ผ่านพ้นไปแล้วกับซีรีส์เว็บบินาร์ครั้งที่ 4 จาก TCEB โดย MICE Intelligence Center กับหัวข้อ “ไมซ์ทั่วไทย: ปลุกตลาดในประเทศด้วยประสบการณ์พิเศษและความคิดสร้างสรรค์” ครั้งนี้อัดแน่นด้วยหัวข้อที่น่าสนใจและวิทยากรมากมายที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์สำหรับไมซ์ไทยให้ทุกคนได้รับชมผ่าน Live Streaming เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา 


ก่อนที่จะไปพบกับการเสวนา คุณต้น ศุภวรรณ ตีระรัตน์รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม - TCEB ได้ขึ้นมากล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ในช่วงที่ผ่านมาจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ห่วงโซ่อุปทานทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว แม้สัดส่วนผู้ร่วมงานไมซ์จะลดลงไปถึงประมาณ 35% และสัดส่วนรายได้จากงานไมซ์จะลดลงไปถึงประมาณ 40% แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาส นั่นคือการปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่ตลาดในประเทศ (Domestic MICE) ปรับงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย การดูแลสุขอนามัย ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่จะช่วยให้งานประสบความสำเร็จ ซึ่งจะได้รับฟังต่อไปในช่วงเสวนานี้


Destination Marketing - การทำการตลาดสำหรับจุดหมายปลายทาง
คุณพัตเตอร์ พัฒนชัย สิงหะวาระผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันตกและภาคใต้ - TCEB ร่วมพูดคุยผ่านระบบออนไลน์กับ ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสงขลา (SCEB) และ คุณโก้ ภูมิกิตติ์ รักแต่งามนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ถึงการเตรียมความพร้อมจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการทำการตลาดสำหรับงานไมซ์

สงขลา เมืองไมซ์และ SCEB
- สงขลาเล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ ทั้งในฐานะหนึ่งใน Hub การค้าชายแดนภาคใต้ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ มีศูนย์ประชุมและสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก TCEB โรงแรมกว่า 300 แห่งและห้องพักกว่า 20,000 ห้อง ด้วย Facility ที่พร้อมรองรับการจัดงานไมซ์ จึงริเริ่มผลักดันให้สงขลากลายเป็นเมืองไมซ์ (MICE City) เพื่อขยายความสามารถในการรองรับโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคต

- เริ่มผลักดันมาตั้งแต่ ปี 2554 ร่วมกับทาง TCEB จนกระทั่งตั้งคณะทำงานในปี 2561 ด้วยพันธกิจ DMO (Domestic MICE Organisation) ทำเวิร์กชอป Design Thinking และร่วมกันพัฒนาแผนการผลักดัน จนในที่สุดสงขลาก็ได้รับการรรับรองเป็นเมืองไมซ์ในช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา และกลายเป็นเมืองไมซ์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย

- สงขลาเพิ่งเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา หรือ SCEB (Songkhla Convention & Exhibition Bureau) พร้อมยกระดับสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางรองรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ ด้วยศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดงานครบวงจร รวมถึงส่งเสริมงานไมซ์ที่มีอยู่เดิมให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน

- ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำความความเข้าใจร่วมกันถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงานไมซ์และโอกาสในอนาคตที่กำลังจะเข้ามา
 
ภูเก็ต มองมุมใหม่ในจุดหมายปลายทางเดิม
- ภูเก็ต หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกรู้จัก ในปี 2562 นักท่องเที่ยวมาที่ภูเก็ตถึง 14 ล้านคน เป็นชาวไทย 4 ล้านคน เป็นชาวต่างประเทศ 10 ล้านคน Destination Marketing ที่โดดเด่นที่สุดของของภูเก็ตคือ การพักผ่อนหย่อนใจ (Leisure) มาเที่ยวกันในช่วงวันหยุดทั้งหลาย และในแต่ละจุดหมายปลายทางก็ทำ Personalisation ลูกค้าด้วยบริการต่าง ๆ ให้รู้สึกพิเศษเมื่อมาเยือนอยู่แล้ว

- ภูเก็ตสนใจจะเปิดตลาดไมซ์โดยการดึงงานไมซ์เข้ามา แต่เนื่องจากตัวพื้นที่ไม่มีศูนย์ประชุมและสถานที่จัดงาน จึงเปลี่ยนมุมเป็นเน้นด้าน Event-based Marketing แทน ทำให้มาภูเก็ตไม่ได้มาแค่พักผ่อน แต่สามารถมาทำธุระและธุรกิจ (Serious Business) ได้ในคราวเดียวกัน

- ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ภูเก็ตมีแคมเปญ “Discovery Endless Phuket” หรือที่เรียกกันคุ้นปากว่า “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ขยายภาพจุดหมายปลายทางที่ไม่ได้มีแค่ทะเล หายทราย สายลม แสงแดด แต่ยังมีแง่มุมอื่นให้ค้นหา ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารที่หล่อหลอมจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ด้านกีฬาด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีทั้งเขาและทะเลทำให้มีกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายรวมไปถึงและอีเวนท์ด้านกีฬาเอ็กซ์ตรีม และด้าน CSR โดยเฉพาะทางทะเล เช่น มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว หรือกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล เป็นต้น

- พอต้องประสบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าในประเทศมาได้ นับว่าเป็นความโชคดีที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างร่วมมือกันเพื่อหาทางออก ร่วมกันวางกลยุทธ์ที่เรียกว่า GEMMS (Gastronomy, Education, Marina, Medical and Wellness) ผลักดันงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเข้าไปร่วมกับงานไมซ์เพื่อกระตุ้นการเดินทางมาเยือนภูเก็ต และสิ่งสำคัญคือ ความพยายามในการปรับภาพจำใหม่ จากที่ภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่ดูราคาแพงเกินไปสำหรับคนไทยให้ดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งกำลังวางแนวทางการปรับตัวกันอยู่ และหวังว่าจะช่วยทำให้คนไทยเลือกเดินทางมายังภูเก็ตมากขึ้น


Localisation - การใช้องค์ประกอบท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดงานที่ไม่เหมือนใคร
คุณปุ้ย จุฑา ธาราไชยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ - TCEB ร่วมพูดคุยกับ คุณแซนดี้ พัชรพรรณ เปี่ยมสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายไมซ์ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด ถึงแง่มุมการใช้องค์ประกอบท้องถิ่นมาช่วยเสริมการจัดงานไมซ์ให้น่าสนใจ
 
Localisation อย่างไรในสถานการณ์หลังโควิด-19
- การใช้องค์ประกอบท้องถิ่น (Localisation) เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความน่าสนใจให้กับจุดหมายปลายทางและงานไมซ์อยู่แล้ว ประกอบกับจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ประกอบชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและงานไมซ์ยิ่งต้องหันมาปรับกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนออกเดินทางภายในประเทศ

- โจทย์สำคัญสำหรับการจัดงานในประเทศ คือ คนไทยมักคิดว่าตัวเองรู้จักเมืองไทยดีอยู่แล้ว ดังนั้นการแก้ปัญหาโจทย์นี้คือ การหาของดีที่ซ่อนอยู่ (Hidden Gem) นำมาเจียระไนผ่านงานไมซ์ด้วยกลวิธีเล่าเรื่อง (Storytelling) ให้น่าสนใจและทำให้เชิญชวนผู้คนเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้น ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอยู่แล้ว ต้องหาให้เจอก่อนว่าคืออะไร ถึงจะนำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าได้

- สิ่งสำคัญคือ นักเดินทางไม่ว่าจะชาวไทยหรือชาวต่างประเทศต่างก็คาดหวังกับประสบการณ์เฉพาะที่หาได้แต่ที่จุดหมายปลายทางนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน การบริการ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงาน

- อย่าลืมพิจารณาถึงความสามารถในการใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะชวนเขามาที่จุดหมายปลายทางหรืองานของเรา เช่น กลุ่มลูกค้าคนไทยที่มีกำลังจ่ายเพื่อเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศแต่ในช่วงนี้ยังเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ เราสามารถทำแพ็กเกจที่พรีเมียมรองรับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ สร้างประสบการณ์ที่กลุ่มลูกค้าพึงพอใจที่จะจ่าย ในราคาที่สมเหตุสมผล ยิ่งประกอบกับเรื่องเล่าที่มีความหมาย มูลค่าของสินค้าและบริการนี้ก็พูดได้เต็มปากว่ามีคุณภาพสมราคา
 
เรื่องของท้องถิ่นก็ต้องเริ่มต้นกับท้องถิ่น
- การใช้องค์ประกอบท้องถิ่นย่อมต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นอยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งแรกที่ควรทำคือ ทำความเข้าใจกับชุมชนท้องถิ่นก่อนว่าเราในฐานะผู้จัดงานหรือผู้จัดการด้านการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางนี้กำลังจะทำอะไร  งานไมซ์คืออะไร ทำทำไม ใครได้ประโยชน์บ้าง เพราะถ้าเราขาดการประสานความร่วมมือกับชุมชน การจัดงานก็จะไม่ยั่งยืน 

- เราจะเข้าใจชุมชนท้องถิ่นได้ก็ต้องลงไปสำรวจ พูดคุย ศึกษาความเป็นไปได้ในการรองรับงานไมซ์ และเข้าใจเรื่องราวท้องถิ่นเขาอย่างเคารพ อะไรที่หยิบมาเล่าได้ และเล่าแบบไหน อะไรที่ไม่ควร ปรับความเข้าใจให้ตรงกันทุกฝ่ายว่าเรากำลังมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าไมซ์

- การใช้องค์ประกอบท้องถิ่นไม่จำเป็นที่ลูกค้าจะต้องมาหาชุมชนอย่างเดียว ชุมชนก็สามารถไปหาลูกค้าได้เช่นกัน อย่างเช่น “โลเคิลอร่อย” พาเชฟชุมชนไปทำอาหารให้ลูกค้าทานถึงที่ เรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ แค่นี้ก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว้าวได้แล้ว หรือการประสานความร่วมมือกันในจุดหมายปลายทางต่าง ๆ สร้างเส้นทางทริปที่ลูกค้าสามารถแวะพักแวะชม มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก มีของอร่อยของชุมชนให้กิน ร่วมกันทำให้กลายเป็นทริป รวมกันเป็นแพ็กเกจก็ช่วยเพิ่มมูลค่าได้อีก

- ตราบใดที่ผู้คนยังคงโหยหาของที่ยังไม่เคยกิน สถานที่ที่ยังไม่เคยไป หรือเรื่องราวที่ยังไม่เคยได้ยิน เทรนด์ Localisation ก็จะยังคงอยู่ นี่คือเสน่ห์ของการใช้องค์ประกอบท้องถิ่นที่จะพาเราไปสัมผัสกับอัตลักษณ์ชุมชน สร้างประสบการณ์เฉพาะที่มีมูลค่า จากนั้นถ้ากิจการเติบโตขึ้น ก็ค่อยขยายไปสู่การพัฒนางานและชุมชนในลำดับต่อไป 


ติดตาม Recap - MICE Intelligence Talk #4 ไมซ์ทั่วไทย: ปลุกตลาดในประเทศด้วยประสบการณ์พิเศษและความคิดสร้างสรรค์ Part 2 ได้ในสัปดาห์หน้า กับหัวข้อที่น่าสนใจอีก 2 หัวข้อ ได้แก่
- Festival Economy - การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจัดงานเทศกาล
- งานแสดงสินค้าในประเทศ - โอกาสและความสำเร็จในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย
 
และติดตามข่าวสารข้อมูลข่าวสารและเทรนด์ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงกิจกรรมดี ๆ ที่ MICE Intelligence Team ได้รวบรวมมาไว้ให้แล้วที่
Website: 
intelligence.businesseventsthailand.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/tcebintelligence

Recently Blog

Personalization in MICE
จัดงานไมซ์สไตล์ Personalization
ทำอย่างไร…

MICE Intelligence Team

สำหรับงานไมซ์ในยุคนี้ การให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน และทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าเป็นงานเพื่อเขาจริง ๆ เป็นสิ่งสำคัญ ไมเซอร์จำเป็นต้องจัดงานในลักษณะที่หลากหลาย เปิดกว้าง มีทางเลือกต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงาน

Beyond Experiences
รู้จัก Personalization…
เทรนด์การตลาดแนวใหม่
เพื่อจับใจกลุ่มเป้าหมาย

MICE Intelligence Team

Personalization นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับยุคนี้ เพราะเป็นรูปแบบการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และโดนใจผู้บริโภคในแต่ละคน เสริมสร้างความประทับใจทั้งลูกค้าเดิมและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ไปพร้อมๆ กัน

Recap MICE Intelligence Talk #4
ไมซ์ทั่วไทย: ปลุกตลาดในประเทศ
ด้วยประสบการณ์พิเศษ
และความคิดสร้างสรรค์ (Part 2)

MICE Intelligence Team

Recap MICE Intelligence Talk #4 (Part 2) ติดตามกันต่อกับประเด็นทอล์กอัดแน่นในหัวข้อ ไมซ์ทั่วไทย: ปลุกตลาดในประเทศด้วยประสบการณ์พิเศษและความคิดสร้างสรรค์