Blog

ไมซ์ทั่วไทย:
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย
ด้วยไมซ์ในประเทศ

MICE Intelligence Team

เมื่อการเดินทางในประเทศคือเป้าหมายแรก ไมซ์ไทยในแต่ละภูมิภาคจะปรับตัวกับโอกาสนี้อย่างไร ภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริมใดบ้าง มาติดตามบทสัมภาษณ์จากคุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

Recap: Webinar
‘AVIATION NEW PROTOCOL:
When We Fly Again’

MICE Intelligence Team

สัมมนาออนไลน์ ‘AVIATION NEW PROTOCOL: When We Fly Again’ อัดแน่นด้วยข้อมูลจาก 3 วิทยากรในแวดวงการบินที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญ ทั้งมาตรการการบินที่จะเปลี่ยนไปหลังจากนี้ แนวโน้มธุรกิจการบิน ธุรกิจการบินจะปรับตัวรับ New Normal อย่างไร และโอกาสที่ธุรกิจการบินต้องคว้าไว้ในสถานการณ์ตอนนี้ อ่านเต็ม ๆ ได้ที่นี่

Recap
MICE Intelligence Talk #3
VIRTUAL EVENTS:
สร้างโอกาสไมซ์ไทยผ่านโลกดิจิทัล

MICE Intelligence Team

ผ่านพ้นไปแล้วกับซีรีส์เว็บบินาร์ครั้งที่สองจาก TCEB โดย MICE Intelligence Center ในหัวข้อ VIRTUAL EVENTS: สร้างโอกาสไมซ์ไทยผ่านโลกดิจิทัล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผ่านมุมมองและประสบการณ์จริงจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน

Recap: งาน Post COVID-19
"ไมซ์ไทย" กับ "ชีวิตวิถีใหม่"
การจัดระเบียบและขับเคลื่อน
สร้างความพร้อมกรุงเทพ
และเมืองหลักเพื่อการจัดงาน

MICE Intelligence Team

ทีเส็บจัดสัมมนาออนไลน์ “Post COVID-19 "ไมซ์ไทย" กับ "ชีวิตวิถีใหม่" การจัดระเบียบและขับเคลื่อนสร้างความพร้อมกรุงเทพและเมืองหลักเพื่อการจัดงาน” ประกาศแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ เปิดสำนักงานภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดในประเทศ

“Travel Bubbles”
นโยบายจับคู่ประเทศ
ปลอดโควิด
ที่ไมซ์ไทยต้องรู้จัก

MICE Intelligence Team

ทราเวลบับเบิล (Travel Bubbles) หรือระเบียงท่องเที่ยว คือข้อตกลงที่อนุญาตให้ประเทศที่ปลอดโควิด-19 สามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน มาติดตามกันว่าประเทศใดเริ่มทำทราเวลบับเบิลแล้วบ้าง และไมซ์ไทยจะปรับตัวอย่างไรกับโอกาสนี้

ถอดบทเรียนจากงาน SITE Talk:
ทรรศนะจากจีนและอินเดีย
สองตลาดไมซ์
ที่จะกลับมาอันดันต้น ๆ

MICE Intelligence Team

จีนและอินเดียคือสองตลาดไมซ์ที่จะกลับมาก่อนตลาดอื่น ๆ หลังสถานการณ์โควิด 19 ชวนอ่านทรรศนะที่น่าสนใจจาก Nitin Sachdeva จาก SITE India และ Alicia Yao จาก SITE China ที่มีประสบการณ์ในตลาดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พร้อมแนวทางจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ หลังจากนี้

ตลาดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
หลังโควิด-19: 3 ประเด็นสำคัญ
จาก SITE Talk: The Brave
New World โดย Jennifer Glynn
President of SITE Global

MICE Intelligence Center

3 ประเด็นสำคัญที่อุตสาหกรรมเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต้องเตรียมพร้อมรับมือโลกใหม่หลังโควิด-19 ถอดบทเรียนจาก Jennifer Glynn แห่ง SITE Global ในเว็บบินาร์ SITE Talk: The Brave New World

MICE Intelligence Talk #3:
“VIRTUAL EVENTS:
สร้างโอกาสไมซ์ไทยผ่านโลกดิจิทัล”
แนะนำสองวิทยากร
ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์จริง
ในการจัด Virtual Events

MICE Intelligence Team

มาทำความรู้จัก “คุณจก เสริมคุณ คุณาวงศ์” CEO จาก CMO Group และ “คุณเอ็ม สุภนิตย์ สุรชัยกุลวัฒนา” Creative Director จาก Thailand Toy Expo สองวิทยากรที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการทำ Virtual Events ในงานทอล์กครั้งที่ 3 ของเรา

ยกระดับมาตรฐานสู่ความปกติใหม่
แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
หลังสถานการณ์โควิด-19

MICE Intelligence Team

Response Recovery Restoration 3 มาตรการหลักจากภาครัฐเพื่อพาไมซ์ไทยมุ่งสู่ความปกติใหม่ มาติดตามแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์หลังโควิด-19 จากคุณนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจของทีเส็บ

MICE Intelligence Talk #3
“VIRTUAL EVENTS: สร้างโอกาส
ไมซ์ไทยผ่านโลกดิจิทัล”
แนะนำสองวิทยากร  สร้างอีเวนต์
เสมือนจริงอย่างไรให้สร้างสรรค์

MICE Intelligence Team

รู้จัก “คุณอ้วน-จิรศักดิ์ ก้อนพรหม” จาก Workpoint Group และ “คุณมิหมี่-อรนุช เลิศสุวรรณกิจ” จาก Techsauce สองวิทยากรที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำ Virtual Events อย่างสร้างสรรค์ ในงาน MICE Intelligence Talk #3: “VIRTUAL EVENTS: สร้างโอกาสไมซ์ไทยผ่านโลกดิจิทัล”

สร้างเรื่องราว
ให้จุดหมายปลายทาง
ในช่วง Physical Distancing
ผ่าน Social Media

MICE Intelligence Team

ในระหว่างที่นักเดินทางทั่วโลกยังคงมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง ถือเป็นโอกาสให้จุดหมายปลายทางสามารถทำการตลาดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เล่าเรื่องราวผ่านสื่อออนไลน์ ย้ำเตือนให้จุดหมายปลายทางนั้น ให้อยู่ในใจลูกค้าเสมอ พร้อมเมื่อไหร่ก็เดินทางมาหาเราได้ทันที ชวนมาดูตัวอย่างจุดหมายปลายทางที่ทำการตลาดออนไลน์ได้น่าสนใจ ที่นี่

เตรียมพบกับ
MICE Intelligence Talk #3
Virtual Events:
สร้างโอกาสไมซ์ไทยผ่านโลกดิจิทัล

MICE Intelligence Team

TCEB ติดอาวุธไมซ์ไทย การจัด Virtual Event กลายมาเป็น New Normal ที่ทุกคนควรเรียนรู้ ก้าวต่อไปด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์และนวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่านซีรีส์เว็บบินาร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ