดูแลความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลผู้มาร่วมงานก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้ร่วมงานมั่นใจว่า
พวกเขาสามารถใช้สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่เสี่ยงกับการถูกขโมยข้อมูลหรือควบคุมจากระยะไกล อย่างเช่น งานแข่งขันกีฬา The Commonwealth Games ในออสเตรเลีย ได้มีระบบป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องมาบังคับโดรน หรือ ขโมยข้อมูลของผู้ร่วมงานได้

ความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกของบุคคลทุพพลภาพ อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้จัดงานต้องคำนึงถึง สถานที่จัดงานอัจฉริยะจำเป็นต้องออกแบบสถานที่ที่อำนวยความสะดวกแก่บุคคลกลุ่มนี้ด้วย เช่น มีทางลาดสำหรับรถเข็น ห้องน้ำพิเศษ ปุ่มลิฟต์ จุดชาร์จโทรศัพท์ บริการรถเข็นฟรี อย่างเช่นในงาน London’s Excel Convention Center มีการจัดเตรียมบริการรถเข็น คำแนะนำเส้นทาง และมีเจ้าหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหวให้เดินทางไปถึงจุดต่าง ๆ ของงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว


การจัดงานโดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการมองระยะไกล อันนำไปสู่ ‘ความยั่งยืน’ นับเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจและการจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในยุคนี้ เพราะเป็นกระแสทางทางสังคมที่จะช่วยให้โลกของเราเกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลดีทั้งต่อโลก และต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการสร้างขยะพลาสติก หรือคอนเซ็ปต์รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

COEX ศูนย์การประชุมและนิทรรศการใหญ่ ที่เกาหลีใต้ มีการปรับพื้นที่ตามแนวคิด ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน’ มีระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนระบบปรับอากาศมาเป็นรุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในพื้นที่ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไปได้ 

นอกจากนี้หากเราดัดแปลงสถานที่จัดงานอัจฉริยะ ให้ รองรับการจัดงานได้หลายรูปแบบ นับว่าเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนได้เช่นกัน เช่น PNA Arena สนามกีฬาในร่ม ที่รัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ที่นำพื้นที่มาจัดสรร ในการใช้แข่งขันบาสเก็ตบอลในตอนกลางวัน และใช้แข่งขันฮอกกี้ในเวลากลางคืน นอกจากนี้หาก  Smart Venues จัดงานแบบใส่ใจถึง การอยู่ร่วมกับชุมชน อย่างมีความสุข ก็สามารถเพิ่มความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนได้อีกทาง


สำหรับประเทศไทย มีสถานที่จัดงานหลายแห่งที่มีการนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง รวมถึงมีการประยุกต์ใช้แนวคิด Smart Venue ให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น

TRUE ICON Hall สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสุดทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงาน รวมถึงการเพิ่มความปลอดภัย เช่น มีระบบจดจำใบหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน ระบบพับเก็บเก้าอี้อัตโนมัติ (Retractable Seating) และทุกที่นั่งยังเชื่อมต่อกับเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เช่น ไมโครโฟน Wi-Fi และระบบแปลภาษาแบบเรียลไทม์ มีระบบ LED Ceiling ให้ดีไซน์แสงสี หรือสร้างภาพแอนิเมชัน

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่นำนวัตกรรมประหยัดพลังงาน แบบ Motion Censor ด้วยการจับความเคลื่อนไหวของทุกคนภายในงาน หากในงานมีการขยับตัวของผู้ร่วมงาน ไฟฟ้าและแอร์จะทำงานปกติ แต่เมื่อไม่มีการขยับหรือเคลื่อนไหว ทุกอย่างจะค่อย ๆ หรี่ลงให้อยู่ในโหมด Energy Saving อีกทั้งยังลดความสิ้นเปลือง ด้วยการเปลี่ยนดอกไม้ปลอมในการประดับตกแต่งงานเป็นหัวโขนประดับแทน

สามย่านมิตรทาวน์ อีกหนึ่งพื้นรักษ์โลกแบบทันสมัย พื้นที่ 20% ของอาคารเป็นพื้นที่สีเขียว มีสวนดาดฟ้าขนาดใหญ่ให้พักผ่อนและใช้จัดกิจกรรมกลาง รวมถึงมีการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ทั้งโครงการ ทำให้อาคารแห่งนี้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าอาคารที่มีขนาดเดียวกันถึง 50% เลยทีเดียว


สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในเมืองไทย หากต้องการยกระดับสถานที่จัดงาน หรือต้องการจัดงานที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ในคุณภาพของสถานที่จัดงาน เรามีตัวช่วยที่จะมาการันตีมาตรฐานของสถานที่จัดงานอย่าง “Thailand MICE Venue Standards หรือ TMVS” ตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) เป็นผู้ริเริ่มความคิดและพัฒนาแผนการดำเนินงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศแรกในอาเซียน 

ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้ ใช้ยืนยันว่า สถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุม อาคารแสดงสินค้า โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการและเอกชนนั้น ๆ มีมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล ทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการหาสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน


ความสำเร็จของการจัดงาน ต้องอาศัยหลาย ๆ องค์ประกอบร่วมกันสร้างสรรค์และนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าประทับใจ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดงานนั่นก็คือ ‘สถานที่’ โดยหากไมเซอร์สามารถปรับสถานที่จัดงานให้เป็น ‘สถานที่จัดงานอัจฉริยะ’ ที่ ‘ได้มาตรฐานระดับสากล’ ก็จะสามารถยกระดับงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคำนึงถึง ‘ความปลอดภัย’ ภายในงาน การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม มีการบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคำนึงถึง ‘ความยั่งยืน’ เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ทั้งยังสามารถพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของโลกได้ ก็จะสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน และบรรลุเป้าหมายของการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดรายงาน TVMS ฉบับล่าสุดได้ที่ 

Recently Blog

Smart Venue…
The Next Solution for MICE
ยกระดับงานอีเวนต์ยุคดิจิทัล
ด้วยสถานที่จัดงานอัจฉริยะ

MICE Intelligence Team

Smart Venue นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและน่าดึงดูดใจให้แก่ผู้ร่วมงาน และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้จัดงานต้องคำนึงถึง

แนวคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชน
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
กับยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์

MICE Intelligence Team

“โครงการธนบุรีมีคลอง” คือ โครงการออกแบบพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในพื้นที่เขตธนบุรี ออกแบบโดยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มโมเดลเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่คลองธนบุรี

Social Innovation นวัตกรรม
ทางสังคม กับบทบาทที่กำลัง
มีอิทธิพลมากขึ้น
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในยุคดิจิทัล

MICE Intelligence Team

นวัตกรรมสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพิ่มทางเลือกให้แก่กลุ่มลูกค้าไมซ์