หลังสถานการณ์โควิด-19 ค่อย ๆ คลี่คลาย นักเดินทางไมซ์จะเริ่มทยอยกลับมาเดินทางอีกครั้ง คาดการณ์กันว่าแนวโน้มของตลาดที่จะกลับมาก่อนคือตลาดในประเทศ ตามมาด้วยตลาดระยะสั้นที่ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงห้าชั่วโมง นี่เป็นโอกาสสำคัญที่จุดหมายปลายทางในประเทศจะคว้าไว้ และถึงเวลาแล้วที่ไมซ์ไทยจะปรับตัวให้พร้อมกับการมาเยือนของประเทศใกล้เคียงที่จะกลับมาเดินทางอีกครั้ง


จุดหมายปลายทางในประเทศกับเรื่องเล่าใหม่ที่ชวนให้กลับไปค้นหา
ถึงเวลาจุดหมายปลายทางชักชวนให้คนกลับไปสำรวจและทำความรู้จักอีกครั้ง เพื่อตอบรับกับสถานการณ์โลกที่ตอนนี้เดินทางข้ามประเทศไม่ได้ นักเดินทางจะหันกลับมามองที่ทางต่าง ๆ ในประเทศอีกครั้ง เพื่อค้นหาว่าจุดหมายปลายทางมีเรื่องราวแบบไหนให้พวกเขาได้เรียนรู้เพิ่มบ้าง
 
การท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นตัวเลือกที่นักเดินทางต้องกลับมาพิจารณา โดยเฉพาะกลุ่มเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  เป็นโอกาสที่ชุมชนจะได้พัฒนา ปรับตัว หยิบยกเรื่องราวของชุมชนมาเล่าใหม่ โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่คลุกคลีศึกษาเรื่องราวของชุมชนอย่างลึกซึ้ง เพื่อมองหาแก่นของเรื่องราวที่อาจไม่เคยมีใครรับรู้ สร้างเส้นเรื่องใหม่ในสถานที่เดิม ให้นักเดินทางอยากค้นหา และค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ในจุดหมายปลายทางที่พวกเขาเคยคิดว่าพวกเขารู้จักมันดีแล้ว มอบประสบการณ์แบบท้องถิ่นที่ตอบโจทย์และช่วงเวลาอันน่าประทับใจให้นักเดินทาง


ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของการสร้างเส้นเรื่องใหม่คือ “เดอะมนต์รักแม่กลอง สมุทรสงคราม” กลุ่มคนในชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลองที่ลุกขึ้นมาปัดฝุ่นเรื่องราวของสมุทรสงครามให้เป็นมากกว่าเมืองหอยหลอดที่หลายคนรู้จัก หยิบยกเรื่องราวและภูมิปัญญาในแต่ละมุมเมือง ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นของใช้จำเป็น เช่น อาหาร เครื่องเทศต่าง ๆ ซึ่งจัดทำโดยคนในชุมชนเอง ถ่ายทอดเรื่องเล่า และที่มาเหล่านั้นผ่านข้อความบนบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ กรรมวิธี รวมถึงรสชาติที่ลูกค้าได้ลิ้มรส สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้ลูกค้า ทำให้พวกเขารู้สึกว่า สมุทรสงครามมีอะไรมากกว่าที่พวกเขาเคยรู้จัก


เปิดประตูรับเพื่อนบ้าน ทักทายตลาดระยะใกล้ มองหาเป้าหมายของลูกค้าไมซ์
ประเทศในกลุ่ม CLMV ภูมิภาคอาเซียน และตลาดบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างฮ่องกงและไต้หวัน ล้วนเป็นกลุ่มประเทศที่รับมือสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างดี ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่สูง และควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มประเทศเหล่านี้จึงน่าจะเป็นประเทศที่กลับมาฟื้นตัวได้เร็ว ประกอบกับระยะเวลาเดินทางจากประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงสามชั่วโมง จัดเป็นตลาดระยะใกล้ ไมซ์ไทยจึงควรมุ่งหาโอกาสเจาะตลาดเหล่านี้ โดยสร้างเครือข่ายกับตัวแทนในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกันไป
 
กลุ่มนักเดินทางมาเลเซียและสิงคโปร์และไต้หวัน นิยมเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อ Incentive Travel พวกเขามองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เรื่องเล่าใหม่ ๆ ในจุดหมายปลายทาง นักเดินทางกลุ่มนี้รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี มีตัวแทนอยู่ในประเทศ จึงมีแนวโน้มจะขยายเส้นทางมากไปกว่าอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ ๆ แต่กระจายไปตามเมืองรอง เป็นโอกาสอันดีของเมืองไมซ์ในแต่ละภูมิภาคที่จะรองรับนักเดินทางกลุ่มนี้


เช่นเดียวกันกับกลุ่มนักเดินทางที่คนไทยคุ้นเคยอย่างตลาดจีน ที่ยังชื่นชอบการเดินทางมาประเทศไทยอยู่เสมอ นักเดินทางจีนต้องการสัมผัสอัตลักษณ์ความเป็นไทยและบริการเหนือระดับ พวกเขาจึงชื่นชอบการจัดงานอย่างหรูหรา ขณะเดียวกันก็รักการผจญภัย จึงนิยมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชน เป็นโอกาสให้ไมซ์ไทยได้สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้พวกเขา เช่น จัด Team building ร่วมกับท่องเที่ยวชุมชน ที่สอดแทรกเรื่องราวน่าสนใจของชุมชนลงไป เช่น โครงการ Village to the World ที่ยกระดับชุมชนท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการให้เป็นสถานที่สำหรับจัด CSR Outing ของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กรแล้ว ยังได้ทำกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนอีกด้วย
 
นอกจากด้าน Incentive แล้ว ก็มีนักเดินทางกลุ่มที่สนใจเดินทางมาร่วมงาน Exhibition ในประเทศไทย คือกลุ่ม CLMV นักเดินทางกลุ่มนี้เป็นตลาดที่สนใจสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในประเทศไทย และงานแสดงสินค้านานาชาติเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นนักธุรกิจก็นิยมเดินทางมากับครอบครัวเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่ถึง 20 คน ใช้จ่ายเต็มที่ กำลังซื้อสูง ชอบความหรูหรา เป็นโอกาสให้ผู้จัดงานวางแผนแนวทางการจัดการและการบริการให้รองรับลูกค้ากลุ่มนี้ เน้นสร้างเซสชั่นที่มีการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจในงานให้มากขึ้นเพื่อดึงให้ตลาด CLMV สนใจเดินทางมาร่วมงานมากขึ้น
 
แม้สถานการณ์ที่ผ่านมาจะทำให้อุตสาหกรรมไมซ์หยุดชะงักไปบ้าง แต่โอกาสกำลังจะหวนกลับมาอีกครั้งหากผู้ประกอบการไมซ์ในไทยปรับตัวได้เร็วและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เสมอ ถึงเวลาแล้วที่ต้องปัดฝุ่นเรื่องเล่าเดิม ๆ ให้มีความน่าสนใจ และเปิดบ้านรับคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่จะแวะเวียนมาหาเราอีกครั้ง


แหล่งข้อมูล
ศกุนตลา แย้มปิ๋ว. (2563). กินเพื่ออยู่.
โครงการ Village to the World ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน.

Recently Blog

เจาะลึกเทรนด์อุตสาหกรรมไมซ์
หลังโควิด-19: ท่องเที่ยวสุขภาพ
และกิจกรรมกลางแจ้ง

MICE Intelligence Team

ในชีวิตวิถีใหม่ ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและการออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่มากขึ้น นี่คือโอกาสของไมซ์ไทยเพื่อมัดใจนักเดินทางในยุคหลังโควิด - 19 ไอเดียของกิจกรรมเชิงสุขภาพ และกิจกรรมกลางแจ้งหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร มาลองดูกัน

แนะนำสองวิทยากรที่จะมาพูดคุย
ถึงโอกาสในการพลิกฟื้น
เศรษฐกิจไทยผ่านงานแสดงสินค้า
ในงาน MICE Intelligence Talk #4

MICE Intelligence Team

มาทำความรู้จัก “คุณภูษิต ศศิธรานนท์” กรรมการผู้จัดการ Expolink Global Network และ “คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง” กรรมการผู้จัดการ MICE Solution (Thailand) สองวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยถึงโอกาสและความสำเร็จในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยผ่านการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาค

เจาะลึกเทรนด์อุตสาหกรรมไมซ์
หลังโควิด-19: ตลาดระยะใกล้
และจุดหมายปลายทางในประเทศ

MICE intelligence Team

หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น นักเดินทางจะกลับมาเดินทางอีกครั้ง โดยเฉพาะตลาดระยะใกล้และจุดหมายปลายทางในประเทศ เป็นโอกาสสำคัญที่ไมซ์ไทยจะเปิดรับนักเดินทางจากบ้านใกล้เรือนเคียง และเตรียมความพร้อมสร้างโอกาสต้อนรับนักเดินทางในประเทศ