Blog

The Hype cycle for Virtual and
Hybrid Exhibitions

MICE Intelligence Team

The "Hype Cycle" model, that is commonly called "Gartner Curve" is a graphical representation of the life cycle stages a technology goes through from conception to maturity and widespread adoption.

Green Stockholm
ไอเดียรักษ์โลก
ของเมืองสุดกรีน ‘สตอกโฮล์ม’

MICE Intelligence Team

‘สตอกโฮล์ม’ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน ได้รับรางวัล ‘เมืองหลวงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของยุโรป’ (European Green Capital) และมีนโยบายจะเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้ภายในปี 2040

The City in Vision
ออกแบบเมือง
Smart
โดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา

MICE Intelligence Team

การออกแบบเมือง สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมี 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในเชิงกายภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคม ทั้งสามสิ่งเป็นวงล้อที่เชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน เพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเปลี่ยน ก็จะดึงให้อีกสิ่งเปลี่ยนไปด้วย

Venue with Value
มุมมองต่อ Smart Venue
จากภูมิสถาปนิก ‘กชกร วรอาคม’

มุมมองต่อ Smart Venue จากภูมิสถาปนิก กชกร วรอาคม เจ้าของผู้ก่อตั้งบริษัท Landprocess ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม และสร้างพื้นที่สาธารณะที่ตอบโจทย์การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง และช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Smart Venue…
The Next Solution for MICE
ยกระดับงานอีเวนต์ยุคดิจิทัล
ด้วยสถานที่จัดงานอัจฉริยะ

MICE Intelligence Team

Smart Venue นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและน่าดึงดูดใจให้แก่ผู้ร่วมงาน และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้จัดงานต้องคำนึงถึง

แนวคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชน
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
กับยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์

MICE Intelligence Team

“โครงการธนบุรีมีคลอง” คือ โครงการออกแบบพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในพื้นที่เขตธนบุรี ออกแบบโดยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มโมเดลเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่คลองธนบุรี

Social Innovation นวัตกรรม
ทางสังคม กับบทบาทที่กำลัง
มีอิทธิพลมากขึ้น
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในยุคดิจิทัล

MICE Intelligence Team

นวัตกรรมสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพิ่มทางเลือกให้แก่กลุ่มลูกค้าไมซ์

เพราะการสัญจรอัจฉริยะ
สามารถไปได้ไกลกว่านั้น…สนทนากับ "รศ. ดร. สรวิศ นฤปิติ"

MICE Intelligence Team

ปัญหาการจราจรติดขัด นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาในประเทศไทยที่จะต้องช่วยกันคิดและแก้ไข เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาและก้าวทันประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงปัญหาสำคัญข้อนี้

Smart Mobility พัฒนาเมืองสู่ความล้ำสมัยในอนาคต

MICE Intelligence Team

ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนา หลาย ๆ เมืองทั่วโลกกำลังปรับปรุงและเดินหน้าพัฒนาอย่างเต็มตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ สำหรับเมืองที่มีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบนี้ Smart Mobility หรือ การสัญจรอัจฉริยะ คือส่วนหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญ ถือเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาเมือง มีส่วนในการบริหารจัดการคนจำนวนมหาศาล ทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์อีกด้วย

Personalization in MICE
จัดงานไมซ์สไตล์ Personalization
ทำอย่างไร…

MICE Intelligence Team

สำหรับงานไมซ์ในยุคนี้ การให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน และทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าเป็นงานเพื่อเขาจริง ๆ เป็นสิ่งสำคัญ ไมเซอร์จำเป็นต้องจัดงานในลักษณะที่หลากหลาย เปิดกว้าง มีทางเลือกต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงาน

Beyond Experiences
รู้จัก Personalization…
เทรนด์การตลาดแนวใหม่
เพื่อจับใจกลุ่มเป้าหมาย

MICE Intelligence Team

Personalization นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับยุคนี้ เพราะเป็นรูปแบบการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และโดนใจผู้บริโภคในแต่ละคน เสริมสร้างความประทับใจทั้งลูกค้าเดิมและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ไปพร้อมๆ กัน

Recap MICE Intelligence Talk #4
ไมซ์ทั่วไทย: ปลุกตลาดในประเทศ
ด้วยประสบการณ์พิเศษ
และความคิดสร้างสรรค์ (Part 2)

MICE Intelligence Team

Recap MICE Intelligence Talk #4 (Part 2) ติดตามกันต่อกับประเด็นทอล์กอัดแน่นในหัวข้อ ไมซ์ทั่วไทย: ปลุกตลาดในประเทศด้วยประสบการณ์พิเศษและความคิดสร้างสรรค์