ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนา หลาย ๆ เมืองทั่วโลกกำลังปรับปรุงและเดินหน้าพัฒนาอย่างเต็มตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ 
(รูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีการแก้ปัญหาให้เกิดความสะดวกสบาย โดยใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด) สำหรับเมืองที่มีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบนี้ Smart Mobility หรือ การสัญจรอัจฉริยะ คือส่วนหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญ ถือเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาเมือง มีส่วนในการบริหารจัดการคนจำนวนมหาศาล  ทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้จัดงาน พร้อมช่วยให้งานมีศักยภาพมากขึ้น


Smart Mobility มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ในเรื่องของการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้แสดงสินค้าในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงาน สร้างความหลากหลายด้วยตัวเลือกต่าง ๆ ในการเดินทางมาร่วมงาน มีวิธีหลากหลายที่เหมาะสมกับแต่ละคน เช่น บริการแบ่งปันรถใช้ (Carsharing) รถสาธารณะ การแก้ปัญหาที่จอดรถ หรือบริการขนส่งอุปกรณ์จัดแสดงผ่านแอปพลิเคชัน

เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการสัญจรอัจฉริยะจะช่วยให้การดำเนินงานของไมเซอร์มีคุณภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยประหยัดเวลา การสร้างความสะดวกสบายด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น สถานีรถไฟอัจฉริยะ ตั๋วรถสาธารณะอัจฉริยะ รถบัสอัจฉริยะ รถยนต์ไร้คนขับ ที่สามารถแก้ปัญหาคนแออัด สร้างความสะดวกสบาย และถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีส่วนในการส่งเสริมการจัดงาน ด้วยระบบการจัดการ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเดินทางมางานด้วยรถส่วนตัว หรือสาธารณะ โดยสามารถนำมาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนางานต่อไปได้ในอนาคต

เกิดการเชื่อมโยงของระบบคมนาคม ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางไมซ์ ด้วยการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของระบบขนส่งเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเชื่อมต่อสนามบินกับศูนย์การประชุมก็มีส่วนในการช่วยเร่งอัตราการขยายตัวของธุรกิจไมซ์


โอลิมปิก 2020 หรือ โตเกียวเกมส์ มีแผนที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสนามกีฬาสำหรับผู้เข้าชมงาน คาดการณ์ว่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันปกติประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

โดรนแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารทางอากาศไร้คนขับที่ประเทศจีน เป็นเทคโนโลยีเพื่อลดปัญหาการจราจรภาคพื้นดิน โดยได้มีการทดลองบินทั้งใน จีน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ การ์ตา และสหรัฐอาหรับเอมิเรต ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และพิเศษให้กับนักเดินทางไมซ์เป็นอย่างมาก

รถบัสไร้คนขับบนเกาะเซนโตซา ที่สิงคโปร์ มีการทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยจะวิ่งในเส้นทางยาว  5.7 กิโลเมตร บนเกาะเซนโตซา (Sentosa) สามารถจองที่นั่งผ่านแอปพลิเคชัน Ride Now Sentosa หรือตู้คีออส ซึ่งตอบโจทย์นักเดินทางไมซ์ที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้เป็นอย่างดี

ระบบตั๋วร่วม BTS & MRT ที่ประเทศไทยเรา เกิดการเชื่อมโยงในระบบการคมนาคม โดยมีการประกาศเตรียมใช้บัตรโดยสารร่วมควบเหลือเพียงบัตรเดียว ระหว่างขนส่ง BTS และ MRT ซึ่งเป็นแผนที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลาคม 2563 นี้ และในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกรูปแบบ ทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือโดยสาร ทางด่วน มอเตอร์เวย์ ซึ่งกำลังพัฒนาต่อยอดเป็นลำดับต่อไป

แอปพลิเคชัน AOT ผู้ช่วยใหม่ของคนชอบบิน มีการรวบรวมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน รวมถึงเที่ยวบิน แผนที่อัจฉริยะ สภาพการจราจร เส้นทาง และบริการ   ต่าง ๆ ในเมืองนั้น ๆ


Smart Mobility เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองที่ส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน และจะมีบทบาทกับเราในอนาคต ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แน่นอนว่าหากสามารถนำแนวทางการพัฒนานี้มาใช้ภายในเมือง ชีวิตจะสะดวกสบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบขนส่งที่มีตัวเลือกการใช้บริการที่หลากหลาย ช่วยวางแผนการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาน้อยที่สุด ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งง่ายยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพอีกด้วย

ดีต่อโลก ช่วยส่งเสริมเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบพลังงานทดแทนในการเดินทาง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้สามารถลดปัญหามลภาวะได้อย่างยั่งยืน

โอกาสเกิดธุรกิจมากมาย ทั้งธุรกิจแบ่งปันการใช้รถทั่วโลก (Car Sharing) ธุรกิจบริหารจัดการที่จอดรถ ธุรกิจจัดหาพาหนะ แท็กซี่ปลอดมลพิษ

เกื้อกูลต่อธุรกิจไมซ์ ไม่ว่าจะเป็น อำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าถึงงานอย่างสะดวกสบาย พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ส่งเสริมธุรกิจการขนส่งอุปกรณ์การจัดแสดงงาน พร้อมทั้งยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องระบบจัดการที่จอดรถภายในงาน


Smart Mobility นับเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับเมืองยุคดิจิทัลให้กลายเป็น Smart City ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมือง เป็นแนวทางสำคัญที่สามารถสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับนักเดินทางไมซ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งผลดีต่อระบบสิ่งแวดล้อม ให้เมืองมีความน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสะดวกสบายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถผลักดันธุรกิจไมซ์ให้เติบโต อันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

Recently Blog

Smart Venue…
The Next Solution for MICE
ยกระดับงานอีเวนต์ยุคดิจิทัล
ด้วยสถานที่จัดงานอัจฉริยะ

MICE Intelligence Team

Smart Venue นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและน่าดึงดูดใจให้แก่ผู้ร่วมงาน และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้จัดงานต้องคำนึงถึง

แนวคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชน
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
กับยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์

MICE Intelligence Team

“โครงการธนบุรีมีคลอง” คือ โครงการออกแบบพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในพื้นที่เขตธนบุรี ออกแบบโดยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มโมเดลเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่คลองธนบุรี

Social Innovation นวัตกรรม
ทางสังคม กับบทบาทที่กำลัง
มีอิทธิพลมากขึ้น
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในยุคดิจิทัล

MICE Intelligence Team

นวัตกรรมสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพิ่มทางเลือกให้แก่กลุ่มลูกค้าไมซ์