ไมซ์ทั่วไทย: กระตุ้นเศรษฐกิจไทย
ด้วยไมซ์ในประเทศ

Author : MICE Intelligence Team
Views 1521 | 30 Jun 2020

งานไมซ์ภายในประเทศ คือกลุ่มงานแรกที่จะกลับมาเดินหน้าในยุค Post COVID-19 นี่คือช่วงเวลาที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการไมซ์ และชุมชน ต้องร่วมมือกันยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางยุค New Normal ให้มากที่สุด MICE Intelligence Team มีโอกาสสัมภาษณ์คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ   มาอัปเดตกันว่าภาครัฐมีนโยบายฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์อย่างไร และผู้ประกอบการไมซ์ในแต่ละภูมิภาคจะเริ่มปรับตัวกับโอกาสนี้อย่างไร 

ในระยะฟื้นฟู ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างไรบ้าง?

“ประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” คือโครงการไฮไลท์ของแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะเริ่มเดินหน้าในเดือนกรกฎาคมนี้  จุดประสงค์หลักคือการกระตุ้นธุรกิจไมซ์และสร้างรายได้ในพื้นที่ให้เร็วที่สุด โดยเน้นที่กลุ่มจัดประชุมองค์กรและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศก่อน เพราะกลุ่มนี้ตัดสินใจจัดงานได้เร็วและน่าจะเริ่มเคลื่อนไหวก่อน โครงการจะสนับสนุน 2 รูปแบบคือ ให้การสนับสนุนกับสถานที่จัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ในแต่ละภูมิภาค และให้การสนับสนุนกับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการจัดงานไมซ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม กระตุ้นให้เกิดงานประชุมองค์กร สัมมนา หรือท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ  งานไมซ์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้จัดงานแต่ในห้องประชุมแต่จะขยายไปสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่  

จุดหมายปลายทาง และธุรกิจไมซ์ในแต่ละภูมิภาคมีความโดดเด่นอย่างไรบ้าง?

ภูมิภาคของไทยมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ภาคกลางมีความพร้อมในทุกกลุ่มงานทั้ง M I C E มีบุคลากรและสถานที่จัดงานที่พร้อมรองรับงานไมซ์ ภาคเหนือโดดเด่นและมีชื่อเสียงด้านวิถีชีวิตล้านนา รวมถึงธุรกิจด้านสุขภาพ การเกษตร และหัตถกรรม ภาคอีสานจะเน้นเรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ โดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีภูมิปัญญาผ้าไหมหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาเล่าเรื่องได้ ภาคตะวันออกเราเน้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ EEC เป็นหลัก มีธุรกิจเพาะปลูกผลไม้ และธุรกิจพลอยที่น่าสนใจ ภาคใต้นอกจากความโดดเด่นเรื่องทะเลรัฐบาลยังสนับสนุนวัฒนธรรมฮาลาล มีการเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียด้วย  

ทีเส็บมีแนวทางยกระดับจุดหมายปลายทางในแต่ละภูมิภาคอย่างไรบ้าง?

ทีเส็บมีนโยบายค้นหาเส้นทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ของแต่ละภูมิภาค เรามีโครงการ เส้นทางสายไมซ์ เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ให้กับนักเดินทางไมซ์ นอกจากเดินทางไปจัดประชุมแล้วยังได้ท่องเที่ยวในเส้นทางที่รองรับลูกค้าไมซ์ได้ เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ 7 Theme มีเส้นทางไมซ์ 169 เส้นทาง และจะเพิ่มในปีนี้อีกกว่า 100 เส้นทาง แบ่งออกเป็นธีม เช่น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การผจญภัย การสร้างทีมเวิร์ค กิจกรรม CSR การจัดงานลักซ์ชูรี อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคือโครงการไมซ์ชุมชนที่เริ่มตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว มีมากกว่า 135 เส้นทาง ปีนี้เราทำงานร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกรมการพัฒนาชุมชน เน้นยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานรองรับลูกค้าไมซ์ได้ 

ประสบการณ์แบบท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าไมซ์เป็นอย่างไร?

กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) คือนักเดินทางไมซ์ที่ใส่ใจเรื่องประสบการณ์ท้องถิ่นมากที่สุด นักเดินทางกลุ่มนี้ได้รับทริปท่องเที่ยวเป็นรางวัลตอบแทนการทำงานได้ตามเป้า การเดินทางครั้งนี้จึงต้องเป็นประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนการซื้อทัวร์ด้วยตัวเองจุดหมายปลายทางและชุมชนจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต้องพร้อมรองรับ การเดินทางต้องเข้าถึงง่าย รองรับรถบัสขนาดใหญ่ หรือรถตู้ได้ เรื่องความสะอาดและสุขอนามัยต้องได้มาตรฐาน สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำเสนออัตลักษณ์และเรื่องราวของตัวเองที่หาได้จากที่นี่เท่านั้น ชุมชนสามารถทำงานร่วมกับ DMC (Destination Management Company หรือ บริษัทบริหารจัดการจุดหมายปลายทาง) เพื่อสร้างจุดเด่นที่น่าดึงดูดและสื่อสารไปถึงลูกค้าให้ได้

ในยุคความปกติใหม่ ความลักซ์ชูรี (Luxury) และกิจกรรมเชิงสุขภาพจะเป็นที่นิยมมากขึ้นไหม?

ความหรูหราอยู่คู่กับธุรกิจไมซ์อยู่แล้ว หลายคนเรียกลูกค้ากลุ่มนี้ว่า นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หรือ นักท่องเที่ยวคุณภาพ  เพราะลูกค้าไมซ์ใช้จ่ายมากกว่าและคาดหวังมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป แต่ปัจจุบัน ลักซ์ชูรี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น การออกแบบประสบการณ์พิเศษการทำตลาดแบบเฉพาะบุคคลปรับให้ตรงกับความต้องการลูกค้า ก็เป็นความหรูหรารูปแบบหนึ่งที่ชุมชนก็ทำได้เช่นกัน ส่วนด้านสุขภาพอุตสาหกรรมไมซ์ได้รับผลประโยชน์จากภาพลักษณ์ด้านสาธารณสุขของไทยอย่างมาก ส่งผลให้ไมซ์ไทยสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงดึงดูดลูกค้าใหม่ในระดับนานาชาติได้มากขึ้น มีผู้จัดงานหลายกลุ่มที่พร้อมจัดงานหากมีการอนุญาตให้บินข้ามประเทศได้ และที่สำคัญงานประชุมนานาชาติในไทยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพอยู่แล้ว นี่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สสปน.จะดึงงานเข้ามา เราคาดว่า ในอนาคตการประชุมนานาชาติในกลุ่มสุขภาพจะมีเพิ่มมากขึ้น และกระจายไปสู่การประชุมระดับองค์กรมากขึ้น

ก้าวแรกใน Post Covid ไมซ์ไทยควรเริ่มต้นอย่างไร? 

ผู้ประกอบการไมซ์ต้องเปิดรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น ตอนนี้กลุ่มธุรกิจจัดงานประชุม ซึ่งเชี่ยวชาญการจัดงานประชุมแบบ Physical ก็เริ่มดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาร่วมงานแล้ว สถานที่จัดงานก็ไม่ได้นำเสนอเพียงห้องประชุม และอาหารจัดเลี้ยงเท่านั้น แต่เสนอแผนจัดเว็บบินาร์ร่วมด้วย การขยายงานไมซ์ไปสู่รูปแบบออนไลน์เป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ไมซ์ไทยให้เป็นที่รู้จักกับลูกค้าทั่วโลกด้วย ธุรกิจไมซ์ควรสร้างความร่วมมือกับธุรกิจอื่น ๆ เพื่อจัดงานไมซ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในยุคความปกติใหม่มากที่สุด

ในยุคความปกติใหม่ นิยามของ “ความยั่งยืน” เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่?

“เปลี่ยนแปลงไปมากค่ะ แต่ก่อนพูดถึงความยั่งยืนนึกถึงแต่สิ่งแวดล้อมและการกระจายรายได้ แต่ความยั่งยืนนิยามใหม่ที่เกิดขึ้นคือเรื่องการแบ่งปัน ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการให้ ไม่ใช่การแข่งขัน การพัฒนาธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องความใส่ใจและการแบ่งปัน ไม่ใช่แค่ “Me” แต่ต้องเป็น “We” ในยุคความปกติใหม่ ธุรกิจไมซ์ต้องคิดว่า เราจะทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อช่วยเหลือทั้งอุตสาหกรรมและช่วยเหลือพื้นที่ให้ดีที่สุด”

ก้าวแรกของไมซ์ไทยในช่วงฟื้นฟู คือการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในประเทศให้สามารถรองรับลูกค้าไมซ์ ซึ่งถือเป็น “นักเดินทางคุณภาพ” ที่จะนำรายได้และการฟื้นฟูมาสู่เศรษฐกิจไทย  การอำนวยความสะดวก ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า การนำเสนออัตลักษณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น รวมถึงความมั่นใจด้านสุขอนามัยคือโจทย์สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทัน สามารถติดตามกลยุทธ์สำหรับไมซ์ไทยภายในประเทศได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ MICE Intelligence Center รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของงานเสวนา MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 4 ที่จะพูดคุยถึงเทรนด์การจัดงานไมซ์ภายในประเทศผ่านมุมมองของหลากวิทยากรได้เร็ว ๆ นี้

Rating :