เมื่อโลกก้าวสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้  “หุ่นยนต์” กลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการทำงาน “แทนที่มนุษย์” หลาย ๆ โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมีการนำเอาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมา ใช้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอุตสาหกรรมไมซ์ก็เช่นกัน ตัวอย่างเช่น โรงแรมในเครือ ‘แมริออท’   มีการนำหุ่นยนต์มาใช้กับภาคบริการ โดยนำหุ่นยนต์บริการ (ROBOTS-AS-A-SERVICE) ที่ชื่อ Mario เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานหน้าบ้าน  เช่น  ใช้เป็นพนักงานต้อนรับ    รับออเดอร์ตามห้องอาหาร การแนะนำเมนูอาหาร เสิร์ฟอาหาร และการรับเช็คอิน - เช็คเอาท์ได้หลากหลายภาษา นอกจานั้น อีกหนึ่งโรงแรมตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีและหุ่นยนต์มาใช้ นั่นก็คือ โรงแรมเฮนนะ ในเมืองนางาซากิของญี่ปุ่นที่มีการนำหุ่นยนต์จิ๋วเข้าไปไว้ในห้องพักเพื่อคอยบริการแขก รวมถึงระบบจดจำใบหน้าเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าออกห้องพักได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจเลย หรือตัวอย่างล่าสุด ที่ประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ COVID ที่มีการใช้หุ่นยนต์มาเป็นตัวช่วยในการจัดส่งอาหารและยาให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ รวมถึงใช้ในการตรวจหาผู้ติดเชื้ออีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นที่ยืนยันว่า หุ่นยนต์กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทกับทุกภาคส่วนในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมทั้งในไทยและทั่วโลก ธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัว และถือเป็นโอกาสอันดีในการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมองค์กรในด้านต่าง ๆ รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโลกแห่งยุคดิจิทัล

จากข้อมูลสถิติของ International Federation of Robotics ระบุว่า ในปี 2559 ยอดขายหุ่นยนต์บริการทั่วโลกอยู่ที่ 59,706 ยูนิต ถัดมาในปี 2560 ความต้องการมีเพิ่มมากขึ้นถึง +17% ด้วยยอดขายที่ 79,000 ยูนิต และคาดการณ์ว่า ยอดขายของเจ้าหุ่นยนต์บริการนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2561, 2562 และปี 2563  มีมากถึง 25% ขณะที่ สมาคมหุ่นยนต์ญี่ปุ่น (Japan Robot Association) คาดการณ์ว่า ในปี 2568 ตลาดหุ่นยนต์ทุกประเภทจะมีมูลค่ารวมกัน 6.64 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมมูลค่าของหุ่นยนต์บริการที่จะอยู่ประมาณ 5 หมื่นล้านเหรียญ คิดเป็นกว่า 75% ของทั้งหมด

นอกจากนี้ World Robotics พบว่า ในปี 2557 ประเทศไทย นำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุด เป็นอันดับ 8 ของโลก โดย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงานสถิติเพิ่มเติมว่า ในช่วงปี 2557-2561 ประเทศไทยมีการนำเข้าเครื่องจักรและหุ่นยนต์มากถึง  3.3 ล้านล้านบาท โดยนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

ภาคเกษตร และภาคบริการ ตามลำดับ

ข้อมูลจาก ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ระบุผลสำรวจเดือนเมษายน 2563 ไทยนำเข้าหุ่นยนต์จากจีนมากที่สุด คิดเป็น 37.18% ของการนำเข้าหุ่นยนต์ทั้งหมด รองลงมาเป็นญี่ปุ่น 29.83% และเกาหลีใต้ 8.96% ด้านการส่งออก ไทยส่งออกหุ่นยนต์มูลค่ารวม 46.02 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 521.40% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 และเพิ่มขึ้น 241.79% จากเดือนเดียวกันนี้เมื่อปี 2562 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 46.02 ล้านบาท หุ่นยนต์ที่ส่งออกจากไทยส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ รวมถึง ไทยยังส่งออกชิ้นส่วนประกอบหุ่นยนต์ จำพวก มอเตอร์ ไฮดรอลิก ตัวแขนหรือข้อต่อในการเคลื่อนไหว และเครื่องจักรอีกด้วย โดยส่งออกไปยัง 4 ประเทศหลักๆ ได้แก่ จีน อินเดีย  อินโดนีเชีย  และญี่ปุ่น ตามลำดับ


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้แรงงานมนุษย์ในบางแง่มุม ทั้งในเรื่องของความรวดเร็วและความแม่นยำ โดยมีการคาดคะเนว่า งานธุรการและการบริหารงานทั่วไปกำลังจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์อย่างรวดเร็ว กองทัพหุ่นยนต์จะมาแทรกแซงในทุกอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นภัยคุกคาม ‘การจ้างแรงงานคน’ เกิดเป็นความกังวลทั่วโลกที่ว่า หรือนี่จะส่งผลให้เกิดสภาวะคนตกงาน หรือไม่?

รายงานวิจัย ‘หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม : กระแสใหม่ที่แรงงานต้องกังวลจริงหรือ?’ ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีการนําหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมานาน 5-10 ปีแล้ว โดยมีการนำมาใช้เพื่อช่วยปัญหาขาดแคลนแรงงาน และในปี 2559 ประเทศไทยมีการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนประมาณ 50% ในอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรสูง โดยข้อดีของการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนก็คือ สามารถประหยัดต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงาน ช่วยแบ่งเบางานที่มีแบบแผนแน่นอน รวมถึงงานที่ทําซ้ำ งานที่เสี่ยงอันตราย หรืองานที่นอกเหนือจากที่มนุษย์จะทําได้ แต่มีข้อเสียก็คือ ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่

คาดฝัน หรือทำงานนอกเหนือคําสั่งได้ ดังนั้นจึงยังต้องมีแรงงานมนุษย์เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบการทำงานของหุ่นยนต์เหล่านี้ควบคู่กันไปด้วย


ในยุคที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในหลากหลายธุรกิจ ผู้จัดกิจกรรมไมซ์เอง ก็นำเอาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี ‘แชตบอต’ (Chatbot) ในการสื่อสารตอบโต้กับลูกค้า การใช้หุ่นยนต์ระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) หรือ ระบบเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน (RFID Tracking) ในการสแกนและเก็บข้อมูลใบหน้าของลูกค้าให้กลายเป็นตั๋วผ่านเข้างานอีเวนต์ หรือการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง ‘Virtual Reality (VR)’ หรือโลกเสมือนจริง และ ‘Augmented Reality (AR)’ หรือเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือน เข้ามาสร้างสีสันให้งาน  อีเวนต์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในงาน ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจสุดพิเศษ

ไม่เพียงแต่หุ่นยนต์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลก ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมไมซ์ ก็ถือเป็นกลไกสำคัญที่เข้ามามีบทบาทและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เช่นกัน ผ่านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เปิดเวทีให้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พบปะคู่ค้าที่มีศักยภาพ 

รวมไปถึงการเป็นตัวกลางในการอัปเดตความเคลื่อนไหวและเทรนด์ใหม่ของวงการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยจะเห็นได้ว่า ทั้งผู้จัดและผู้ใช้บริการของ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่างมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจร่วมกัน

จะเห็นได้ว่า หุ่นยนต์และระบบปฏิบัติการอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ที่ดี และสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานในธุรกิจไมซ์และธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก สำหรับไมเซอร์เองถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสุดล้ำนี้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมธุรกิจ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก อันเกิดจากความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านผู้ผลิตหุ่นยนต์ ผู้คิดค้นเทคโนโลยี 

รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์

Recently Blog

Personalization in MICE
จัดงานไมซ์สไตล์ Personalization
ทำอย่างไร…

MICE Intelligence Team

สำหรับงานไมซ์ในยุคนี้ การให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน และทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าเป็นงานเพื่อเขาจริง ๆ เป็นสิ่งสำคัญ ไมเซอร์จำเป็นต้องจัดงานในลักษณะที่หลากหลาย เปิดกว้าง มีทางเลือกต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงาน

Beyond Experiences
รู้จัก Personalization…
เทรนด์การตลาดแนวใหม่
เพื่อจับใจกลุ่มเป้าหมาย

MICE Intelligence Team

Personalization นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับยุคนี้ เพราะเป็นรูปแบบการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และโดนใจผู้บริโภคในแต่ละคน เสริมสร้างความประทับใจทั้งลูกค้าเดิมและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ไปพร้อมๆ กัน

Recap MICE Intelligence Talk #4
ไมซ์ทั่วไทย: ปลุกตลาดในประเทศ
ด้วยประสบการณ์พิเศษ
และความคิดสร้างสรรค์ (Part 2)

MICE Intelligence Team

Recap MICE Intelligence Talk #4 (Part 2) ติดตามกันต่อกับประเด็นทอล์กอัดแน่นในหัวข้อ ไมซ์ทั่วไทย: ปลุกตลาดในประเทศด้วยประสบการณ์พิเศษและความคิดสร้างสรรค์