Green by Numbers การจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลข

Author : MICE Intelligence Team
Views 331 | 04 May 2021

MICE Outlook ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ จะขอพาผู้อ่านไปพบกับเทรนด์ของการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่พิสูจน์ได้ด้วยสถิติและตัวเลข โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้จัดงานไมซ์หันมาสนใจการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น เช่นเดียวกับผู้ร่วมงานที่คาดหวังให้ผู้จัดงานและองค์กรต่าง ๆ ยึดมั่นในคำสัญญาด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง

มุ่งจัดกิจกรรมไมซ์ภายใต้แนวทาง Carbon Neutral

รายงานของ Imex Group และ Marriott International ปี 2563 พบว่า 90% ของผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมไมซ์ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และน่าสนใจว่ามีองค์กรมากถึง 97% เริ่มดำเนินกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่าง ๆ ผ่านการจัดงานประชุมสัมมนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดงานไมซ์จากเว็บไซต์ AMEX Global Business Travel พบว่า ผู้จัดงานไมซ์ส่วนใหญ่มั่นใจว่าองค์กรของตนให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน โดย 3 วิธียอดนิยมที่ผู้จัดงานส่วนใหญ่ทำ คือ หลีกเลี่ยงสินค้าใช้แล้วทิ้ง 64% เช่น งดใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) งดใช้ดอกไม้สดและวัสดุจากโฟมในการตกแต่งสถานที่ เป็นต้น นำสิ่งของกลับมารีไซเคิล 58% และ เลือกอาหาร เครื่องดื่ม ประเภทออร์แกนิคจากท้องถิ่น 49%

ตัวอย่างงานประชุมสัมมนาที่บรรลุเป้าประสงค์ในการลดคาร์บอน เช่น Mobile World Congress Shanghai (MWC Shanghai 21) งานที่ผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลกมารวมตัวกัน จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้รับการรับรองความเป็นกลางของคาร์บอน (Carbon Neutral) หรือการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ ตั้งแต่การขนส่ง การจัดสถานที่ ที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมงาน การใช้พลังงานทดแทน ลดการสร้างขยะภายในสถานที่จัดงาน บริการจัดเลี้ยง และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

ด้าน International Corporate Governance Network (ICGN) เครือข่ายบรรษัทภิบาลระหว่างประเทศ ที่มีเป้าหมายทำให้การประชุมประจำปีในโตรอนโต ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2564 เป็นการจัดงานแบบ Carbon Neutral โดยจะดำเนินการคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ภายในงาน ตั้งแต่การลดปริมาณการพิมพ์และการผลิตวัสดุอื่น ๆ รวมถึงการเตรียมอาหารโดยไม่ใช้พลาสติก เป็นต้น

นอกจากนี้ รูปแบบการจัดงานประชุมแบบไฮบริดและการประชุมเสมือนจริง ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้จัดงานไมซ์ลดกระบวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งจากการเดินทางที่ลดลง และการลดใช้ทรัพยากรภายในสถานที่จัดงานประชุมสัมมนา

วัดค่าความยั่งยืนด้วยเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เมื่อพูดถึงการจัดงานไมซ์เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับแรกคือการตรวจสอบค่าคาร์บอน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เชื่อถือได้

แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวสำหรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ แต่ก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการและวิธีการปฏิบัติจากองค์กรต่าง ๆ เช่น ISO 14064 มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทำให้ภาคธุรกิจสามารถวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับระดับสากล PAS 2060 มาตรฐานการตรวจสอบความเป็นกลางทางคาร์บอนของ British Standards Institution และ ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


www.thecouriercompany.biz

สำหรับการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย TCEB ได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะจัดงาน สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบดิจิทัล การเลือกใช้สถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเลือกอาหารและเครื่องดื่มแบบไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หากจําเป็นให้ใช้วัสดุทดแทนหรือวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.micecapabilities.com

สำหรับ EP หน้า เราจะพาผู้อ่านไปพบกับกรณีศึกษาการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนทั่วโลกที่พิสูจน์ได้ด้วยสถิติที่น่าเชื่อถือ ติดตามได้เร็ว ๆ นี้ 

อ้างอิง
• Can you make your event carbon neutral?. www.rapiergroup.com
• MWC Shanghai 2021, the biggest carbon-neutral event in Asia. www.wearefactor.com
• Reducing our Carbon Footprint. www.icgn.org
• What Can We Expect for Meetings and Events Next Year?. www.pcma.org
• นิตยสาร Nature Work ฉบับเดือนตุลาคม 2020. The Regenerative Revolution A new paradigm for event management. www.imexexhibitions.com

Rating :