O2O: Offline to Online ตัวช่วย Exhibition และ Festival รับมือ
New Normal หลังวิกฤตโควิด-19

Author : MICE Intelligence Team
Views 386 | 11 May 2020

O2O (Offline to Online) Platform หรือธุรกิจแบบผสมผสานระหว่าง “ออฟไลน์" กับ “ออนไลน์”


ที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ซึ่งสามารถนำเสนอบริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ 

แอปพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่น ๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงยังสามารถให้บริการอย่างเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์ได้ด้วย เช่น การใช้ออฟไลน์เป็นสถานที่จัดแสดงสินค้าหรือบริการในสถานที่จริง ร่วมกับการใช้ออนไลน์ถ่ายทอดคอนเทนต์ภายในงาน เช่น ไลฟ์สตรีมมิ่ง กิจกรรม โดยลูกค้ายังสามารถรับบริการหรือซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ทำให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน สร้างความน่าเชื่อถือ และต่อยอดเครือข่ายลูกค้าได้อย่างรวดเร็วธุรกิจ E-Commerce นำโมเดล O2O ปรับกลยุทธ์การขาย

รูปแบบหรือแนวคิดแบบ O2O เป็นที่นิยมมานานแล้วในวงการ E-Commerce ซึ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon หรือ Taobao ของ Alibaba ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อของผ่านแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น แล้วรับสินค้าที่จุดรับของหรือบริการส่งถึงที่พัก รวมถึงการจัดทำ  E-Catalogue ให้ลูกค้าได้เลือกสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับการวางจำหน่ายในหน้าร้านจริง ๆอย่าง 7-11 งานแสดงสินค้าและเทศกาลก็สามารถนำโมเดลธุรกิจแบบ O2O มาปรับใช้ในการจัดงานสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อรับมือสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถจัดงานแบบ On site ได้เช่นกัน


O2O ในงานแสดงสินค้าและเทศกาล ให้ลูกค้าเข้าถึงงานได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

O2O ในงานแสดงสินค้าและเทศกาล คือการสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จากทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น มีนิทรรศการจริง ณ สถานที่จัดงานซึ่งผู้ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมงานได้ ก็ยังสามารถเลือกชมสินค้าและบริการ สั่งซื้อ รวมถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน

ปี 2019 “ลาซาด้า” เปิดตัวงาน Lazada Woman’s Festival สร้างประสบการณ์ช็อปปิ้งรูปแบบใหม่ ที่ใช้กลยุทธ์ O2O และ Shoppertainment ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของแบรนด์ ภายในงานมีแฟชั่นโชว์ให้ผู้เข้าชมงานได้รับชมและถ่ายทอดแฟชั่นโชว์นี้ผ่านไลฟ์สตรีม ให้คนที่ไม่ได้อยู่ในงานรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ และลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าที่เห็นในแฟชั่นโชว์บนแอปของลาซาด้าได้ทันที การจัดงานที่ผสมผสานให้ลูกค้าเข้าถึงงานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์สร้างความน่าสนใจ ช่วยเพิ่มยอดขาย และเพิ่ม Engagement ของผู้เข้างานได้จากทั้งสองช่องทาง

เมื่อใช้กลยุทธ์ O2O กับงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ส่วนใหญ่ผู้จัดงานนิยมใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นตัวช่วยหลัก เพราะลูกค้าจะได้เห็นสินค้าเสมือนอยู่ในงานจริง ๆ นอกจากนี้ ผู้จัดงานอาจใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ จัดแสดงสินค้าหรือบริการและเพิ่มช่องทางให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าถึงสินค้าหรือบริการนั้น เช่น Art Basel ในฮ่องกงที่มี Online Viewing Room เป็นแกลเลอรี่เสมือนจริงรับชมผ่านระบบออนไลน์ ผู้ซื้อบัตรเข้าชมแกเลอรี่สามารถเลือกซื้องานศิลปะที่สนใจได้ผ่านเว็บไซต์ของงาน (อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดงานออนไลน์เพิ่มเติมได้ ที่นี่)

ในส่วนของงานเทศกาล O2O เป็นโมเดลที่สามารถนำไปใช้กับการซื้อขายภายในงานได้ เช่น Virtual Design Festival งานเทศกาลดีไซน์เสมือนจริงที่จัดโดย Deezn นิตยสารเกี่ยวกับงานออกแบบและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดรายหนึ่งของอังกฤษมีแพลตฟอร์มชื่อ VDF Products Fair สำหรับให้ผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าที่จัดแสดงในงานออนไลน์ช่วงเทศกาลของ VDF

โมเดล O2O ถือเป็นตัวช่วยให้ผู้จัดงานนิทรรศการและเทศกาลยังคงจัดต่อไปได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงยังสามารถจัดแสดงสินค้าได้ในเวลาเดียวกันด้วย โดยผู้จัดสามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยให้ลูกค้าเลือกชมสินค้าและบริการได้เหมือนมาเดินงานนิทรรศการหรือเทศกาลจริง ๆ


TCEB สนับสนุนแพลตฟอร์ม O2O เพื่องานแสดงสินค้าและเทศกาล

O2O เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Virtual Meeting Space (VMS) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดงาน รวมถึงเพิ่มทักษะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ผู้ประกอบการไมซ์ในภาวะวิกฤตโควิด-19

ผู้ประกอบการที่สนใจ O2O สสปน. จะช่วยจัดหาแพลตฟอร์มออนไลน์ ถ่ายทอดงานผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง ทั้งจากสตูดิโอหรือสถานจัดงาน ครอบคลุมถึงการช่วยจัดลำดับ การผลิต ควบคุม และดูแลระบบระหว่างถ่ายทอดสด รวมถึงจัดเตรียมผู้ประสานงานทางเทคนิคทุกขั้นตอน ผู้ร่วมแสดงสินค้า (Exhibitors) สามารถนำเสนอกิจกรรมและสินค้าบริการต่าง ๆ และมีระบบชำระเงินออนไลน์เพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจได้อีกด้วย

O2O จะกลายเป็นทางเลือกใหม่ของการจัดงานแสดงสินค้าและเทศกาลที่ช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์ดำเนินต่อไปได้ และยังสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าและผู้ประกอบการ ในอนาคตที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว เทศกาลหรือนิทรรศการรูปแบบ O2O อาจมีให้เห็นบ่อยขึ้นและกลายเป็น  New Normal ของวงการก็เป็นได้

*ทั้งนี้ การพิจารณาสนับสนุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สสปน.

แหล่งข้อมูล:

- สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2563). ทีเส็บเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์สู้โควิด-19.เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563, จาก https://www.businesseventsthailand.com/th/press-media/news-press-release/detail/1002-tceb-launches-virtual-meeting-space-supporting-mice-entrepreneurs-to-keep-business-alive


- อาร์ม ตั้งนิรันดร. (2560). เมื่อ E-Commerce กลายเป็นอดีต และ O2O คืออนาคต.เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563, จาก
https://www.the101.world/online-to-offline

MICE Intelligence Team. (2563). เจาะลึกวิธีการจัดงานไมซ์ในโลกออนไลน์ ในช่วงการระบาดของโควิด-19.เข้าถึงเมื่อวันที่
22 เมษายน 2563, จาก https://intelligence.businesseventsthailand.com/th/blog/exclusive-online

Smart SME. (2561). ยุคสมัยนี้ต้องทำการตลาดรอบด้านแบบ O2O เท่านั้น.เข้าถึงเมื่อวันที่22 เมษายน 2563, จาก 
https://www.smartsme.co.th/content/9716

Techsauce Team. (2561). Lazada เปิดตัวงาน Women’s Festival ดึงนวัตกรรม Magic
Mirror ช้อปโดยไม่ต้องลองสินค้า
.เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563, จาก https://techsauce.co/news/lazada-womens-festival

VDF. (2563). VDF Products Fair.เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563, จาก https://www.dezeen.com/vdf/products-fair/

Rating :